logo

Werkgroep D'n Uytbeyndel

Dín Uytbeyndel is het periodiek van onze vereniging en verschijnt drie „ vier keer per jaar. Het bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de heemkunde, zoals de geschiedenis van Deurne en omgeving, oude namen, genealogie, oude gebruiken, volksmuziek e.d.

Met enige regelmaat wordt samengewerkt met de werkgroep Tentoonstellingen in de vorm van een themanummer. In D'n Uytbeyndel wordt dan dieper ingegaan op de expositie die op dat moment in het Heemhuis te zien is. 


D'n Uytbeyndel bij u in de brievenbus

Voordat D'n Uytbeyndel bij u in de bus ligt, is er wel wat aan vooraf gegaan. De werkgroep/redactie bespreekt vooraf de mogelijke onderwerpen van de volgende editie en maakt in gezamenlijkheid een keuze uit de aangedragen voorstellen. De auteurs, leden van de redactie en gastschrijvers, zijn enige tijd bezig met hun onderzoek om vervolgens een artikel te schrijven en passend illustratiemateriaal te zoeken. Na de eindredactie volgt de opmaak en het drukken. De contactpersoon van de werkgroep maakt de editie verzendklaar, regelt de verzending per post naar adressen buiten de gemeente en een groep vrijwilligers zorgt tenslotte voor de verspreiding in: 
Deurne Centrum,
 Deurne-West, Houtenhoek,  Koolhof, Sint-Jozefparochie, Walsberg, Zeilberg en Heiakker en de kerkdorpen Helenaveen, Liessel, Neerkant, Vlierden.

 

De cover van  D'n Uytbeyndel zoals die van de 40e tot en met de 88e uitgave werd vormgegeven. 

In 2000 verscheen de achttiende jaargang. Dat jaar kwamen de nummers 44, 45 en 46 uit met een totale omvang van tachtig pagina's. Vergeleken met voorgaande jaren had deze jaargang de grootste omvang. Aandacht werd besteed aan onderwerpen als de Peellandse kwartiervergaderingen, molentaal, volksmuziek, bijen houden, honden en monumenten. 

In het kader van de 50e uitgave van D'n Uytbeyndel, waarmee in 1983 werd begonnen, verscheen een index. Hierin zijn alle artikelen uit de periode 1983-2001 op auteursnaam gerangschikt. U kunt het pdf-bestand hier downloaden.

In juni 2016 verscheen editienummer 89; voor het eerst met een omslag in de nieuwe huisstijl. De edities zijn de laatste jaren ook sterk in omvang gegroeid.

Een uitnodiging aan gastschrijvers

Lezers van ons tijdschrift Dín Uytbeyndel hebben vast wel eens gedacht: "Ik heb eigenlijk ook nog wel een interessant verhaal te vertellen over de geschiedenis van Deurne.Ē Een verhaal van uw familie, over een oud beroep, uw jeugd, een interessante gebeurtenisÖ De redactie van Dín Uytbeyndel wil u graag uitnodigen om uw ervaringen met andere lezers te delen.
Als u uw verhaal naar de redactie stuurt, zal zij in overleg met u eventueel voorstellen doen ter verbetering van uw tekst. Bent u geen schrijver maar verteller? Dan helpt de redactie u graag bij het op papier zetten van uw ervaring of verhaal.
Wie van deze kans gebruik wil maken, kan voor meer informatie en verdere voorwaarden contact opnemen met Leny Hendriks via pr@heemkundekringdeurne.nl.

Tussenpersoon namens het bestuur:  

De redactie van D'n Uytbeyndel bestaat uit:

  • contactpersoon Hans van den Broek
  • Rob Berkvens
  • Marcel van der Voort
  • Rob van Leuven
  • Pieter Leijte