logo

Stationsstraat 73
5751 HC Deurne
T: 0493 320709
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl

Bezoek ook:

deurnewiki.nl    docudeurne

Waarom Vriend worden van Heemkundekring H.N. Ouwerling?

Omdat Vrienden het verschil maken!

Een Vriend laat met een jaarlijkse financiŽle bijdrage van minimaal 100 euro blijken de activiteiten voor de Deurnese gemeenschap van Heemkundekring H.N. Ouwerling belangrijk te vinden. Al die activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, zoals onze leden zich ook vrijwillig inzetten als particulieren, verenigingen en organisaties een beroep doen op de bij de heemkundekring aanwezige kennis en kunde betreffende de lokale geschiedenis. Om de kosten te dekken vullen de leden met hun contributie de kas en het bestuur probeert daar met het werven van subsidies nog een schepje bovenop te doen.
Soms wordt regionaal, provinciaal en landelijk zelfs een geldprijs als waardering in de wacht gesleept. Zoals met de Knippenbergprijs 2010, de aanmoedigingsprijs Schatten van Brabant 2011 en met de landelijke Geschiedenis Online Publieksprijs 2012 voor de digitale lokale encyclopedie Deurnewiki.   

Vrienden kunnen hun waardering tastbaar maken. Met hun jaarlijkse financiŽle steun stellen zij de heemkundekring mede in staat om de steeds stijgende exploitatiekosten te blijven dragen en noodzakelijke investeringen te doen ten behoeve van bijvoorbeeld de zich uitbreidende digitale en voor iedereen toegankelijke opslag van de lokale geschiedschrijving op DeurneWiki. Vrienden onderstrepen met hun bijdrage tevens het maatschappelijk belang van het werk van Heemkundekring H.N. Ouwerling.
Vrienden worden door bestuur en leden van de heemkundekring bijzonder gewaardeerd. Zij ontvangen drie ŗ vier keer per jaar ons tijdschrift Dín Uytbeyndel met historische vertellingen, krijgen toegang tot het verder uitsluitend voor leden toegankelijke Digitaal Historisch Archief (DHA = DocuDataDeurne), kunnen rekenen op een speciale ontvangst bij bezoeken aan ons heemhuis en ontvangen uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en andere evenementen van de heemkundekring.  
Vrienden worden bovendien vermeld op onze website. Desgewenst kunnen namen van ondernemers c.q. bedrijven worden voorzien van een link naar de site van hun bedrijf of hun facebookpagina.
Vrienden kunnen zich met vermelding van hun adresgegevens aanmelden bij onze penningmeester Jan Adriaans: tel. 0493-314039 of e-mail penningmeester@heemkundekringdeurne.nl 
Vrienden krijgen jaarlijks een brief voor hun administratie. Omdat de heemkundekring namelijk een door ANBI erkende culturele organisatie is, genieten Vrienden een fiscaal voordeel: hun gift is voor 125% aftrekbaar.  
 

 

 

 


Het RSIN van Heemkundekring H.N. Ouwerling is 8062 54 270

Klik hier voor de lijst van onze vrienden

Zie ook de brief van onze voorzitter via de button in de linkerkolom.