logo

Werkgroep Oudheidkamer / Opslagkamer

Vanaf de oprichting van de Heemkundekring hebben veel personen allerlei voorwerpen verzameld en werden er veel voorwerpen aan de Heemkundekring geschonken. Het betreft oude gebruiksvoorwerpen maar ook curieuze zaken die in het verleden gebruikt werden voor alledaagse activiteiten.

De werkgroep heeft een doorstart gemaakt met de inventarisatie daarvan, want vanaf de oprichting zijn zaken geregistreerd. Het beslaat het hele gamma van: gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, foto's en prenten, keramiek, curiosa, etc.

Tot op heden zijn er meer dan 3.000 voorwerpen op papier vastgelegd, in de computer ingevoerd en na een volledige inventarisatie, in velerlei rubrieken, is het de bedoeling al deze voorwerpen digitaal vast te leggen.

Inventariseren, rubriceren, digitaliseren, conserveren en zo mogelijk repareren
En waarvoor?
Het antwoord is heel eenvoudig. De komende generatie moet weten met wat voor 'primitieve' spullen hun voorouders moesten werken. De bakker, de slager, de peelwerker, de timmerman, de schoenmaker, de huisvrouw enz.

Opmerkelijk is dat de huidige generatie al niet meer weet wat voor voorwerpen er vroeger in gebruik waren. Bij een quiz voor de heemkundekringleden, onder het motto waar/niet waar presenteerde de werkgroep 30 voorwerpen uit de collectie, en al na 8 voorwerpen was iedereen uitgespeeld!

voorwerpen van vroeger

Mochten er groepen zijn, die hun kennis eens willen testen, neem dan contact op met de contactpersoon van de werkgroep en wij verzorgen een interessante avond voor u en uw vrienden.

De Oudheidkamer begint langzamerhand uit haar voegen te groeien en er waren ook problemen met het gewicht van de opslag op zolder. Daarom legt de werkgroep zich vooral toe op de wat kleinere voorwerpen. Sinds medio 2015 kan de werkgroep gebruikmaken van een externe opslag bij een heemkundelid en wordt de zolder gerenoveerd. In 2016 zal de Oudheidkamer opnieuw in gebruik kunnen worden genomen.

Ook is het een en ander beschreven op DeurneWiki klik hier om een virtuele blik te werpen. Onder het motto ' een praatje bij een plaatje' wil de werkgroep een voor iedereen toegankelijke Virtuele Oudheidkamer met foto's van voorwerpen en uitleg maken op DeurneWiki.

Tussenpersoon namens het bestuur: 

 

Werkgroep:

  • Contactpersoon Hans van Hoek
  • Theo van Daele
  • Anneke van Hoek
  • Thom van der Straaten
  • Jan van de Vijver