logo

Werkgroepen

Om het grote aantal taken van de Heemkundekring goed uit te kunnen voeren, zijn er diverse werkgroepen waarin actieve leden hun specialisme in praktijk brengen. Elk lid van de heemkundekring kan zich aansluiten bij één of meerdere werkgroepen. Elke werkgroep heeft een eigen contactpersoon. Aan elke werkgroep is bovendien een bestuurslid als intermediair verbonden. Dit bestuurslid zorgt voor een soepele communicatie tussen werkgroep en bestuur.


Maak in de linker kolom een keuze voor meer informatie over een van onze werkgroepen of klik op een van de volgende links:  Archeologie, Beeld en geluid Beugelen, Bibliotheek , Educatie, Genealogie, Historische Geografie, Cultureel Erfgoed  en Monumenten,  Lezingen & Excursies,  Oudheidkamer/Opslagkamer, Tentoonstellingen, Tuin & Heemhuis, D'n Uytbeyndel,  Website & ICT Heemhuis  & PR en Ledenadministratie en bezorging

Vanwege de beperkte regels in het submenu aan de linkerzijde van deze pagina is een aantal werkgroepen samengevoegd op een pagina.


Notulen Werkgroepenvergadering 2015

Concept-notulen Werkgroepenvergadering 2016