logo

Schenken met fiscaal voordeel  

Behoud met belastingvoordeel de historie van Deurne en de Deurnenaar!

De heemkundekring onderzoekt de geschiedenis van Deurne en legt haar bevindingen vast voor het nageslacht. Dat doet de heemkundekring al jarenlang. Daarom doen veel mensen ook al jarenlang een gift aan de heemkundekring. Dat kan eenvoudiger en zelfs met meer opbrengst voor de historie van Deurne, zonder dat het u meer geld kost. Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift namelijk volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift. Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst.  

Uw voordeel bij een periodieke gift (belastingjaar 2019) 

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 36,65% tot 51,75% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan de heemkundekring schenken. 

Voorbeeld: U schenkt € 100,-,. Deze gift wordt met 25% verhoogd omdat 'Heem' een culturele ANBI instelling is. Betaalt u 36,65% inkomstenbelasting, dan krijgt u 36,65% van € 125,- terug van de belasting, namelijk € 45,-. U krijgt dus bijna de helft van uw gift terug van de belastingdienst. 

Wat moet u doen? 

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:  

- Download op www.belastingdienst.nl de 'overeenkomst periodieke giften' en druk de pdf-bestanden af. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor de heemkundekring.

- Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide. 

- Stuur beide overeenkomsten in een envelop naar: h eemkundekring H.N. Ouwerling , Stationsstraat 73, 5751 HC Deurne, met de vermelding periodieke giften. De heemkundekring vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in, die u te zijner tijd moet invullen bij uw belastingaangifte. U ontvangt één exemplaar ('exemplaar voor de schenker') na verwerking en ondertekening door de heemkundekring retour. 

- Bewaar deze overeenkomst goed in uw administratie, de belastingdienst kan u vragen deze te overleggen.  

Betaling van uw periodieke giften 

Uw jaarlijkse gift hoeft niet in één keer te worden voldaan maar kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald. De belastingdienst heeft wel bepaald dat giften, gedaan in het eerste kalenderjaar, maar vr de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.  

Belastingvrij schenken zonder overeenkomst  

U kunt ook fiscaal gunstig schenken zonder een overeenkomst periodieke gift. De schenking bedraagt dan minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen met een minimum van 60 euro. Meestal is het gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. 

Toelichting en vragen 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of heeft u vragen of hulp nodig? Dan kunt u terecht bij onze voorzitter Jan Adriaans. Hij staat u met raad en daad te woord. Bel naar 0493-31 40 39 of mail naar voorzitter@heemkundekringdeurne.nl  

Wij hopen op veel positieve reacties van onze leden!