logo

Stationsstraat 73
5751 HC Deurne
T: 0493 320709
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl

Bezoek ook:

deurnewiki.nl    docudeurne

Wettelijke basis voor Deurnes erfgoed

Een historisch moment in het erfgoedbeleid van de overheid werd bereikt op 6 juli 2021, toen door de gemeenteraad van Deurne de erfgoedvisie werd vastgesteld.
Dat is een voorlopig eindpunt van een traject van enkele jaren, waarin door onderzoeks- en adviesbureau RAAP in samenwerking met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Monumenten Advies Bureau een inventarisatie van ons erfgoed werd gedaan en speerpunten werden vastgesteld.
Daar heeft ook onze heemkundekring met DeurneWiki, DocuDataDeurne en de adviezen van een aantal leden haar steentje aan mogen bijdragen.

Wie belangstelling heeft voor het verhaal van Deurne, de erfgoedvisie 2021-2028 en de gebouwen en ensembles, die die komende jaren de focus van ons en onze bestuurders zullen hebben, kan hierover informatie vinden op Docudatadeurne (zie aldaar menu links: Erfgoedkaart).