logo

Ruime belangstelling voor lezing 'Deurne 75 jaar bevrijd' 

Op woensdag 16 oktober hield Gerard van Houdt de laatste lezing van het seizoen 2019 voor een uitverkocht huis, wat voor de kleine zaal van het Cultuurcentrum in Deurne een kleine 100 bezoekers betekent. Die ruime belangstelling kwam niet alleen uit Deurne maar ook uit andere Brabantse en Limburgse Peelgemeenten. 

Gerard begon zijn verhaal over operatie Market Garden, waarom die mislukte en stuitte op sterk verweer van de onderschatte Duitse Brigade "Walter”.  Hij maakte daarvoor gebruik van op het witte doek geprojecteerde overzichtelijke kaarten. Hierop was ook te zien dat de grens bevrijd/niet bevrijd ’n poos net buiten de Walsberg richting Venray lag. Voor hetzelfde geld had Deurne  in een slagveld kunnen veranderen, in plaats van wat later met Overloon gebeurde. 

Voor velen  was ook het "nepnieuws” dat Premier Gerbrandy  vanuit Londen via de radio meedeelde onbekend. Deze bracht in de ether dat de bevrijders op 4 september de grens waren overgestoken en zich reeds in Breda bevonden. Dit bleek een vergissing. Een Amerikaanse soldaat had in Antwerpen op een  Café  de naam "Breda” zien staan en toen zijn meerderen  getelegrafeerd dat ze in die Nederlandse stad waren. Daardoor kwamen ook de feestelijkheden op de zogenaamde dolle dinsdag 5 september te vroeg. 

Voor de pauze werd Gerards lezing nog kort onderbroken door een uit eigen ervaring vertelde anekdote over de Deurnese Bevrijding van Sjaak Obers.  Hij vertelde van de hevige bombardementen op zaterdagavond 23 september en over zijn in zijn jeugd als gezellig ervaren verblijf in de kelder van hun woning aan de Helmondseweg in Deurne.  Ze gingen die zondag niet naar de mis en  brachten de hele bevrijdingsdag 24 september ook nog door in die kelder, plannen makend om met hun hele grote gezin op maandag 25  september  in de vroege morgen te gaan vluchten. Toen het op die morgen hevig regende stak zijn moeder hier echter een stokje voor. Haar argument was dat de kinderen hun pas gewassen ’s zondagse kleren aanhadden en die mochten beslist niet nat worden. 

Na de pauze ging liet Gerard het Deurnese verzet, de verzetsstrijders en de boeken die er over geschreven zijn de revue passeren.  Zo werden oa De Ontmoeting van Antoon Coolen, De zwarte plak van Toon Kortooms en Vriend en Vijand van Bert Poels besproken.  

Het sluitstuk, het meest interessante onderdeel en daardoor hoogtepunt van de avond was de vertoning van het op film vastgelegde interview van oud-journalist Piet Snijders met Maria van Staveren uit Veulen. Zij is de zus van verzetsstrijder Cor(nelis) van Staveren die in de oorlog opereerde vanuit Veulen en nauw samenwerkte met de RVV-verzetsgroep uit Deurne. Zij vertelde wat zij van haar broer gehoord had hoe de verzetsgroepen te werk gingen. Tijdens dat gesprek  zei zij ook dat haar broer samen met onder meer de Deurnese verzetsman Jac Goossens aanwezig waren bij het berechten van het vonnis, op locatie de Crisishoeve aan de Griendtsveenseweg, van de Deurnese dubbelspion José Peerbooms, alias Don José.  

Na afloop werd Gerard door de coördinator van de werkgroep Lezingen en Excursies bedankt. Het was een zeer onderhoudende lezing. 

namens de we rkgroep, Klaas Hendriks