logo

Uitreiking Heem Oorkonde aan Jan Bekkers

Op 15 september jongstleden is Jan Bekkers tijdens de vrijwilligersmiddag met grote meerderheid van stemmen gekozen tot vrijwilliger van het jaar. 

Op 8 oktober kreeg hij het Vrijwilligersschildje overhandigd. Hierin is zijn naam gegraveerd, hetzelfde schildje overhandigt hij in 2020 aan zijn opvolger. Dat betekent dat de Vrijwilliger van het jaar zelf geen blijvend aandenken aan haar of zijn uitverkiezing behoudt. Catrien Elfrink loste dat op met het voorstel om een oorkonde te verbinden aan de verkiezing. Op 8 oktober jongstleden overhandigden voorzitter Jan Adriaans en bestuurslid Leny Hendriks, de organisator van de jaarlijkse verkiezing, hem de ingelijste oorkonde, gemaakt door Catrien Elfrink. 

We werden gastvrij door Jan ontvangen. Jan is zeer betrokken bij de heemkundekring en actief in verschillende werkgroepen en we hopen dat hij dat nog lang voor onze heemkundekring kan doen!