logo

Plaatsing bord 'het begon op Vreekwijk''

Op 17 maart jongstleden heeft de Heemkundekring – in het kader van de viering van haar 40 jarige jubileum – een manifestatie "het begon op Vreekwijk” georganiseerd. Deze manifestatie liet zien hoe honderden jaren lang in Vreekwijk de burgers jaarlijks samen kwamen om afspraken te maken over het gebruik op hun woon- en werk omgeving. Een herdenking van de oude gewoontes van onze gemeenschap van Deurne en met het oog op de plaatselijk gemeenteraadsverkiezing van 21 maart jongstleden

Bij deze manifestatie, die door alle aanwezigen zeer werd gewaardeerd, is door de Heemkundekring een ontwerp informatiebord aan de burgemeester van Deurne aangeboden, met de bedoeling dit te zijner tijd in Vreekwijk te plaatsen. 

Op zaterdag 26 mei om 11.30 uur wordt het definitieve bord door de voorzitter van de heemkundekring samen met de burgemeester Mak en de wethouder Biemans geplaatst op Vreekwijk. Het geheel vindt plaats bij de waterpoel bij de kruising van de St. Jozefstraat hoek Oude Stappad en Oude Vreekwijkseweg te Deurne. De buurtbewoners van Vreekwijk zijn ook uitgenodigd en ook u bent van harte welkom!

Tekst Ludo Boeije