logo

Vlierden

Vlierden is een kerkdorp in de gemeente Deurne en was een zelfstandige gemeente tot 1925. Het heeft ruim 1300 inwoners.

Plaatsnaambord Vlierden, klik op de foto voor een vergroting.

Het officieuze motto van Vlierden is: "Dorp vol actie", zoals bij binnenkomst van het dorp te lezen is op het bordje onder het plaatsnaambord.

In Vlierden stromen de beken de Oude Aa aan de noordzijde en de Astense Aa aan de zuidzijde.In Vlierden stond, voor zover bekend, één bierbrouwerij, die verschillende keren van naam wisselde. Rond 1600 heette deze ‘De Kievith’, rond 1650 ‘Het Bonte Peert’ en vanaf 1767 ‘Het Oude Raadhuis’ daarna ‘De Zwaan’. Bierbrouwers waren achtereenvolgens leden van de familie Heesmans, Smits en Vervoordeldonk. Rond 1800 verdween de brouwerij uit Vlierden.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de dorpskern vervolgens meer gestalte met enkele kleine nieuwbouwwijken.

Aan de overzijde van de Astense Aa ligt achter het gehucht Oostappen. In de Brouwhuisse heide ligt het drukbezochte natuurgebied De Bikkels, dat bestaat uit een heideveld met stuifzandheuvels en jeneverbesstruwelen. Er is een bungalowpark aanwezig : "Bungalowpark De Bikkels” ...>  dat werd in 1958 geopend. Dit was het eerste gebouwencomplex in Deurne op toeristisch gebied.


In 1968 verloor deze gemeente het oude Vlierdense deel van Brouwhuis aan de groeikern Helmond.


De auteurs Henk Beijers uit Schijndel, destijds lid van de heemkundekring, en Pieter Koolen bleken beide Vlierdense voorouders te hebben en raakten zodoende in 1978 geïnteresseerd in de historie van Vlierden.Door bemiddeling van streekarchivaris René Jansen kwamen zij met elkaar in contact en besloten hun lokaalhistorisch onderzoek samen voort te zetten.


Cover boek Vlierdens Verleden

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vlierdense parochiekerk werd in 1996 het boek Vlierdens Verleden 721-1926 uitgegeven met medewerking en op initiatief van Heemkundekring H.N. Ouwerling en parochiebestuur van Vlierden tot de publicatie van dit boek. Het boek is opgenomen in de literatuurcollectie van de bibliotheek van het heemhuis.

Op een terrein dat het Ven heet, ligt de particuliere familiebegraafplaats Hendrik Wiegersma...>

Vlierden heeft nooit een gemeenschapshuis of -accommodatie gehad. De verenigingen in Vlierden maakten gebruik van Zaal Thijssen aan de Pastoriestraat, welke werd afgebroken of het JAV-gebouw aan de Schooteindseweg. Een multifunctionele accommodatie (MFA) was gepand voor 2012 waarin bijna alle verenigingen gehuisvest kunnen worden.

Verdere info over Vlierden...>