logo

Nieuws van onze heemkundekring

Bent u op zoek naar het laatste nieuws van en over Heemkundekring H.N. Ouwerling, dan leest u dat op deze pagina. Wilt u lezen wat wij tot en met het einde van de vorige maand te melden hadden, dan kunt u dat lezen in de linkerkolom en in onze Nieuwsbrieven. Raadpleeg ook de Agenda voor lopende en toekomstige activiteiten.


Expositie: Moek weer uit de mist

Deze foto is gemaakt in februari 1981 en werd gebruikt voor een platenhoes van Moek. Vlnr: Riek Manders, Cor van Bussel, Frans Knapen, Jan van Ooij, Toon Manders en Lies Rakels-van Heuven

DEURNE - Op 25 juni 2017 wordt in het heemhuis van Heemkundekring H.N. Ouwerling aan de Stationsstraat 73 in Deurne om 14.30 uur een tentoonstelling geopend door Anneke van Ooij over de legendarische Zeilbergse volksmuziekgroep Moek. Moek in de schijnwerpers, zodat de mist van het verleden weer voor even opklaart.

De tentoonstelling over de volksmuziekgroep Moek in het Heemhuis wordt vervroegd geopend. Niet op 9 juli maar al op zondag 25 juni. Dat betekent ook dat de expositie Maandag Wasdag op 11 juni voor het laatst te zien is in het Heemhuis.
Moek was tussen 1974 en 1985 een begrip in de wijde omgeving vanwege de uitstekende vertolking van met name Brabantse volksliedjes door de volksmuziekgroep. De groep, onder de bezielende leiding van Jan van Ooij, bestond verder uit Cor van Bussel, Toon Manders, Riek Manders-van Kuijlenburg, Lies Rakels-van Heuven en Frans Knapen. 
Jan had jarenlang oude mensen bezocht en de liedjes die ze nog kenden van vroeger vastgelegd en gearrangeerd voor de groep. Hij wilde die unieke muziek zoals hij zei: ”Uit de moek (= mist) halen.” Zo ontstond de naam Moek voor de groep. Ze vertolkten die muziek met originele instrumenten, zoals de draailier, de theekistbas, de mondharp, de vlier, doedelzak en trekharmonica, maar ook werden lepels en een rommelpot van een met een varkensblaas bespannen Keulse pot gebruikt.
Mede door de contacten met Omroep Brabant groeide de belangstelling voor Moek. Tot ver in het land trad de groep voor volle zalen op. Hun grammofoonplaten werden gretig gekocht.
Naast de volksmuziek maakte Jan ook zelf composities. Het meest bekende is het Zeilbergse volkslied dat nog regelmatig wordt gezongen. De tentoonstelling toont de vele instrumenten en de kostuums waarin Moek optrad. Ook diverse attributen zijn te zien.
De tentoonstelling loopt tot 22 oktober en is elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur te bezoeken. De entree is gratis en de koffie staat klaar.
Wij attenderen u alvast op de muzikale lezing op 28 september in D’n Draai aan de Blasiusstraat in Zeilberg met optredens van leden van Moek en Joris en Willard van Ooij onder leiding van Carolien van der Hulst. Het programma wordt gepresenteerd door Martien van Rijt.


Vondsten Derpsestraat 32 in Deurne

Aan de Derpsestraat 32 in Deurne zijn al een aantal jaren terug diverse scherven aardewerk en vuursteen gevonden. De bewoner en vinder Sylvia van Bommel-Visser weet het niet meer precies, maar het zal waarschijnlijk daar gevonden zijn bij de bouw van het huis. Daarvoor stond er de oude boerderij van Tinuske Joosten en er zaten er blijkbaar nog veel meer scherven in de grond, ca. op 500 vierkante meter. Meer over de bevindingen van archeoloog Ria Berkvens leest u hier    

Nieuw brochure Museumkring Peelland

Onlangs verscheen de nieuwe brochure van de bij de Museumkring Peelland aangesloten kleinschalige musea in de regio. De brochure is ondermeer verkrijgbaar in het Heemhuis van onze heemkundekring en brengt u vast en zeker op een idee voor een interessant uitstapje. Nieuwsbrief Museumkring Peelland


Ria Berkvens hield lezing over het verblijf van de Romeinen in onze streken


Links: Ria Berkvens. Rechts: nagebouwde Romeinse tempel in het Archeon in Alphen aan de Rijn (zie voor meer informatie over het park: www.archeon.nl)

Op woensdag 17 mei bezochten een kleine vijftig bezoekers het Cultuurcentrum in Deurne voor de lezing van regio-archeoloog Ria Berkvens. Zij hadden terecht afgezien van een terrasje op een zwoele lenteavond om naar haar interessante uiteenzetting te luisteren.

Na introductie door Rob Berkvens van de werkgroep Lezingen begon Ria Berkvens haar boeiende verhaal met een stukje geschiedenis.  In onze regio was het einde van de ijzertijd (800 - 50 v.Chr.) aangebroken toen, voor het eerst vanaf 57 v.Chr. legers vanuit Rome onder aanvoering van Julius Caesar hier binnentrokken. Deze legers waren een soort  ‘moordmachines’, wat resulteerde in ontvolking.  De Gallische stam die in die tijd onze streken bevolkte, de Eburonen, is waarschijnlijk helemaal afgeslacht. Sommigen spreken van 400.000 mensen, maar de officiële wetenschap houdt het op 160.000.
De overheersing door de Romeinen kenmerkt zich door de stichting van een eerste legerplaats bij Nijmegen in 20 v.Chr. Romeinen en ook Germanen (Bataven, Tungri),  die met toestemming  van de overheersers de ontstane levensruimte op kwamen vullen, werden de nieuwe bewoners.  Enige tijd later ontstonden er twee bewoningscentra, Nijmegen (Noviomagus) en Tongeren, en in hun achterland allerlei nieuwe nederzettingen, tempels, villa’s en begraafplaatsen. De Romeinen introduceerden hier vele nieuw dingen zoals bouwmaterialen (dakpannen, baksteen, beton), geld, schrift, een postsysteem, glas en voedsel (kip).

Opgravingen 
Door de veranderde archeologiewetgeving  zijn de opgravingen na 1994 sterk geïntensiveerd. Na 1994 is meer dan het dubbele gevonden van voor die tijd. Hierdoor is het beeld bijgesteld dat Oost-Brabant nog lang een beetje voortkabbelde in de ijzertijd.
Ria Berkvens leidde ons langs de opgravingsresultaten en liet zien dat buiten Nijmegen en Tongeren, in  o.a. Empel, Kessel, Nistelrode, Lieshout, Hoogeloon, Uden, Cuijk, Venlo,  Someren  en ook in Deurne (Grote Bottel) diverse overblijfselen van nederzettingen, tempels, villa’s (boerenbedrijven) en begraafplaatsen aangetroffen werden. Opmerkelijk was dat zich aan de Peelrandbreuk verschillende vestingen bevonden terwijl in de Peel zelf niets is gevonden.
Ria Berkvens stelde dat van  50 tot 250 n.Chr. in ons gebied welvaart heerste onder de nieuwe bewoners: de met opzet naar hier verplaatste Germaanse stammen. Deze welvaart werd vanuit Rome geleid met behulp van het leger. In 250 n.Chr. trokken de Romeinen zich door een interne politieke machtstrijd plots terug uit onze gebieden, de bevolking aan haar lot overlatend.
Rob Berkvens bedankte de spreker met een envelop en wenste de bezoekers wel thuis.

Verslag: Klaas Hendriks; foto: Anton Vissers
 

Rondleiding voor de familie Toon van BusselMaandag 8 mei verzorgde Pieter Koolen, lid van onze heemkundekring, een rondleiding door Deurne voor de familie Toon van Bussel. In het gezelschap bevonden zich ook vijf gasten uit Rotterdam. Als extra  had hij voor de familie onderstaande kwartierstaat gemaakt , waarop vrijwel al hun voorouders tot vijf generaties terug zijn vermeld. Voorlopig nog incompleet wat de broers en zussen van Toon van Bussel betreft, omdat het bevolkingsregister van Deurne slechts loopt tot 1940/1941. Met gegevens van de familie kan de kwartierstaat compleet gemaakt worden. Voor vertrek maakte Pieter Koolen bovenstaande foto.
Woensdag 10 mei  leidde Pieter Koolen een gezelschap van zo'n twintig medewerkers van het Wilhelminahuis langs een aantal markante punten in Deurne. Ook die rondgang was een succes.   

Meer informatie over dit soort arrangementen via info@heemkundekringdeurne.nl
Klik op deze link: Kwartierstaat familie Toon van Bussel

€ 2.113,60 in Rabobank Clubkas Campagne 2017

Fantastisch resultaat voor onze heemkundekring


Vlnr: leden van de Pr-werkgroep wachten vol spanning op de uitslag. Ad interim-voorzitter Jan Adriaans neemt samen met werkgroep coördinator Leny Hendriks de cheque in ontvangst. Samen met andere blije clubs op de foto. Op de voorgrond Theatergroep Wizzel. Wizzel won de originaliteitsprijs door te verschijnen in de onaffe kostumering van De Gelaarsde Poes (jaja) dat dit jaar op de planken wordt gebracht.

Dank u, dank u, stemmers op Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne in de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Peelland Zuid! We mochten zondag 7 mei op de Markt in Deurne een cheque van maar liefst € 2.113,60 in ontvangst nemen. Een iets hoger bedrag dan in 2016. Een fantastisch resultaat en een heel mooie bijdrage aan de hoognodige opknapbeurt van de beugelbaan in onze heemtuin. We eindigden daarmee op de tweede plaats in de kernen Deurne en Zeilberg. De Ossenbeemd werd eerste met € 2.369,09. Overall winnaar bleek speeltuin De Speuldries in Deurne te zijn. De organisatie kreeg eerder zondagmiddag in de St. Jozefparochie een cheque van maar liefst meer dan € 5.000,00.

Samenwerking werkt
In 2016 mochten we een cheque van € 2.081,25 in ontvangst nemen ten behoeve van onze digitale encyclopedie Deurnewiki. Toen mochten leden van de bank hun meest favoriete club nog 2 van hun 5 stemmen geven. Dit jaar was die regel veranderd. Er kon op 5 clubs nog maar telkens 1 stem worden uitgebracht. Dat maakt het resultaat van dit jaar voor onze heemkundekring alleen nog maar mooier. Het betekent immers dat meer leden van de bank een stem hebben uitgebracht op onze heemkundekring. We willen daarvoor alle stemmers bedanken; ook de leden van onze collega-heemkundekringen De Vonder in Asten-Someren en Myerle in Mierlo. We hebben gezamenlijk onze leden opgeroepen om elkaar te steunen in deze campagne. Dat heeft zeker bijgedragen aan dit mooie resultaat voor onze heemkundekring!

We hopen u zo snel mogelijk te informeren over onze plannen met onze beugelbaan. Intussen: kom eens beugelen tijdens een familiefeestje, een bedrijfsuitstapje etc. Een arrangement is ook mogelijk. Maak een afspraak via info@heemkundekringdeurne.nl

Jan Adriaans,
voorzitter ad interim

Verslag en foto's: Nelly van Rijt 

Aanmelding gesloten

Dagexcursie 2017 naar Limburg gaat definitief door


De Abdij van Rolduc en Museum Steenkolenmijn zijn de bestemmingen van onze dagexcursie 2017. (Foto's: Leny Hendriks)

Op 1 juli vertrekken we op het parkeerterrein bij het NS-station, aan de zijde van de Fabriekstraat, om 08.30 uur (later dan in het Programmaboekje staat vermeld) per bus voor de jaarlijkse dagexcursie. Deze keer reizen we naar Valkenburg waar rond 10.00 uur koffie en thee met heerlijke Limburgse vlaai geserveerd wordt in de ondergrondse Daelhemer Groeve. Vervolgens krijgt u een zeer interessante excursie in het naastgelegen Museum Steenkolenmijn die voor iedereen goed te lopen is. Er is een volledige etage van een gesloten mijn in de voormalige mergelgrotten teruggeplaatst. Hiermee wordt een duidelijk beeld gepresenteerd van de moeilijke werkomstandigheden in een mijnschacht.
Onderweg naar Kerkrade wordt u de lunch aangeboden. We houden de locatie geheim maar u zult verrast zijn!
In Kerkrade bezoeken we de Abdij van Rolduc. Deze prachtige abdij werd in 1104 gesticht door Ailbertus van Antoing. Het enorme complex, dat nu een hotel en conferentiecentrum is, werd in de loop van de eeuwen uitgebreid en aangepast. Het was eerst een klooster van kanunniken,  Augustijner Koorheren, vervolgens een kleinseminarie en later werd er een grootseminarie in gevestigd. Tijdens de excursie bezoekt u  onder andere de kapel met de prachtige romaanse crypte, de bisschopszaal en de indrukwekkende rococozaal waarin de bibliotheek is gevestigd. Rond 18.00 uur bent u weer in Deurne.

Leerlingen Liesselse basisschool kregen archeologieles


Op 24 maart kregen de leerlingen van de twee groepen zes van de Liesselse basisschool een uur archeologieles. Nu eens niet van de eigen juffen maar van Nicole Scharp, gemeentelijk medewerker voor o.a Archeologie in Deurne en tevens ouder van leerlingen van de school, en van Louis Litjens, lid van de werkgroep Archeologie van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne. Het was volgens de leraressen een geslaagde en boeiende les voor de kinderen. 

Aan de hand van een powerpoint presentatie vertelden Nicole Scharp en Louis Litjens over wat heemkunde en archeologie is, hoe sporen van het verleden gezocht kunnen worden, over diverse vondsten in Liessel en over de Historische Waardekaart van de gemeente Deurne. 
De kinderen stelden veel vragen en volgden de les aandachtig. Ze mochten ook meegebrachte objecten uit de archeologiekelder van de heemkundekring betasten, zoals versteend hout, varens en schelpen, en uitvoerig een vuursteen, detector, foto’s, een kopie van de gouden helm, walviswervels, boeken en kaarten bekijken. Het ging veelal om vondsten uit Liessel zoals die van de Brink, Willige Laagt en het Blokhuis en de vuurstenen van de heer Teeuwen. Die vondsten dateren uit de prehistorie, ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.

De leerlingen werd gevraagd of zij zelf ook ooit iets hadden opgegraven. Zij vonden o.a. plastic, een fietsenstandaard, een kunstgebit, botten, etc. De kinderen zullen hiervan nu ook een ‘Historische Waardekaart’ gaan maken, die door de gelegenheidsdocenten beoordeeld en beantwoord wordt. Voor hen was er een ‘chocolade merci’ en een door de leerlingen gemaakte toepasselijke kaart met Romeinse helm.

Fotoplaten Tijdlijn Deurne I en II te koop

Bij de heemkundekring zijn de fotoplaten te koop, die gebruikt zijn in de voorbije foto-exposities Tijdlijn Deurne I en II in respectievelijk 2014 en 2015 in de etalages in het centrum. De fotoplaten met een afmeting van 70 x 100 cm kosten vijf euro.

Tijdlijn Deurne I had als thema het Deurnes straatbeeld in het verleden. Tijdlijn Deurne II liet foto’s zien van het Deurnese verenigingsleven van toen. De beide exposities trokken veel belangstelling; ook omdat er veel (oud)Deurnenaren op de foto’s te zien zijn.

Om uw geheugen nog eens op te frissen zijn de foto’s in klein formaat opgenomen in een fotomap. Die fotomap is in te zien tijdens de openingsuren van het heemhuis aan de Stationsstraat 73. U kunt er op de tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur een keuze maken uit de foto’s.


Stagemiddag Archeologie bij onze heemkundekringLinks: Raijlo en zijn vader luisteren in de Archeologiekelder naar de uitleg van Anton Vissers over de diverse vondsten. Midden: op bezoek bij amateurarcheoloog Andrew Jones. Rechts: bij het informatiebord over de vondsten bij de Astense Aa. (Foto's: Louis Litjens)

Zaterdag 11 februari jl. heeft Raijlo Steinbach, tweedejaars Mavoleerling aan het Alfrinkcollege in Deurne, een middag stage gelopen bij de werkgroep Archeologie van Heemkundevereniging H.N. Ouwerling. De leden van de werkgroep verzorgden diverse presentaties en bezorgden Raijlo en zijn vader een interessante middag.

Leerlingen van leerjaar 2 van het Alfrinkcollege houden zich in de periode van november 2016 tot en met april 2017 bezig met het project Loopbaanoriëntatie. Raijlo is geïnteresseerd in archeologie en had gevraagd of leden van onze heemkundekring hem daar meer over konden vertellen. Anton Vissers en Louis Litjens van de werkgroep Archeologie wilden daar graag tijd voor vrijmaken.
Zij gaven Raijlo een toelichting op verschillende aspecten van de amateurarcheologie en lieten hem daarna de diverse archeologische vondsten in de Archeologiekelder in ons heemhuis zien. Vervolgens kon Raijlo  zelf ervaren hoe met een metaaldetector voorwerpen kunnen worden ontdekt. Hij vond de daartoe in de heemtuin begraven munten netjes terug.
Samen met de werkgroepleden brachten Raijlo en zijn vader vervolgens een bezoek aan amateurarcheoloog Andrew Jones in Deurne. Hij heeft de afgelopen jaren diverse interessante vondsten gedaan. Die kreeg het gezelschap met veel uitleg te zien. Als verrassing kreeg Raijlo nog een bijzonder aandenken aan zijn bezoek: een door Jones opgegraven soldatenhelm. Jones heeft zich inmiddels ook aangemeld als lid van de heemkundekring en van de werkgroep Archeologie. Overigens dienen archeologische (toevals)vondsten volgens de Erfgoedwet altijd gemeld te worden! Dat kan het meest eenvoudig bij de gemeente. Die zorgt dan voor verdere registratie etc.
Daarna is er nog een wandeling gemaakt langs de Astense Aa. Bij dit riviertje zijn speciale archeologische vondsten, waarbij ook onze heemkundekring betrokken was, op informatieborden aangegeven. 
Na deze welbestede middag Archeologie namen een enthousiaste Raijlo en zijn vader afscheid van Anton Vissers en Louis Litjens. Raijlo beloofde zijn stageverslag voor school ook naar de heemkundekring te sturen. Succes Raijlo!
Verslag: Anton Vissers 

Romeinse potscherven gevonden bij werkzaamheden Limburgstraat


Links: De overdracht van de door Gerard Pelders gevonden Romeinse potscherven etc. aan de werkgroep Archeologie van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne. Vlnr: Anton Vissers, archeoloog Ria Berkvens van de ODZOB, Louis Litjens, Pieter Koolen, beleidsambtenaar Nicole Scharp van de gemeente Deurne en Gerard Pelders. Midden: crematieresten. Rechts: Fibula; Romeinse mantelspeld. (Foto: Nelly van Rijt) 

Afgelopen maanden zijn aan de Limburgstraat in Deurne werkzaamheden verricht ten behoeve van de riolering en is de weg opnieuw ingericht. Bij die werkzaamheden zijn ondermeer Romeinse potscherven gevonden, die op 23 januari zijn overgedragen aan Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne voor nader onderzoek.

De scherven werden gevonden door Gerard Pelders van Bam Wegen Zuidoost; het bedrijf dat de herinrichtingswerkzaamheden uitvoerde. Het toeval wil dat Pelders lid is van Heemkundekring Onsenoort in Drunen en actief is als amateurarcheoloog. Hij herkende het bijzondere van zijn vondst en stelde die veilig. Naast scherven van zeker 7 verschillende aardewerken potten, waaronder een grafurn met crematieresten, vond hij ook een bronzen fibula, aangekoekt ijzer dat wellicht een haak en een schep kan zijn en enkele nog niet geïdentificeerde verkoolde ‘brokken’. Hij trof de vondst aan op een diepte van 40 cm op een oppervlakte van 1 x 1 m. De vindplaats was al verstoord door een eerder aangelegde kabel.  Dat de scherven etc. gevonden werden in ondiepe zwarte aarde doet overigens vermoeden dat de scherven al eerder versleept zijn vanaf een andere plek. 

Waardering voor melding vondst
Bij de overdracht aan de werkgroep Archeologie van de heemkundekring waren ook archeoloog Ria Berkvens van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en ambtenaar Archeologie- en Monumentenzorg Nicole Scharp van de gemeente Deurne aanwezig. Nicole Scharp noemde de vondst verrassend en sprak haar waardering uit voor Gerard Pelders: "Het is fantastisch dat hij de vondst veiligstelde en overgedragen heeft aan de heemkundekring in Deurne. Alleen als dit soort toevalsvondsten worden gemeld en nader onderzocht worden, kunnen we meer te weten komen van onze geschiedenis. We weten al best veel, maar interessant is natuurlijk wat we nog niet weten.”

Nader onderzoek
De vondst zal nader worden onderzocht. Ria Berkvens sprak het vermoeden uit dat de scherven dateren uit de tweede/derde eeuw n. Chr. en afkomstig zijn van zowel een grafurn als van kook- en voorraadpotten. Een groep scherven toont bijvoorbeeld veel gelijkenis met door de Romeinen uit Spanje geïmporteerde voorraadpotten. "Het is nu nog te vroeg om hierover een definitieve uitspraak te doen. Dat kan pas na nader onderzoek; zowel van de potscherven als van de andere vondsten. Daarnaast is de vindplaats interessant. Is er bijvoorbeeld sprake van versleping van hoger gelegen gronden in de nabijheid van de Peelrandbreuk naar deze plek? Zou er net als elders aan de Peelrandbreuk ook in Deurne sprake geweest kunnen zijn van een Romeinse nederzetting? Je zou daaraan kunnen denken, omdat een solitair Romeins graf nauwelijks voorkomt. Onderzoek moet meer licht werpen op deze zaken. Daarom is het ook zo belangrijk dat dit soort vondsten gemeld worden. Ik ga met hulp van diverse experts in het Erfgoedhuis in Eindhoven aan de slag met het onderzoek. Daar zullen we ook kijken of er scherven te plakken/restaureren zijn.”
Na onderzoek zullen de scherven etc. te zien zijn in de Archeologiekelder van de heemkundekring aan de Stationsstraat 73 in Deurne. Natuurlijk voorzien van de resultaten van het onderzoek.

Verslag: Nelly van Rijt. Meer foto's op de fotopagina

Memo voorlopige bevindingen regioarcheoloog Ria Be rkvens d.d. 14-02-2017


Archeologie in Nederland op de kaart

Sinds najaar 2016 is de website 'Archeologie op de kaart' online: een archeologische tijdreis door tien historische periodes. De website vormt een kennismaking met de Nederlandse archeologie. Per periode worden de meest interessante voorwerpen belicht. Het oudste vaartuig ter wereld bijvoorbeeld: een boomstamkano uit 8000 voor Christus, gevonden in het Drentse dorp Pesse. Of een tempeltje uit de Bronstijd, een boemerang uit de IJzertijd, etc. En natuurlijk ook de vondst van de vergulde Romeinse helm in Deurne. Het project is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en werd uitgevoerd door het Rijksmuseum van Oudheden.  Kijk hier


Wie was oma's oma

Wat zullen we oma geven voor haar verjaardag, gouden huwelijksfeest, Sinterklaas enz.? Ze heeft alles al en wil helemaal niks.
Een dilemma dat velen zullen herkennen. Maar wat oma misschien wél heel graag zou willen, is....
•weten wie haar overgrootmoeder was,
•weten hoe die rare voornaam van oom Eimbert in de familie gekomen is,
•weten welk beroepen zoal in de familie voorkwamen,
•weten wat er waar is van de familieroddels dat er ooit een voorechtelijk kind was,
•weten of er in een of andere vooroudertak nog adellijke afstamming is enz.
•weten of er nog een bidprentje is van haar overgrootoma.

Via internet zijn tegenwoordig veel antwoorden op dergelijke vragen te vinden. Maar oma kan dikwijls niet handig omgaan met de computer. En bij de kleinkinderen ontbreekt vaak de tijd, de kennis of de zin om er dieper in te duiken. De vrijwilligers van de werkgroep Genealogie van Heemkundekring H.N. Ouwerling bieden dan uitkomst. Zij kunnen putten uit een voorraad gegevens over meer dan 100.000 personen uit het verleden van Deurne en verre omgeving. En de nog ontbrekende gegevens kunnen ze snel opsporen en aanvullen. Het resultaat is dan een mooi overzichtelijk plaatje van je oma's of opa's ouders, grootouders, overgrootouders, betovergrootouders enz. Dat heet een kwartierstaat. Hoe blij zal oma of opa zijn met zo'n kwartierstaat, uitgeprint op groot formaat en eventueel geplastificeerd te gebruiken als placemat. En, vaak levert zo’n kwartierstraat nieuwe stof voor gesprekken. Over onderwerpen die nog niet eerder tijdens een bezoek aan bod kwamen. Daarmee doe je ook jezelf een plezier!

Voor veel leden van de heemkundekring heeft de werkgroep zo'n kwartierstaat al samengesteld. Maar ook niet-leden zijn van harte welkom als ze zo'n kwartierstaat willen laten maken.

Als men liever zelf aan de slag wil, maar niet weet welke wegen precies bewandeld moeten worden, dan is de werkgroep voor tekst en uitleg ook iedere maandagochtend tussen tien en twaalf uur aanwezig en beschikbaar in het heemhuis aan de Stationsstraat 73. Men kan dan zonder voorafgaande afspraak binnenlopen.

Loop eens binnen in het heemhuis of mail ons: heemhuis@heemkundekringdeurne.nl

De heemkundekring is er voor alle Deurnenaren, lid of geen lid!

Als voorbeeld treft u bijgaand de kwartierstaat aan van de bekende Deurnese oud-wielrenner Sjaak van Kessel. Hierop ziet u meteen het antwoord op de vraag naar de herkomst van zijn voornaam. Zijn grootvader van moederszijde was Franciscus Jacobus Manders en diens overgrootvader van moederszijde was Jacobus Direks uit Venray. Zijn voornaam zit dus al minstens zes generaties 'in de familie'.