logo

Werkgroep Oudheidkamer / Opslagkamer

Vanaf de oprichting van de Heemkundekring hebben veel personen allerlei voorwerpen verzameld en werden er veel voorwerpen aan de Heemkundekring geschonken. Het betreft oude gebruiksvoorwerpen maar ook curieuze zaken die in het verleden gebruikt werden voor alledaagse activiteiten.

De werkgroep heeft een doorstart gemaakt met de inventarisatie daarvan, want vanaf de oprichting zijn zaken geregistreerd. Het beslaat het hele gamma van: gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, foto's en prenten, keramiek, curiosa, etc.

Inventariseren, rubriceren, digitaliseren, conserveren en zo mogelijk repareren 

En waarvoor? 
Het antwoord is heel eenvoudig. De komende generatie moet weten met wat voor 'primitieve' spullen hun voorouders moesten werken. De bakker, de slager, de peelwerker, de timmerman, de schoenmaker, de huisvrouw enz. 

Opmerkelijk is dat de huidige generatie al niet meer weet wat voor voorwerpen er vroeger in gebruik waren. Bij een quiz voor de heemkundekringleden, onder het motto waar/niet waar presenteerde de werkgroep 30 voorwerpen uit de collectie, en al na 8 voorwerpen was iedereen uitgespeeld!

voorwerpen van vroeger

Als u uw kennis eens wilt testen, neem dan contact op met de contactpersoon van onze werkgroep en wij verzorgen een interessante avond voor u en uw familie of vrienden.

De Oudheidkamer begon langzamerhand uit haar voegen te groeien en er waren ook problemen met het gewicht van de opslag op de zolder van ons Heemhuis. Daarom legde de werkgroep zich enkele jaren vooral toe op de wat kleinere voorwerpen. Sinds medio 2015 kan de werkgroep gebruikmaken van een externe opslag bij een heemkundelid. Intussen is de zolder gerenoveerd en in september 2017 is de nieuwe Oudheidkamer in gebruik genomen. Er zullen steeds wisselende presentaties rond een thema te zien zijn.

Een aantal voorwerpen is beschreven op DeurneWiki; klik hier om er een virtuele blik op te werpen. Onder het motto ' een praatje bij een plaatje' wil de werkgroep ook een Virtuele Oudheidkamer op Deurnewiki maken met foto's van voorwerpen en de daarbij behorende uitleg.

Tussenpersoon namens het bestuur:  

  • Thom van der Straaten

Werkgroep:

  • Contactpersoon Hans van Hoek
  • Anneke van Hoek
  • Thom van der Straaten