logo

Ora et labora - Het kloosterleven in Deurne 

Al in de 18deeeuw waren er kloosterlingen in Deurne. Ongeveer 30 nonnen en hun priester waren gevlucht en kregen onderdak in de Martinetstraat. Ook later kwamen gevluchte Jezuīten wonen in de Stationsstraat.

De grote bloei van het kloosterleven ontstond in het midden van de 19de eeuw. Pastoor Roes deed een oproep bij de Zusters Franciscanessen in Veghel en zij stuurden vier nonnekes op een kar naar Deurne om het onderwijs op te zetten. Daarna nam het werk van paters, fraters en nonnen een enorme vlucht. Overal in Deurne werden kloosters gebouwd. De religieuzen verrichtten veel werk op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouwontwikkeling. Ook waren ze aanwezig op maatschappelijk vlak zoals in clubs en andere organisaties, organiseerden ze bedevaarten, waren actief bij het ziekentridium, bij de organisatie van communiefeesten en andere kerkelijke activiteiten. Daarvoor verrezen er scholen, een ziekenhuis, bejaardencentra en stimuleerden ze de bouw van verenigingslokalen. Daarnaast gaven zij voor de jeugd stichtelijke tijdschriften en boeken uit zoals het Kleuterblaadje, Roomsche jeugd, Puk en Muk. Voor de ouderen was er voorlichtingsmateriaal voor het huwelijk, opvoeding en gezondheid. Op het hoogtepunt waren er bijna duizend religieuzen actief in Deurne. Zij waren de exponenten van "het Rijke Roomsche Leven”. In deze hoedanigheid hebben zij enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de inwoners van Deurne. Naast het vele goede werk zijn er jammer genoeg ook fouten gemaakt die veel leed hebben veroorzaakt.

Nog geen 130 jaar later verdween de laatste non weer uit Deurne maar de herinnering blijft. Ook aan de meppen met de lat op de vingers, het pakken bij je oor en de duizenden strafregels... 

Deze tentoonstelling in het Heemhuis, Stationsstraat 73 te Deurne is geopend op zondag 13 oktober om 14.00 uur en loopt tot en met 9 februari 2020. 

De expositie te bezoeken iedere 2de en 4de zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en iedere dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur.