logo

Eerder nieuws van 2017


Maak kans op een VR-bril

Cultuurhistorische wandeling langs de Astense Aa

Op 13, 14 en 15 oktober worden de landelijke Archeologiedagen gehouden met het thema: Water verbindt erfgoed. Er zijn zowel in de regio als daarbuiten enorm veel publieksvriendelijke initiatieven. Bij de agenda op onze website leest u daarover meer. 
Ook de Archeologiewerkgroep van onze heemkundekring heeft een activiteit georganiseerd. Op zaterdag 14 oktober kunt u om 13.00 en om 14.30 uur deelnemen aan een wandeling van ongeveer een uur langs de Astense Aa. Startpunt: Haamakkerweg-Vlierdenseweg in Vlierden. Een van de werkgroepleden zal fungeren als gids en het een en ander vertellen over het gebied en de vondsten.
Dit deel van de Astense Aa is vijf jaar geleden heringericht tot nieuwe natuur. Daarbij zijn diverse archeologische vondsten gedaan waaronder een bijzondere visfuik. In het gebied is een laarzenpad aangebracht dat loopt richting het in ere herstelde molenwiel van de watermolen bij Belgeren. Hier is tevens een doorwaadbare plaats, een voorde, door de beek gemaakt. Bijzonder is ook het paneel met informatie over de heksenproeven die hier in de 16e eeuw plaatsvonden.
Het dragen van regenlaarzen of waterdicht schoeisel is aan te raden. Deelnemers kunnen kans maken op een VR-bril

Boekenbeurs

Op zondag 24 september is van 14.00 tot 17.00 uur de boekenbeurs in onze heemtuin gepland. De contactpersoon is Thom van de Straaten. De heemkundekring verkoopt dan haar overtollige boeken en dubbele exemplaren. Heel interessant. Wilt u boeken schenken aan onze heemkundekring om te verkopen of wilt u zelf in een kraampje boeken verkopen, dan kunt u met hem contact opnemen via tel. 0493-311615 of iuzu47bw@hetnet.nl. Kopers zijn natuurlijk van harte welkom.


Heropening gerenoveerd Heemhuis op 10 september

Oudheidkamer op zolder voortaan open voor het publiek

Zondag 10 september, op Open Monumentendag,  wordt het Heemhuis na een grondige renovatie officieel heropend. Eerder werd al de Archeologiekelder in gebruik genomen, maar de heropening is tevens ook de start van de voor het publiek toegankelijke nieuwe Oudheidkamer op zolder. Hier zijn allerlei spullen uit het verleden te zien.
 
Onderstaand laat Hans van Hoek de geschiedenis van de Oudheidkamer zelf de revue passeren. 
In 1955 werd de gemeentelijke Oudheidkamer opgericht onder leiding van wethouder Antoon Swinkels. Zij werd gehuisvest in de kasteelruïne. De voorwerpen werden bewaard in de kamer boven en in de kelder. Zie: www.Deurnewiki.nl In 1965 werd aan de ruimte van de Oudheidkamer echter toegewezen aan sociëteit Walhalla. De dienst Openbare Werken ontruimde de Oudheidkamer en bracht de voorwerpen over naar de zolder van het Dinghuis. De leden van de Gemeentelijke Oudheidkamer waren het met deze gang van zaken niet eens en namen op 5 juni 1965 collectief ontslag.
De Oudheidkamer van de gemeente Deurne zat ‘op zijn gat’ en leed een stoffig bestaan op verschillende locaties: een garage in de Boerhavestraat, de kelder en de zolder van het gemeentehuis en in boerderij De Pelikaan aan de Helmondseweg. 
In 1978 werd Heemkundekring H.N. Ouwerling opgericht als reactie op het sloopplan voor de Pelikaan. In 1982 nam de Heemkundekring de voorwerpen van de gemeentelijke Oudheidkamer over en werd er weer goed op ‘gepast’. De voorwerpen werden ondergebracht in de kelder en op de zolder van het Klein Atelier van museum de Wieger en daarna in het molenhuis en de molen van Vlierden.
In 1987 kreeg de Heemkundekring de beschikking over het huis aan Stationsstraat 73. Na een grondige opknapbeurt door een tiental vrijwilligers werd in september 1989 ons eigen Heemhuis geopend. De voorwerpen van de Oudheidkamer werden overgebracht naar de opslagzolder van het heemhuis. Ze kwamen per thema naar beneden voor een tentoonstelling.
Toen kwam er vorig jaar een nieuw dak op het heemhuis: de hele zolder moest leeg!     Gelukkig kregen we een droge schapenstal ter beschikking voor de opslag. Een mooie gelegenheid om het roer om te gooien: de zolder van het Heemhuis werd ingericht als expositieruimte.
Na een winter timmeren en schilderen werd de Oudheidkamer ingericht. Er is voor gekozen om met specifieke voorwerpen en gereedschappen een aantal beroepen uit te beelden. Ook het Circus ’t Hoefke (1947-1957) wordt met foto’s en voorwerpen in de herinnering teruggeroepen.
In de loop der jaren is er met alle trubbels rond de Oudheidkamer nogal eens wat mis gegaan. Vooral in de tijd dat niemand de belangen behartigde en voor de spullen zorgde. Oude inventarislijsten vertonen soms hiaten. Groot was dan ook onze blijdschap toen we onlangs het vaandel van de Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel terugkregen (55 jaar kwijt geweest !).

Vanaf 10 september 2017 is de Oudheidkamer voor iedereen te bezichtigen op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Hans van Hoek  

Middagexcursie naar Gemert


Prent van Romein de Hooghe uit 1700 van 'Commanderij Gemert'; foto GAG

De middagexcursie van onze heemkundekring gaat dit jaar op zaterdag 9 september helemaal naar Gemert. Het vervoer is op eigen gelegenheid. Onze collega-heemkundekring in Gemert heeft voor ons een programma van 14.00 tot 17.00 uur in petto. Zorg er dus voor om op tijd aanwezig te zijn bij het Heemhuis aan de Ruijschenberghstraat in Gemert.

Gemert heeft een bijzondere geschiedenis. Het behoorde nooit tot het hertogdom Brabant. Edelman en kruisvaarder Rutger van Gemert behoorde tot de vroegste leden van de Duitse Ridderorde. Deze Orde, gesticht in Palestina in 1198, ontwikkelde zich binnen vijftig jaar tot een Europese macht van betekenis. Ridder Rutger legde de basis voor de Soevereine Rijksheerlijkheid van de Duitse Orde die Gemert werd. Tot de Franse Tijd is die zelfstandigheid bewaard. 

De excursie start in ‘de Latijnse School’ aan de Ruijschenberghstraat. In dit pand is het gemeentearchief Gemert-Bakel alsook de Gemertse heemkundekring gevestigd. Na een inleiding over de historische ‘status aparte’ van Gemert volgt een rondleiding door het centrum naar het in verschillende fasen vanaf 1391 aan het Ridderplein gebouwde kasteelcomplex. De kasteelpoort is al enige jaren voor publiek gesloten, maar niet voor de excursie uit Deurne.


Vondsten Derpsestraat 32 in Deurne

Aan de Derpsestraat 32 in Deurne zijn al een aantal jaren terug diverse scherven aardewerk en vuursteen gevonden. De bewoner en vinder Sylvia van Bommel-Visser weet het niet meer precies, maar het zal waarschijnlijk daar gevonden zijn bij de bouw van het huis. Daarvoor stond er de oude boerderij van Tinuske Joosten en er zaten er blijkbaar nog veel meer scherven in de grond, ca. op 500 vierkante meter. Meer over de bevindingen van archeoloog Ria Berkvens leest u  hier    

Bezoek van bestuursleden Brabants Heem


Het verhaal van Pieter Koolen kreeg een aandachtig gehoor; foto Leny Hendriks

Op zaterdag 29 juli brachten bestuursleden van Brabants Heem met hun partners een ontspannend bezoek aan Deurne en Griendtsveen. Als eerste bezochten ze ons heemhuis, waar ze door ons bestuurslid Leny Hendriks werden verwelkomd met een bakje koffie en een snee peperkoek. Vervolgens vertelde Pieter Koolen een en ander over de geschiedenis van ons dorp, waarbij vooral de nadruk lag op de vroegere turfstekerij door de individuele boeren en de overgang naar de grootschalige vervening en ontginning door met name de maatschappijen Helenaveen en Griendtsveen en door de gemeente Deurne. Er bleef te weinig tijd over om ook nog uitgebreid te kunnen genieten van onze heemtuin en de archeologische kelder. Later die dag stond voor hen ook nog Museum De Wieger en het Toon Kortoomspark in Deurne op het programma.


Verslag Pieter Koolen


Stille kracht verzet bergen werk


Catrien Elfrink

Je hebt in onze heemkundekring een flink aantal vrijwilligers dat dagelijks in de weer is. Je kunt hen in het heemhuis met grote regelmaat tegen het lijf lopen en zij zijn het vooral die het gezicht van onze club bepalen. 

Maar er is bij die vrijwilligers ook een flink aantal ‘stille krachten’ aanwezig. Je ziet hen zelden of nooit in het heemhuis. Soms zijn ze zelfs te bescheiden om zich bij de jaarlijkse vrijwilligersdag te tonen. Toch leveren zij met thuiswerk een wezenlijke bijdrage aan het op een hoger plan brengen van onze plaatselijke cultuur-historische kennis. 
Een van hen is Catrien Elfrink. Zij verdient het om eens nadrukkelijk  in het zonnetje gezet te worden! Vele jaren was zij op maandagmiddag in het heemhuis actief om met de werkgroep Documentatie krantenknipsels te verzamelen, te rubriceren en te archiveren. Met de komst van het digitale tijdperk werden deze activiteiten afgebouwd. Maar dat wil niet zeggen dat Catrien stopte met werken. Ondanks haar ernstige lichamelijke handicap bleef zij zich inspannen om thuis achter haar computer handgeschreven teksten in Docudatadeurne voor iedereen digitaal toegankelijk te maken. Onlangs rondde zij twee megaprojecten af. 
De zusters Franciscanessen hielden vanaf hun komst in Deurne in 1856 tot hun definitieve vertrek in 1986 een memoriaal bij, waarin de belangrijke, maar dikwijls ook de alledaags, gebeurtenissen in en rond het kloosterleven voor het nageslacht werden vastgelegd. Catrien ontcijferde en digitaliseerde het handgeschreven memoriaal zodat nu al onze leden op www.docudatadeurne.nl kennis kunnen nemen van dat memoriaal. Catrien woont in zorgcentrum De Nieuwenhof, een rechtstreekse opvolger van wat destijds het Liefdehuis Sint-Joseph genoemd werd en door de zusters gesticht werd.
Met al haar lichamelijke beperkingen klaarde Catrien nog een veel grotere klus. Zij verzorgde de transcripties van het leeuwendeel van alle dagboeken van wijlen Toon van Dam. Meer dan duizend (!!) handgeschreven pagina's in een niet al te gemakkelijk leesbaar handschrift heeft ze uitgetypt en daarmee ook die voor alle leden van onze vereniging toegankelijk gemaakt. Zij laat ons daarmee kennis maken met het dagelijks leven van een eenvoudige werkman in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. 
En Catrien gaat onverdroten door. Nu is ze begonnen met de oude notulen van bijenhoudersvereniging Sint-Ambrosius-Peelland. Wie het mooie voorbeeld van Catrien wil volgen en zich ook thuis verdienstelijk kan en wil maken voor onze club, kan contact opnemen met Pieter Koolen 06-16697938.  

Bestuur Brabants Heem komt op bezoek

Zaterdag 29 juli bezoeken de bestuursleden van Brabants Heem en hun partners Deurne. Voor het jaarlijkse uitstapje heeft de organisator voor Deurne als reisdoel gekozen. Het thema van het bezoek is: De Peel; in de voetsporen van Toon Kortooms en Antoon Coolen. De dagexcursie start in ons Heemhuis, waar het gezelschap door Leny Hendriks en Pieter Koolen ontvangen worden met koffie en koek. Zij zullen een rondleiding verzorgen en de geschiedenis van onze Heemkundekring en ons Heemhuis toelichten. Daarna wordt samen een bezoek gebracht aan Museum De Wieger. Daar is de vaste tentoonstelling over de arts/schilder Hendrik Wiegersma te zien met extra aandacht in de vorm van portretten voor zijn honderd jaar geleden gesloten huwelijk met Nel Daniëls. En ook de bijzondere expositie Beautiful Stranger met werk van hedendaagse Arabische en Iraanse kunstenaars.


Gezellig uitstapje naar Mijnmuseum en Rolduc

Vlnr: een van de nagebouwde schachten in het Mijnmuseum. Entree Abdijcomplex Rolduc. De crypte onder de abdijkerk waarmee het klooster in het begin van de 12e eeuw gesticht werd.

Zaterdag 1 juli 2017 was zo’n typisch Nederlandse druilerige zomerdag. Gelukkig had de werkgroep Excursies en Lezingen het lumineuze idee gehad om voor de dagexcursie te zorgen voor een binnenprogramma. Kwam dat mooi even uit! Bovendien spraken de twee te bezoeken locaties, het Mijnmuseum in Valkenburg en Abdij Rolduc in Kerkrade, heel uiteenlopende interessevelden aan. Voor ieder wat wils dus. 

Dat programma viel in goede aarde, wat bleek uit de goede sfeer in het gezelschap die van de dagexcursie een gezellig uitstapje maakte. Jammer voor die ene inschrijver die, ook na tien minuten wachten, niet verscheen op de plaats van vertrek. Nu maar hopen dat hij of zij de slaap der onschuldigen sliep en bij het wakker worden zomaar een helemaal lege zaterdag voor zich zag om in te vullen met andere leuke dingen.
Tegen 08.45 uur vertrokken we met de bus van Hebben. Prima bus, prima chauffeur. Klaas Hendriks, contactpersoon van de organiserende werkgroep, had zoals gebruikelijk een ‘verhaaltje’ ter inleiding van de excursie voorbereid. Deze keer zelfs twee; een betreffende  het Mijnmuseum en een betreffende Rolduc. Hij zoekt daarvoor altijd naar de relatie die de bestemming heeft met Deurne en schuwt anekdotes niet. De nagenoeg volle bus wist die inleidingen wel te waarderen.

(Verslag en foto's: Nelly van Rijt)

Voor meer foto's: zie de Fotopagina op deze site

Gebrandschilderd raam van teloorgang geredVlnr: Peter van de Westerlo demonteert samen met Hans van Hoek het raam terwijl Theo van Daele, initiatiefnemer en coördinator van de actie namens onze heemkundekring, toekijkt. Het wapen van Deurne, de drukpers en het wapen van Helmond.

Drukkerij Deurne was tot 1986 gevestigd aan de Leembaan in Deurne. Het pand heeft een nieuwe bestemming gekregen. Met toestemming van de huidige huurder van het pand, Harrie Hebben van Taxi- en Touringcarbedrijf Hebben, hebben leden van onze heemkundekring een gebrandschilderd raam uit de voormalige drukkerij van de ondergang gered. Het krijgt een gepaste nieuwe plaats bij Smits Drukwerk Service aan de Paul Gabriëlstraat op hetzelfde bedrijventerrein in Deurne. 
Voor de geschiedenis van het raam moeten we even terug in de tijd. Bekend is dat de grondlegger van Drukkerij Th. Roijakkers in Helmond de Helmonder Theodorus Hubertus Roijakkers (1890-1944) was. Hij trouwde op 15-9-1913 met Gordina J.M. van de Westerlo en richtte op zijn twintigste huwelijksdag op 15-9-1933 de drukkerij op. Waarschijnlijk begon een van zijn zoons weer precies tweeëndertig jaar later, op 15-9-1965, in Deurne Drukkerij Deurne.
Op het gebrandschilderde raam met een indrukwekkende afbeelding van een drukpers is, mogelijk als eerbetoon aan die vader, deze geschiedenis in beeld gebracht met het wapen van Deurne links en het wapen van Helmond rechts. Onder het wapen van Deurne staat de datum 15-9-1965.
Wanneer en door wie het raam gemaakt is, is niet bekend. Evenmin bij welke gelegenheid het raam met een afmeting van circa 1 x 4 meter precies geplaatst werd in de toenmalige Drukkerij Deurne. Wie deze vragen kan beantwoorden, wordt verzocht contact op te nemen met Pieter Koolen via  p.koolen2@chello.nl

Verslag en foto’s: Pieter Koolen 

Veel belangstelling bij opening tentoonstelling over Moek


Vlnr: Rob Berkvens van de werkgroep Tentoonstellingen heet iedereen welkom. Na de officiële opening van de tentoonstelling Moek werd Anneke van Ooij, getrouwd met wijlen Jan van Ooij, bedankt voor haar medewerking. De oud-leden van de volksmuziekgroep Riek en Toon Manders zorgden à la Moek voor een toepasselijke muzikale omlijsting van de opening.

Het was zondag 25 juni na een warme week eindelijk wat afgekoeld. De laatste hand werd gelegd aan de tentoonstelling over de volksmuziekgroep Moek uit Deurne-Zeilberg. De eerste bezoekers kwamen al vroeg binnen. Rond twee uur was het al vol, maar het werd maar drukker en drukker. Was het eerst lekker koel in het Heemhuis, door de meer dan 60 bezoekers liep de temperatuur weer aardig op. 
Om half drie heette Rob Berkvens  de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder Anneke van Ooij en haar familie en uiteraard de leden van Moek. Voor ieder lid van deze groep had de Werkgroep Tentoonstellingen een eigen vitrine ingericht. De vitrinekast over de hele groep was afgedekt met een laken. Na het welkomstwoord sprak Joris van Ooij, de zoon van oprichter Jan van Ooij. Hij vertelde over zijn met muziek overgoten jeugd. Toen de groep werd opgericht was hij vier jaar oud. Als de kinderen ’s avonds naar bed waren, begon de groep beneden te repeteren. Later mocht hij meespelen. En trots dat hij was…  Hij herinnerde zich zijn moeder. Zij was de stille kracht achter de groep. Zij maakte en verzorgde de kostuums. Kilo’s koffie heeft zij vermalen en liters ingeschonken. Zij gaf Jan van Ooij de vrijheid om met zijn succesvolle groep te reizen.
Daarna werd de erg nerveuze Anneke uitgenodigd om het laken van de kast te trekken, waarna ook  de lampen aan gingen in de vitrines. Met een mooi boeket, een daverend applaus en een dikke kus werd zij bedankt.
Het was een geslaagde manifestatie. Vooral ook omdat in de tuin Riek en Toon Manders gezellig muziek gingen maken. De overige leden van Moek zongen daarbij. Wel, zoals Riek zei, een toontje lager dan vroeger. Bij de tentoonstelling is een leuk informatieboekje verschenen.
Jammer dat de middag niet zo mooi eindigde voor Zus Jacobs. Zij struikelde en brak haar arm. Met een ambulance moest zij naar het ziekenhuis gebracht worden. Gelukkig mocht ze daarna weer naar huis. Van harte beterschap Zus!

Verslag: Rob Berkvens; foto's: Jan Vlemmings en Rob Berkvens

 


Expositie: Moek weer uit de mist

Deze foto is gemaakt in februari 1981 en werd gebruikt voor een platenhoes van Moek. Vlnr: Riek Manders, Cor van Bussel, Frans Knapen, Jan van Ooij, Toon Manders en Lies Rakels-van Heuven

DEURNE - Op 25 juni 2017 wordt in het heemhuis van Heemkundekring H.N. Ouwerling aan de Stationsstraat 73 in Deurne om 14.30 uur een tentoonstelling geopend door Anneke van Ooij over de legendarische Zeilbergse volksmuziekgroep Moek. Moek in de schijnwerpers, zodat de mist van het verleden weer voor even opklaart.

De tentoonstelling over de volksmuziekgroep Moek in het Heemhuis wordt vervroegd geopend. Niet op 9 juli maar al op zondag 25 juni. Dat betekent ook dat de expositie Maandag Wasdag op 11 juni voor het laatst te zien is in het Heemhuis.
Moek was tussen 1974 en 1985 een begrip in de wijde omgeving vanwege de uitstekende vertolking van met name Brabantse volksliedjes door de volksmuziekgroep. De groep, onder de bezielende leiding van Jan van Ooij, bestond verder uit Cor van Bussel, Toon Manders, Riek Manders-van Kuijlenburg, Lies Rakels-van Heuven en Frans Knapen. 
Jan had jarenlang oude mensen bezocht en de liedjes die ze nog kenden van vroeger vastgelegd en gearrangeerd voor de groep. Hij wilde die unieke muziek zoals hij zei: ”Uit de moek (= mist) halen.” Zo ontstond de naam Moek voor de groep. Ze vertolkten die muziek met originele instrumenten, zoals de draailier, de theekistbas, de mondharp, de vlier, doedelzak en trekharmonica, maar ook werden lepels en een rommelpot van een met een varkensblaas bespannen Keulse pot gebruikt.
Mede door de contacten met Omroep Brabant groeide de belangstelling voor Moek. Tot ver in het land trad de groep voor volle zalen op. Hun grammofoonplaten werden gretig gekocht.
Naast de volksmuziek maakte Jan ook zelf composities. Het meest bekende is het Zeilbergse volkslied dat nog regelmatig wordt gezongen. De tentoonstelling toont de vele instrumenten en de kostuums waarin Moek optrad. Ook diverse attributen zijn te zien.
De tentoonstelling loopt tot 22 oktober en is elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur te bezoeken. De entree is gratis en de koffie staat klaar.
Wij attenderen u alvast op de muzikale lezing op 28 september in D’n Draai aan de Blasiusstraat in Zeilberg met optredens van leden van Moek en Joris en Willard van Ooij onder leiding van Carolien van der Hulst. Het programma wordt gepresenteerd door Martien van Rijt.


Nieuw brochure Museumkring Peelland

Onlangs verscheen de nieuwe brochure van de bij de Museumkring Peelland aangesloten kleinschalige musea in de regio. De brochure is ondermeer verkrijgbaar in het Heemhuis van onze heemkundekring en brengt u vast en zeker op een idee voor een interessant uitstapje. Nieuwsbrief Museumkring Peelland


Ria Berkvens hield lezing over het verblijf van de Romeinen in onze streken

Links: Ria Berkvens. Rechts: nagebouwde Romeinse tempel in het Archeon in Alphen aan de Rijn (zie voor meer informatie over het park: www.archeon.nl)

Op woensdag 17 mei bezochten een kleine vijftig bezoekers het Cultuurcentrum in Deurne voor de lezing van regio-archeoloog Ria Berkvens. Zij hadden terecht afgezien van een terrasje op een zwoele lenteavond om naar haar interessante uiteenzetting te luisteren.

Na introductie door Rob Berkvens van de werkgroep Lezingen begon Ria Berkvens haar boeiende verhaal met een stukje geschiedenis.  In onze regio was het einde van de ijzertijd (800 - 50 v.Chr.) aangebroken toen, voor het eerst vanaf 57 v.Chr. legers vanuit Rome onder aanvoering van Julius Caesar hier binnentrokken. Deze legers waren een soort  ‘moordmachines’, wat resulteerde in ontvolking.  De Gallische stam die in die tijd onze streken bevolkte, de Eburonen, is waarschijnlijk helemaal afgeslacht. Sommigen spreken van 400.000 mensen, maar de officiële wetenschap houdt het op 160.000.
De overheersing door de Romeinen kenmerkt zich door de stichting van een eerste legerplaats bij Nijmegen in 20 v.Chr. Romeinen en ook Germanen (Bataven, Tungri),  die met toestemming  van de overheersers de ontstane levensruimte op kwamen vullen, werden de nieuwe bewoners.  Enige tijd later ontstonden er twee bewoningscentra, Nijmegen (Noviomagus) en Tongeren, en in hun achterland allerlei nieuwe nederzettingen, tempels, villa’s en begraafplaatsen. De Romeinen introduceerden hier vele nieuw dingen zoals bouwmaterialen (dakpannen, baksteen, beton), geld, schrift, een postsysteem, glas en voedsel (kip).

Opgravingen 
Door de veranderde archeologiewetgeving  zijn de opgravingen na 1994 sterk geïntensiveerd. Na 1994 is meer dan het dubbele gevonden van voor die tijd. Hierdoor is het beeld bijgesteld dat Oost-Brabant nog lang een beetje voortkabbelde in de ijzertijd.
Ria Berkvens leidde ons langs de opgravingsresultaten en liet zien dat buiten Nijmegen en Tongeren, in  o.a. Empel, Kessel, Nistelrode, Lieshout, Hoogeloon, Uden, Cuijk, Venlo,  Someren  en ook in Deurne (Grote Bottel) diverse overblijfselen van nederzettingen, tempels, villa’s (boerenbedrijven) en begraafplaatsen aangetroffen werden. Opmerkelijk was dat zich aan de Peelrandbreuk verschillende vestingen bevonden terwijl in de Peel zelf niets is gevonden.
Ria Berkvens stelde dat van  50 tot 250 n.Chr. in ons gebied welvaart heerste onder de nieuwe bewoners: de met opzet naar hier verplaatste Germaanse stammen. Deze welvaart werd vanuit Rome geleid met behulp van het leger. In 250 n.Chr. trokken de Romeinen zich door een interne politieke machtstrijd plots terug uit onze gebieden, de bevolking aan haar lot overlatend.
Rob Berkvens bedankte de spreker met een envelop en wenste de bezoekers wel thuis.

Verslag: Klaas Hendriks; foto: Anton Vissers
 

Rondleiding voor de familie Toon van BusselMaandag 8 mei verzorgde Pieter Koolen, lid van onze heemkundekring, een rondleiding door Deurne voor de familie Toon van Bussel. In het gezelschap bevonden zich ook vijf gasten uit Rotterdam. Als extra  had hij voor de familie onderstaande kwartierstaat gemaakt , waarop vrijwel al hun voorouders tot vijf generaties terug zijn vermeld. Voorlopig nog incompleet wat de broers en zussen van Toon van Bussel betreft, omdat het bevolkingsregister van Deurne slechts loopt tot 1940/1941. Met gegevens van de familie kan de kwartierstaat compleet gemaakt worden. Voor vertrek maakte Pieter Koolen bovenstaande foto.
Woensdag 10 mei  leidde Pieter Koolen een gezelschap van zo'n twintig medewerkers van het Wilhelminahuis langs een aantal markante punten in Deurne. Ook die rondgang was een succes.   

Meer informatie over dit soort arrangementen via info@heemkundekringdeurne.nl
Klik op deze link: Kwartierstaat familie Toon van Bussel

€ 2.113,60 in Rabobank Clubkas Campagne 2017

Fantastisch resultaat voor onze heemkundekring


Vlnr: leden van de Pr-werkgroep wachten vol spanning op de uitslag. Ad interim-voorzitter Jan Adriaans neemt samen met werkgroep coördinator Leny Hendriks de cheque in ontvangst. Samen met andere blije clubs op de foto. Op de voorgrond Theatergroep Wizzel. Wizzel won de originaliteitsprijs door te verschijnen in de onaffe kostumering van De Gelaarsde Poes (jaja) dat dit jaar op de planken wordt gebracht.

Dank u, dank u, stemmers op Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne in de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Peelland Zuid! We mochten zondag 7 mei op de Markt in Deurne een cheque van maar liefst € 2.113,60 in ontvangst nemen. Een iets hoger bedrag dan in 2016. Een fantastisch resultaat en een heel mooie bijdrage aan de hoognodige opknapbeurt van de beugelbaan in onze heemtuin. We eindigden daarmee op de tweede plaats in de kernen Deurne en Zeilberg. De Ossenbeemd werd eerste met € 2.369,09. Overall winnaar bleek speeltuin De Speuldries in Deurne te zijn. De organisatie kreeg eerder zondagmiddag in de St. Jozefparochie een cheque van maar liefst meer dan € 5.000,00.

Samenwerking werkt
In 2016 mochten we een cheque van € 2.081,25 in ontvangst nemen ten behoeve van onze digitale encyclopedie Deurnewiki. Toen mochten leden van de bank hun meest favoriete club nog 2 van hun 5 stemmen geven. Dit jaar was die regel veranderd. Er kon op 5 clubs nog maar telkens 1 stem worden uitgebracht. Dat maakt het resultaat van dit jaar voor onze heemkundekring alleen nog maar mooier. Het betekent immers dat meer leden van de bank een stem hebben uitgebracht op onze heemkundekring. We willen daarvoor alle stemmers bedanken; ook de leden van onze collega-heemkundekringen De Vonder in Asten-Someren en Myerle in Mierlo. We hebben gezamenlijk onze leden opgeroepen om elkaar te steunen in deze campagne. Dat heeft zeker bijgedragen aan dit mooie resultaat voor onze heemkundekring!

We hopen u zo snel mogelijk te informeren over onze plannen met onze beugelbaan. Intussen: kom eens beugelen tijdens een familiefeestje, een bedrijfsuitstapje etc. Een arrangement is ook mogelijk. Maak een afspraak via info@heemkundekringdeurne.nl

Jan Adriaans,
voorzitter ad interim

Verslag en foto's: Nelly van Rijt 

Aanmelding gesloten

Dagexcursie 2017 naar Limburg gaat definitief door


De Abdij van Rolduc en Museum Steenkolenmijn zijn de bestemmingen van onze dagexcursie 2017. (Foto's: Leny Hendriks)

Op 1 juli vertrekken we op het parkeerterrein bij het NS-station, aan de zijde van de Fabriekstraat, om 08.30 uur (later dan in het Programmaboekje staat vermeld) per bus voor de jaarlijkse dagexcursie. Deze keer reizen we naar Valkenburg waar rond 10.00 uur koffie en thee met heerlijke Limburgse vlaai geserveerd wordt in de ondergrondse Daelhemer Groeve. Vervolgens krijgt u een zeer interessante excursie in het naastgelegen Museum Steenkolenmijn die voor iedereen goed te lopen is. Er is een volledige etage van een gesloten mijn in de voormalige mergelgrotten teruggeplaatst. Hiermee wordt een duidelijk beeld gepresenteerd van de moeilijke werkomstandigheden in een mijnschacht.
Onderweg naar Kerkrade wordt u de lunch aangeboden. We houden de locatie geheim maar u zult verrast zijn!
In Kerkrade bezoeken we de Abdij van Rolduc. Deze prachtige abdij werd in 1104 gesticht door Ailbertus van Antoing. Het enorme complex, dat nu een hotel en conferentiecentrum is, werd in de loop van de eeuwen uitgebreid en aangepast. Het was eerst een klooster van kanunniken,  Augustijner Koorheren, vervolgens een kleinseminarie en later werd er een grootseminarie in gevestigd. Tijdens de excursie bezoekt u  onder andere de kapel met de prachtige romaanse crypte, de bisschopszaal en de indrukwekkende rococozaal waarin de bibliotheek is gevestigd. Rond 18.00 uur bent u weer in Deurne.

Leerlingen Liesselse basisschool kregen archeologieles


Op 24 maart kregen de leerlingen van de twee groepen zes van de Liesselse basisschool een uur archeologieles. Nu eens niet van de eigen juffen maar van Nicole Scharp, gemeentelijk medewerker voor o.a Archeologie in Deurne en tevens ouder van leerlingen van de school, en van Louis Litjens, lid van de werkgroep Archeologie van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne. Het was volgens de leraressen een geslaagde en boeiende les voor de kinderen. 

Aan de hand van een powerpoint presentatie vertelden Nicole Scharp en Louis Litjens over wat heemkunde en archeologie is, hoe sporen van het verleden gezocht kunnen worden, over diverse vondsten in Liessel en over de Historische Waardekaart van de gemeente Deurne. 
De kinderen stelden veel vragen en volgden de les aandachtig. Ze mochten ook meegebrachte objecten uit de archeologiekelder van de heemkundekring betasten, zoals versteend hout, varens en schelpen, en uitvoerig een vuursteen, detector, foto’s, een kopie van de gouden helm, walviswervels, boeken en kaarten bekijken. Het ging veelal om vondsten uit Liessel zoals die van de Brink, Willige Laagt en het Blokhuis en de vuurstenen van de heer Teeuwen. Die vondsten dateren uit de prehistorie, ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.

De leerlingen werd gevraagd of zij zelf ook ooit iets hadden opgegraven. Zij vonden o.a. plastic, een fietsenstandaard, een kunstgebit, botten, etc. De kinderen zullen hiervan nu ook een ‘Historische Waardekaart’ gaan maken, die door de gelegenheidsdocenten beoordeeld en beantwoord wordt. Voor hen was er een ‘chocolade merci’ en een door de leerlingen gemaakte toepasselijke kaart met Romeinse helm.

 

 

Fotoplaten Tijdlijn Deurne I en II te koop

Bij de heemkundekring zijn de fotoplaten te koop, die gebruikt zijn in de voorbije foto-exposities Tijdlijn Deurne I en II in respectievelijk 2014 en 2015 in de etalages in het centrum. De fotoplaten met een afmeting van 70 x 100 cm kosten vijf euro.

Tijdlijn Deurne I had als thema het Deurnes straatbeeld in het verleden. Tijdlijn Deurne II liet foto’s zien van het Deurnese verenigingsleven van toen. De beide exposities trokken veel belangstelling; ook omdat er veel (oud)Deurnenaren op de foto’s te zien zijn.

Om uw geheugen nog eens op te frissen zijn de foto’s in klein formaat opgenomen in een fotomap. Die fotomap is in te zien tijdens de openingsuren van het heemhuis aan de Stationsstraat 73. U kunt er op de tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur een keuze maken uit de foto’s.


Herinneringen ophalen aan Maandag Wasdag


Op dinsdagmiddag 26 april kwam een tiental bewoners van het vorig jaar geopende Wilhelminahuis van Dagelijks Leven aan de Aaltje Reddingiusstraat in Deurne met  vier begeleiders op bezoek in het Heemhuis voor de tentoonstelling Maandag Wasdag. Dat bezoek was een succes.


Theo van Daele en Rob Berkvens hadden alles voorbereid om deze groep dementerende ouderen te ontvangen. Ze hadden wat materialen uit de vitrines gehaald en op tafel gelegd omdat een rondgang niet goed mogelijk was. Na koffie en thee met de vertrouwde peperkoek en cake van Jan van de Vijver  vertelde Rob wat over de wasmethoden van vroeger.  Dat gaf veel herkenning; vooral bij de vrouwen. Er werd spontaan gereageerd en men herinnerde zich nog hoe zwaar het wassen van de gezinswas destijds was in vergelijking met tegenwoordig. Een van de dames herinnerde zich ook de vuile stinkende sokken, die schoongewassen ook nog eens gestopt moesten worden.
Ze wisten nog precies hoe ze een wasbord moesten hanteren en konden zich nog de geur van de zeep herinneren. Voor Rob Berkvens had het bezoek nog een verrassing in petto: hij zag na vele jaren de moeder van een oude vriend terug.
Na bijna een uur vertrok de groep weer. Een tevreden organisatie achterlatend, die bovendien kon ervaren dat mede dankzij vrijwilligers een plezierig uitstapje voor deze ouderen mogelijk was.
Verslag en foto's Rob Berkvens

Veel belangstelling voor kraam Heemkundekring op Slingermarkt


Een intrigerend voorwerp, die palingsteker of aalschaar in de kraam van onze heemkundekring. Henk van de Kant, op de linker foto, vouwt het formulier met zijn oplossing dicht. Hij bleek de naam van het ijzeren voorwerp juist geraden te hebben en won de tweede prijs. 

De kraam van onze Heemkundekring op de Slingermarkt op Koningsdag trok veel belangstelling. Een mooie gelegenheid om nog eens de vele activiteiten van onze vereniging over het voetlicht te brengen en een laatste oproep te doen om te stemmen op onze heemkundekring in de Rabobank Clubkas Campagne. Er kon na afloop weer een leuk bedrag in de clubkas gestort worden uit de verkoop van overtollige boeken, Uytbeyndels, ansichtkaarten en foto’s in groot formaat van de etalagetentoonstellingen Tijdlijn Deurne I en II. Die overtollige boeken zijn voor spotprijsjes ook te koop via http://www.boekwinkeltjes.nl/v/deurania/ en voor de foto’s kan men elke tweede en vierde zondagmiddag  van de maand en elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur ook terecht in het Heemhuis.

Prijsvraag
Uit onze Oudheidkamer -die momenteel na een complete opknapbeurt van ons Heemhuis aan de Stationsstraat 73- heringericht wordt, was een voorwerp te zien. Met het raden van de naam kon een prijs gewonnen worden. Het was een intrigerend voorwerp, dat leidde tot veel leuke gesprekken en ludieke suggesties zoals de staf van Neptunus en roervork van een bierbrouwer. Meer serieuze pogingen waren: turfsteker, pierenvanger en vleesopsteker. 
Bij het controleren van de inzendingen bleken echter slechts twee personen de juiste benaming van het 17e eeuwse ijzeren voorwerp te hebben geraden: palingsteker of aalschaar. De eerste prijs, een jaar gratis lidmaatschap van onze heemkundekring, is gewonnen door de heer T. Steevens. De tweede prijs, het boek Liefde en Leed over de Peel van M.P.J. van den Brand, is gewonnen door de heer Henk van de Kant. Toevallig had hij enkele maanden geleden een afbeelding van een palingsteker gezien in een boek over vissen. De prijswinnaars hebben hun prijzen inmiddels opgehaald.

Verslag en foto's: Nelly van Rijt

Bezoek J.P. Thijsse College uit Castricum aan Deurne


Links: de leerlingen tijdens de uiteenzetting van Maria Berkers van Stop De Stank (Foto: Pieter Koolen). Rechts: beugelen in de tuin van het heemhuis (Foto: docent: Ferry Haan)

Op donderdag 20 april 2017 heeft de international business class van het J.P. Thijsse College uit Castricum wederom een bezoek gebracht aan Deurne. De leerlingen en docente kregen een rondleiding door Helenaveen en Griendtsveen met een uitstapje naar het militair kerkhof in Ysselsteyn. Tijdens een bezoek aan het heemhuis gaf Maria Berkers van Stop De Stank een uiteenzetting over de gevolgen van de intensieve veehouderij, waarna er werd gebeugeld en de archeologiekelder bekeken.

In 2009 werd bij het landelijk economie-examen een opgave opgenomen over de bekerwedstrijd SV Deurne-Feijenoord. Deze opgave was voor de economieleraren van het college aanleiding om vanaf toen elke opgave in een proefwerk betrekking te laten hebben op Deurne.
M.a.w. elke proefwerkvraag wordt ‘verdeurniseerd’. Dit gaat zo ver dat als leerlingen een foto kunnen overleggen waarop zij bij een bord van de bebouwde kom van Deurne staan zij bij een proefwerk 0,2 punt extra krijgen. Het economielokaal is ingericht met Deurnese attributen. Ook hebben zij een abonnement op het Weekblad voor Deurne en de nieuwsbrief van Stop de Stank. 

Dit bezoek was inmiddels het derde aan Deurne. In 2013 werden het gemeentehuis en SV Deurne bezocht. In 2015 verzorgden de heemkundeleden Ludo Boeije en Pieter Koolen een rondleiding door Deurne. Donderdag 20m april werden leerlingen en docenten na een bedrijfsbezoek aan een recyclingbedrijf in Duitsland door Maria Berkers van Stop de Stank en Peter van de Westerlo van onze heemkundekring opgewacht aan de afrit van de A67 bij Liessel.
Tijdens een rit door Helenaveen en over de Soemeersingel richting Griendtsveen werd het ontstaan van deze twee dorpen toegelicht. Zowel de leraren als de leerlingen verbaasden zich over de aanwezigheid van de bajonetbocht in de Helenavaart en de op een steenworp afstand van elkaar gelegen twee kanalen en het ontstaan daarvan door de controverse tussen de familie Van de Griendt en de gemeente Deurne.

Bij de Halte werd uitgelegd dat op deze plek een keerbrug had gelegen omdat hier vroeger een station lag. Dat station was het eindpunt voor veel treinen en ooit het grootste station van Nederland qua goederenvervoer. 

Vervolgens ging het over de Timmermannsweg naar het militair oorlogskerkhof in Ysselsteyn. Hier werd een korte stop gemaakt. De jeugd was diep onder de indruk van de aanblik van het 28 hectare grote terrein met de grafmonumenten van 31.600 gesneuvelde Duitse militairen.
De rit ging verder via het buitengebied van Deurne waarbij gewezen werd op het tuinbouwgebied in ontwikkeling en de economisch strop voor Deurne en de provincie als dit door aangescherpte normen wellicht geen doorgang vindt. Ook werd duidelijk gemaakt wat een grote veehouderij twintig jaar geleden was en hoe nietig die omvang was ten opzichte van een modern bedrijf.

Om circa 16.00 uur kwam het gezelschap aan bij het heemhuis waar het door Theo van Daele, Hans van Hoek en Pieter Koolen ontvangen werd met koffie en een snèèj peperkoek.  Maria Berkers legde aanschouwelijk uit wat de intensieve veehouderij aan problemen voor Deurne en omgeving meebracht en gaf de leerlingen de opdracht om de politiek een gefundeerd advies te geven over hoe verder om te gaan met intensieve veehouderij.

Na deze ingelaste economieles was het tijd voor ontspanning en werd er onder aanmoediging van de anderen en begeleiding door Pieter door enkele leerlingen gebeugeld.  Anderen bezochten de archeologietentoonstelling of bekeken het heemhuis.
Rond 17.30 uur vertrok het gezelschap richting Asten. Bij de grens met Deurne werd uiteraard nog een groepsfoto bij een plaatsnaambord van Deurne gemaakt. Het Brabantse bezoek werd afgesloten bij een ‘Mexicaans’ restaurant met de toezegging dat in de toekomst ongetwijfeld Deurne weer aangedaan wordt.
Verslag: Peter van de Westerlo

De gevolgen van de geologische eigenschappen van de Peelregio voor het gebied belicht

Frans Swinkels

Op woensdag 19 april hield Frans Swinkels, werkzaam bij de Brabantse Milieufederatie,  in het Cultuurcentrum een lezing over de geologische gesteldheid van de Peelregio. Hij schetste op boeiende wijze hoe het breukenpatroon bepalend was en is voor de waterhuishouding, het wegen- en waterwegenpatroon, de mijnbouw, de biodiversiteit en ontwikkeling van duurzame landbouw. Hij noemde de geologische processen die in onze aardbodem plaatsvinden en in de loop van miljoenen jaren vormgaven aan de aarde. Processen die nog steeds doorgaan, gepaard gaan met enorme krachten en mede bepalend zijn voor de toekomst  van de Peelregio en ons hele continent. 
Ook vestigde hij de aandacht op allerlei facetten in het landschap, die we zelf dagelijks kunnen waarnemen en een regelrecht gevolg zijn van de breuken. Het meest spectaculair is het wijstverschijnsel, waarbij het water van de Peelhorst aan de oppervlakte komt en over de breuklijn stroomt, gepaard gaand met oxidatie van de ijzerzouten en neerslag van ijzerroest. Maar ook terrasvorming in het landschap, de loop van oude landwegen, de hoogte van het grondwater, de ligging van watermolens en kastelen, de kleur van het beekwater en de diversiteit van de flora hangen dikwijls nauw samen met ons bodemprofiel.
Verslag en foto: Pieter Koolen

Tot 31 mei aanmelden voor Heemdagen in Cranendonck

Donderdag 3 en vrijdag 4 augustus wordt de 69e editie van de Brantse Heemdagen gehouden in Cranendonk. De kosten bedragen 95 euro p.p.. Er worden maximaal honderd deelnemers toegelaten.
Klik op onderstaande links voor meer informatie 

Lezing Ria Berkvens op 17 mei: 

De Romeinen in het oosten van Noord-Brabant: deel van een wereldrijk

Links: Romeinse villa van Hoogeloon (bron: M. Kriek, VUhbs). Midden: Romeins landschap Hoogeloon. Rechts: Romeinse tempel in het Archeon

Woensdag 17 mei verzorgt archeoloog Ria Berkvens voor onze heemkundekring de lezing: De Romeinen in het oosten van Noord-Brabant: deel van een wereldrijk. Aanvang 20.00 uur in Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Gratis toegang voor leden. Entree voor andere belangstellenden € 2,50

De afgelopen 20 jaar zijn in het oosten van Noord-Brabant diverse opgravingen uitgevoerd in het kader van de nieuwe archeologie-wetgeving. Door de spreiding van het archeologisch onderzoek over heel het gebied is een beter beeld ontstaan van de aanwezigheid en de invloed van de Romeinen in Noord-Brabant. Het beeld dat het grootste deel van Oost-Brabant slechts bestond uit kleine rurale nederzettingen van enkele boerderijen met mensen die nog sterk doorleefde in ijzertijd tradities lijkt te moeten worden bijgesteld. Syntheseonderzoek naar de bewoningsontwikkeling van Oost-Brabant werpt nieuw licht op de bewoningsgeschiedenis in de Romeinse tijd in Oost-Brabant. Dat zal tijdens de lezing verder toegelicht worden.
De variatie in vorm en omvang van de tot nu bekende nederzettingen laat zien dat het nederzettingssysteem in de Romeinse tijd een grotere verscheidenheid en dynamiek kent dan tot nu toe werd aangenomen. Vooral na de vroeg-Romeinse tijd ontstond een nederzettingssysteem met meer planmatig uitgelegde nederzettingen en kavelindelingen waarbij waarschijnlijk ook de gronden rondom (opnieuw) ingedeeld werden. Al bestaande nederzettingen groeien fors in omvang en er ontstaan daarnaast nieuwe kleine maar ook grote al dan niet omsloten of open nederzettingen. Vermoedelijk was dit proces, net als de stichting van stedelijke centra als Nijmegen en Tongeren en tempels bij Empel en Kessel/Lith, vanuit de Romeinse overheid aangestuurd. De Romeinen lieten hun invloed daarmee duidelijk gelden op zowel de grensstreek rond de Limes als in het achterland van oostelijk Noord-Brabant. In de loop van de 1e en 2e eeuw stichten de Romeinen in dit achterland diverse nieuwe nederzettingen en villa’s (boerenbedrijven) voor de productie van voedsel voor het leger aan de grens en de nieuw gestichte steden en dorpen. Bewijzen hiervoor zien we terug in de strakke uitleg van de nederzettingen, de toegepaste maatvoering en het gebruik van nieuwe bouwmaterialen in nederzettingen als Nistelrode-Zwarte Molen, Lieshout-Nieuwenhof Noord en Hoogeloon-Kerkakkers. In Uden-Noord is de nederzetting vanaf de tweede helft van de tweede eeuw structureel ingedeeld in langgerekte kavels met erven, waarbij verbouwingen en herbouw op hetzelfde kavel plaatsvinden. Deze verdeling in kavels doet denken aan de aanleg van de vici in Cuijk en Venlo waarbij eenzelfde patroon van langgerekte erven volgens een vaste maatvoering en gelijke oriëntatie te zien is. De indeling hangt vermoedelijk samen met de invoering van het individueel grondbezit waarbij het gebruik van gronden aan banden werd gelegd. Het grootste gebouw in nederzetting Nistelrode-Zwarte Molen doet sterk denken aan een eenvoudige, regionale vorm van een Romeinse stenen villa. Nieuw onderzoek in Hoogeloon gaat uit van grootschalige productie van rundvlees waarbij het villaterrein ook fungeerde als een centraal distributiecentrum. Het lijkt erop dat de Romeinen bewust grootschalige nederzettingen in de vorm van Romeinse villa’s (met en zonder steenbouw) stichtten speciaal gericht op bijvoorbeeld het winnen van ijzer(oer) of de productie van vlees.
Het samenvattende beeld van de bewoning in de Romeinse tijd is te omschrijven als een kort maar krachtig  bestaan -dat opkwam in de eerste eeuw voor Chr. door bewuste verplaatsing van Germaanse volkeren na de verovering door Caesar en een sterke welvaart kende van circa 50 tot en met 250 na Chr. Halverwege de derde eeuw stortte het weer als een kaartenhuis in elkaar door politieke machtsstrijd en de daarmee gepaard gaande mobilisatie van de bevolking.

Zondag 7 mei:

Bekendmaking opbrengst Rabobank Clubkas Campagne voor de clubkas

Zondag 7 mei wordt op de Markt in Deurne tussen 16.45 en 18.30 uur bekend gemaakt wat de opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne voor onze heemkundekring is. In totaal hebben 439 clubs in Deurne, Asten, Someren en Mierlo, het werkgebied van Rabobank Peelland Zuid, zich ingeschreven voor de campagne. Er is 275.000 euro te verdelen over de verenigingen op basis van het aantal stemmen dat op een vereniging is uitgebracht. Mocht u op onze heemkundekring hebben gestemd, dan willen wij u daarvoor nu alvast bedanken.

De bank maakt de uitslag tijdens een tour door de kernen bekend.

Stem in Rabobank Clubkas Campagne op Heemkundekring Deurne

 

Leden van de bank kunnen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van 6 tot 30 april op in totaal vijf verenigingen in het werkgebied van Rabobank Peelland Zuid elk één stem uitbrengen. Een veelvoud van verenigingen dingt mee naar uw stemmen! De bank heeft in 2017 275.000 euro te verdelen over  die verenigingen. Dat bedrag wordt gedeeld door het totaal uitgebrachte stemmen. Pas dan is duidelijk hoeveel euro u met uw stem aan uw vijf favoriete verenigingen heeft gegund en hoeveel euro een bepaalde vereniging krijgt. Aangemelde verenigingen mogen het bedrag gebruiken voor een vooraf omschreven doel binnen de vereniging.

Heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne wil de bijdrage gebruiken voor het opknappen en eventueel overkappen van de beugelbaan in de heemtuin achter het Heemhuis aan de Stationsstraat. Bij goed weer wordt tijdens de tweede en vierde zondagmiddag van de maand en op dinsdagavond door leden gebeugeld. Er staan ook elk jaar twee toernooien op het programma. 
Overigens staat het gebruik van de beugelbaan op afspraak  via info@heemkundekringdeurne.nl ook open voor niet-leden. Beugelen is een mooie bezigheid tijdens een familiefeestje of teambijeenkomst.  Voor dit soort gelegenheden kan tevens een arrangement afgesproken worden. Met bijvoorbeeld het in kaart brengen van uw familiegeschiedenis. Neem contact met ons op en kom eens beugelen. U houdt daarmee deze eeuwenoude traditionele balsport voor jong en oud, man en vrouw, in ere!

Stemmen
Leden van de bank krijgen per post een inlogcode om via de website van de bank hun stem uit te kunnen brengen. Laat uw stemmen en daarmee uw bijdragen voor de clubkas van vijf verenigingen niet verloren gaan! 

Wij vragen u dringend om een van uw stemmen aan onze Heemkundekring te geven en uw contacten te vragen dat ook te doen! U kunt daarvoor de brief in onderstaande link gebruiken.

In mei maakt Rabobank Peelland Zuid tijdens een roadshow door de kernen in Deurne, Asten, Someren en Mierlo bekend hoeveel euro deelnemende verenigingen ontvangen.

Heemkundekring H.N. Ouwerling bedankt u bij voorbaat voor uw stem


Lezing door Frans Swinkels op 19 april

De Peelregio en zijn breuken, een landschap bepalende historie met toekomst? 

Woensdag 19 april verzorgt Frans Swinkels een lezing over de historie en het toekomstperspectief van de Peelregio in relatie tot de geologische gesteldheid van het gebied. Aanvang 20.00 uur in  Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. De toegang is gratis voor leden van Heemkundekring H.N. Ouwerling. Voor niet-leden is de toegangsprijs € 2,50.

De geologische opbouw van de Peelregio met de Peelhorst en Centrale Slenk en Slenk van Venlo is heel bepalend geweest voor niet alleen de natuurwaarden, maar ook voor de occupatie van het gebied. Het breukenpatroon is bepalend geweest voor waar de ontsluitingswegen, dorpen en gehuchten ontstonden, kastelen werden gebouwd, enz. 
De met de breuken samenhangende waterhuishouding en de stand van de techniek zijn, evenals de samenwerking om wateroverlast op te vangen, bepalend geweest voor de ontginning van de Peelregio. Pas bij een bepaald niveau van de techniek en een voldoende vraag naar nieuwe gronden, werd het rendabel om breuken te slechten en gronden te ontginnen. Naarmate de techniek vorderde, veranderde de schaal van de ontginningen.
In het licht van de klimaatverandering zal een gebied in de toekomst langer zijn ‘broek moeten gaan ophouden’. D.w.z. water vast gaan houden om droogteschade te voorkomen. De tektonische opbouw van de Peelregio en breukherstel kunnen hierin van grote betekenis gaan worden.
Frans Swinkels is werkzaam bij de Brabantse Milieufederatie en deskundige op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit.

Boeiende lezing over historie boerderijen in oostelijk Noord-Brabant


Jan Timmers tijdens zijn lezing. (Foto: Rob Berkvens)

Woensdagavond  15 maart hield Gemertenaar Jan Timmers in het Cultuurcentrum in Deurne een boeiende lezing over historische boerderijen. Ondanks de ongelukkig gekozen datum, het was immers ook de dag van de Tweede Kamerverkiezingen, viel  het bezoekersaantal van zo’n 65 personen niet tegen. 

Rob Berkvens van de organiserende werkgroep opende de avond met een introductie van de gerenommeerde spreker:  afgestudeerd  aan de TU Eindhoven in Technische Natuurkunde, redacteur nieuwsbrief Stichting De Brabantse Boerderij, bestuurslid Archeologisch Samenwerkingsverband, beleidsmedewerker Fontys Hogeschool en projectleider Cultuurhistorische projecten in Gemert-Bakel.
Jan Timmers deed op overzichtelijke wijze de ontwikkeling van het zogenaamde hallenhuis naar de langgevelboerderij uit de doeken. Ook toonde hij hierbij vele passende plaatjes. Het doet de toehoorder vaak deugd  als afbeeldingen de tekst ondersteunen, het helpt hem ook beter bij de les te blijven.  Wel moet men hierbij opmerken dat het onderwerp zich bij uitstek leende voor het laten zien van veel plaatjes.
De eerste boerderijen worden hallenhuizen genoemd en ontstonden in de loop van de 13e eeuw. Het oudste nog bestaande voorbeeld hiervan is de Armenhoeve in Best uit 1263. We hebben het hier over een eikenhouten skeletbouw waar de gevels min of meer aanhingen. Het dak was van stro, niet van riet dat veel te kostbaar was.  Aanvankelijk waren de gevels van leem en hout; vanaf 1650 steeds vaker van steen. Gevels werden vaak vervangen. Zo kan het voorkomen dat op een muur een bouwjaartal staat aangegeven maar dat het houten skelet veel ouder is.
Een hallenhuis bestaat  in principe voor de ene helft uit woongedeelte en voor de andere helft uit stal, gescheiden door een muur. Men kwam het woongedeelte binnen via een deur aan de korte gevel. En kwam dan meteen in de grote woonruimte (den herd) terecht. In deze voorgevel bevond zich ook nog een groot raam en een paar kleinere raampjes.  In die herd was ook de stookplaats.
De stal was een potstal, waar het vee steeds hoger kwam te staan op eigen uitwerpselen en toegevoegd stro en plaggen. Die massa zorgde voor de zeer belangrijke mest.
Timmers schetste de ontwikkeling van dit hallenhuis. Er kwamen kwaliteitsverbeteringen, aan- en uitbouwen en de stookplaats van open vuur met een gat in het dak veranderde in gemetselde schouwen. 
De eerste langgevelboerderijen ontstonden omstreeks 1850. De voordeur bevond zich nu aan de lange gevel. Hierbij werden de stallen in het begin van de 20e eeuw ook aan gepast. Door de introductie van kunstmest werd stalmest minder essentieel.
Begin 1900 kwamen er naast de langgevelboerderijen ook andere types boerderijen in zwang. Die werden gebouwd door/voor nieuwkomers uit alle delen van ons land die hun kansen zagen bij de ontginning van de Peel. Men kan er in de buurt tal van voorbeelden van vinden, zoals de Koningshoeven in Helenaveen.
Ook haalde de spreker de foto van de legendarische Deurnese Hoeve Ten Velde op DeurneWiki aan.  Volgens Timmers kan die boerderij niet gebouwd zijn in 1886, zoals vermeld,  omdat het een typisch hallenhuis is en de boerderij dus ouder moet zijn. Na afloop bedankte Rob Berkvens Jan Timmers en wenste de bezoekers wel thuis.
Verslag: Klaas Hendriks

Maandag-Wasdag herleeft voor even in het Heemhuis


Thea Mansvelders opende de tentoonstelling Maandag-Wasdag, die nog tot en met 11 juni in het Heemhuis te zien is. In blauwe trui naast haar: contactpersoon Rob Berkvens van de werkgroep Tentoonstellingen.

Zondag 12 maart opende Thea Mansvelders van museum M’n Hökske op de haar eigen enthousiaste manier de nieuwe tentoonstelling Maandag-Wasdag in het Heemhuis aan de Stationsstraat 73 in Deurne. Met de wasmachines van tegenwoordig is kleding en textiel wassen een fluitje van een cent vergeleken met de inspanningen die daar vroeger in een vaak groot gezin voor geleverd moesten worden. De Heemkundekring Deurne staat daar met deze tentoonstelling even bij stil. 

Bij binnenkomst in het Heemhuis waan je je meteen terug in de eerste helft van de vorige eeuw. Was hangt boven je hoofd te drogen en om de potkachel, waarop de strijkijzers staan op te warmen, hangt de was aan een droogrek. De ouderen onder ons herkennen vast die situatie uit een ver verleden. In de vitrinekasten allerlei attributen die de huisvrouw van toen gebruikte om de was weer vlekkeloos schoon en kraakhelder wit te krijgen. Bij dat laatste hielp natuurlijk wel het Reckitt Blue.
Zoals nu een wasje even tussendoor door de machine gedaan wordt en de was vervolgens na een poosje in de wasdroger weer schoon in de kast gelegd kan worden, daar was vroeger geen sprake van. Het wassen nam vaak een hele dag in beslag; de avond ervoor werd de witte was al gekookt, de volgende morgen op het wasbord gewassen, in teilen gespoeld, uitgewrongen, opgehangen of op de bleek te drogen gelegd. In datzelfde, nog warme water, kwam vervolgens de bonte was aan de beurt. En bij slecht weer duurde die wasdag nog een dag langer, want dan moesten al die natte lappen en kledingstukken ook nog binnen gedroogd worden.
Over zuinigheid gesproken: het waswater was vele levens beschoren. Na de was werd het nog gebruikt om allerlei zaken als kinderstoelen, po’s en vloeren schoon te schrobben. Zonde om zomaar weg te spoelen in de ’zoei’… (afvoersloot).
Thea Mansvelders vertelde in gebloemde schort hoe het in haar herinnering allemaal in zijn werk ging. Ze demonstreerde het schaven van de ‘sunleegt’ (Sunlight)-zeep voor het sop waarin de was gekookt werd en verklaarde vervolgens de tentoonstelling voor geopend. Veel van de tentoongestelde attributen komen uit haar museumpje aan de Blasiusstraat 45 in Deurne-Zeilberg, dat per 1 april weer zijn deuren opent. 
Bij de tentoonstelling is een informatieboekje met anekdotes, vertellingen en foto’s verschenen. Het is voor 1 euro verkrijgbaar in het Heemhuis. De expositie is nog tot en met 11 juni te zien in het Heemhuis. Elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur. Gratis toegang. Vrijwillige bijdrage welkom.

Verslag en foto's: Nelly van Rijt
Zie ook de  fotopagina

 
2 maart 2017:
Nieuwe schenkingen
 

Zie de schenking van Gerard Koster hieronder. (Foto's: Pieter Koolen)

• De heemkundekring van Gemert schonk het fraai geïllustreerde en heel informatieve boek van Paul Verhees, getiteld  Gemert erfgoed in het licht van nu.
• P. Peeters kreeg van iemand het boekje  Duitsche, Italiaansche, Britisch-Amerikaansche en Sovetrussische oorlogsvliegtuigen  en schonk het aan de heemkundekring.
• Gerard Koster, oud-Deurnenaar want hij verbleef van 1966 tot 1973 in Missiehuis St. Willibrord, vond op de wekelijkse Haagsche Boekenmarkt de brochure uit 1879, getiteld  De heraldiek op de tentoonstelling te Arnhem  door J.A. Koopman. Op zich geen boekwerkje dat binnen de focus van ons bibliotheek valt, maar hij besloot het werkje aan ons te schenken en wel om twee redenen: voorin bevindt zich zowel de naam van H.N. Ouwerling als het ex-libris van zijn jongste broer Frederik Ouwerling. Voorts bevinden zich in het boekje twee cahierbladzijden, waarop  in het handschrift van Hendrik Ouwerling enkele aanzetten tot gedichten en een tekst zijn geschreven. De teksten zijn onder de genoemde titel te lezen op Docudatadeurne. Zie voor het gedicht Het dorp van Ouwerling etc. ook Deurnewiki.
• Clemens Hendriks uit Liessel werd om hulp gevraagd bij het opruimen van een hoeveelheid oude boeken. Daarbij kwam ook een serie van 21 delen (waarvan deel 16 ontbreekt) van op A4 getypt dichtwerk van Jan Sloots, de biologieleraar  van het Pius XII/Peellandcollege tevoorschijn. Het gaat in totaal om 3076 bladzijden, waarvan deel 16 (blz. 2358 t/m 2495) ontbreekt. Clemens Hendriks schonk het dichtwerk aan onze bibliotheek. Onze heemkundekring houdt zich aanbevolen voor het ontbrekende deel van het typoscript!
• Van Rob Berkvens mochten wij een map ontvangen, getiteld Toelichtende beschrijving van het uitbreidingsplan. Het betreft het eerste naoorlogse uitbreidingsplan van 1948, met daarin opgenomen een aantal grafieken en tabellen alsmede een twaalftal foto's. Het geheel staat inmiddels op docudatadeurne, zie: http://www.docudatadeurne.nl/DocuDeurne/index.php?title=Toelichting_uitbreidingsplan_1948&redirect=no 

Voor de Oudheidkamer:
Schenkingen aan de Oudheidkamer in 2017; tot en met 18 maart 
Josée van der Loo-Peerbooms: waxinelicht met deksel
Frans Willems: bronzen penning Hub van Doorne, bedankt 23-5-1979
Diny Knijnenburg: 6 lijkkistschroeven kruis; 4 lijkkistschroeven bruin met afdekplaatje.
Jan van de Vijver: oude nietmachine, ponspers
Wandelaar uit Brouwhuis: pokkenbriefje van Th.G.M.Steeghs, 6 oct. 1943, door H. Wiegersma; bloedgroepkaart: A pos. 20 mei 1960
Wandelaar uit Brouwhuis: pokkenbriefje van Josephina Maria Rosalia Steeghs, 1 oct. 1942, door dokter R.C.M.Verhaegen
Jacques Moors: 3 medicijnflesjes Peerbooms drogisterij tel. 397: 99 % zuivere alcohol, glycerine, borax glycerine                                               
Emmy Boeije: bord met alle medailles van de Avondvierdaagse Deurne door de jaren heen.
Nel Roy: diverse filmspullen inclusief camera’s.
Familie Arts: 4 buizenradio’s; koffiemolen PeDe
Harrie Biemans: 7 oude houtboren voor booromslag, 4 cilinderboren
Jan van de Vijver: 4 stoelen met biezen zitting, vloerkleed
Thom van der Straaten: dvd Kortoomsdag  Griendtsveen 15-3-2008
Jan van de Vijver: blikken verkennersfluitje
Ludo Boeije: rekenliniaal met gebruiksaanwijzing, merk : Kent  7153 LL
Nico Vosmeer: tegeltje met tekening van het Oude Huis te Deurne (Klein Kasteel) in 1738.
Familie Botelen-Engels Liessel: 2 geborduurde bedienkleedjes met voorstelling van 2 grazende herten; 1 servet JHS
Jan van de Vijver: eikenhouten tafel 140 cm x 90 cm, 75½ cm hoog; geknoopt Smyrna tafelkleed 160 cm x 100 cm; doos met 5 poppen in klederdrachten; losse kleding; fotopapierdoosjes, diverse merken en formaten.

Afscheid, welkom en zilveren speld bij Algemene Ledenvergadering

Links: Leny Hendriks krijgt de zilveren speld van bestuurslid Harrie Boot van Brabants Heem. Midden: bestuurslid Theo van Daele, voorzitter Rob Berkvens en bestuurslid Henk van Straaten namen afscheid. Rechts: Het huidige bestuur, vlnr: Tom van der Straaten, Leny Hendriks, secretaris Karin Akkers, penningmeester Jan Adriaans, Nico Vosmeer en Catrien van Heugten. Henk Verbakel en Dick van Hooff ontbreken op deze foto.

De Algemene Ledenvergadering van 20 februari kende een belangwekkende agenda met naast de goedkeuring van de jaarstukken een bestuursverkiezing en een verrassing in de vorm van een zilveren speld van Brabants Heem voor bestuurslid Leny Hendriks.

Voorzitter Rob Berkvens  leidde de vergadering voor de laatste keer. Hij zou na negen jaar afscheid nemen van het bestuur. Na de mededelingen stak hij de loftrompet over de inzet en het vele werk dat bestuurslid Leny Hendriks al jaren verzet voor de heemkundekring. Hij somde een lange lijst op waaronder haar inzet voor de werkgroepen PR, Excursies en Tentoonstellingen en D’n Uytbeyndel. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie, coördineert zij de bezorging van de papieren Nieuwsbrieven en D’n Uytbeyndel en de aanwezigheid van gastvrouwen en –heren op de open zondagmiddagen. Harrie Boot van Brabants Heem was naar ’t Trefpunt in Deurne gekomen om Leny Hendriks daarom de zilveren speld met oorkonde van Brabants Heem uit te reiken. 

Jaarverslag
Aan de hand van een powerpointpresentatie liet Rob Berkvens vervolgens met assistentie van Gerard van Houdt het jaar 2016 de revue passeren. Dat het tweetal daarbij verdwaalde tijdens de dagexcursie van 2016 leverde bij de ruim vijftig aanwezige leden enige hilariteit op. In het laatste jaar van het voorzitterschap van Rob Berkvens kregen heel wat zaken hun beslag. Zoals de afronding onder leiding van Theo van Daele van een grootscheepse verbouwing van het heemhuis. Een tevreden voorzitter aldus. Het gehele jaarverslag van bestuur en werkgroepen is binnenkort te lezen op onze website.

Financieel verslag
Ook penningmeester Jan Adriaans toonde zich tevreden over de financiële positie van de heemkundekring en de sluitende balans over 2016 en de begroting 2017. Zijn bijzondere erkentelijkheid sprak hij namens de heemkundekring uit richting Jan en Tiny Hohmann-van Doorne.  Omdat de verbouwing van het heemhuis danig in de papieren liep, verklaarden zij zich bereid de renovatie van het dak en de aanleg van een nieuwe toiletgroep voor hun rekening te nemen. Ook heeft de heemkundekring van de gemeente een subsidie van ruim duizend euro gekregen voor een cultuurproject in 2017 in het kader van muziek.
Toch was er met het oog op het lopende jaar ook enige reden voor bezorgdheid. Zo’n zestig leden hebben ondanks herinneringen in de Nieuwsbrief de contributie over 2017 nog niet betaald. Die bijdrage dient in het eerste kwartaal van het kalenderjaar voldaan te worden.  Verder heeft de Rabobank besloten de gang van zaken rond de Clubkascampagne zodanig te wijzigen dat van twee keer zoveel bankleden stemmen gewonnen moeten om de opbrengsten van de vorige jaren voor de heemkundekring te evenaren. Over het fijne hiervan volgt later meer informatie.
Hierna gaf Nico Docters van Leeuwen, mede namens Theo Sluijsmans als leden van de kascommissie, zijn goedkeuring aan het financieel jaarverslag. Theo Sluijsmans trad na twee jaar af als lid van deze commissie en werd opgevolgd door reservelid Jan Gerrits. Hij op zijn beurt werd tijdens de vergadering opgevolgd door Peter van de Westerlo.

Bestuursverkiezing 
Regulier aftredend waren Rob Berkvens, Theo van Daele, Henk van Straaten en Thom van der Straaten. Thom van der Straaten was herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen. Van de andere bestuursleden werd afscheid genomen. Waarderende woorden sprak Rob Berkvens, nog steeds als voorzitter, richting Henk van Straaten en Theo van Daele. Eerder deed Van Straaten al een stapje terug van secretaris naar bestuurslid, maar hij kan terugkijken op een gewaardeerde periode als bestuurslid. Datzelfde geldt zoals Rob Berkvens het verwoordde ook voor Theo van Daele die zich ook als ‘bouwpastoor’ bij de laatste verbouwing van het heemhuis bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.  Beiden gaven te kennen het in hen gestelde vertrouwen bijzonder te hebben gewaardeerd. 
Theo van Daele bracht in zijn dankwoord nog even in herinnering hoe hij Rob Berkvens had weten ‘te strikken’ voor een bestuursfunctie binnen de heemkundekring. Zijn kwaliteiten schetsend maaide hij al heel wat gras voor de voeten van secretaris Karin Akkers weg. Zij was degene die namens het bestuur en de heemkundekring uiteindelijk Rob Berkvens bedankte voor zijn onvermoeibare inzet. Zeker is, dat mede dankzij Rob Berkvens de heemkundekring met al haar ontwikkelingen die enthousiaste leden de afgelopen jaren in gang hebben gezet, meer in de picture is gekomen bij de inwoners van Deurne en daarbuiten en naar een groter draagvlak en ook groter ledenaantal heeft kunnen groeien. Bloemen waren er als waardering voor alle vertrekkende bestuursleden.
Vervolgens werden Henk Verbakel en Catrien van Heugten, de door het bestuur voorgedragen kandidaten, bij acclamatie door de aanwezige leden tot bestuurslid gekozen. Helaas kon Henk Verbakel hierbij vanwege ziekte niet aanwezig zijn. In de bestuursvergadering van 20 maart zullen de bestuursleden uit hun midden een nieuwe voorzitter kiezen, waarna ook de diverse taakvelden van de bestuursleden herverdeeld zullen worden.  
Het muzikale, nostalgische optreden van troubadour Gerard van Kol uit Liessel besloot op een informele manier deze avond.
Verslag en foto's: Nelly van Rijt. Zie de fotopagina voor meer foto's.

Lezing 15 maart 2017 door Jan Timmers:

Historische boerderijen in soorten en maten


Links: Bakelseweg in Deurne. Rechts: Ruth in Vlierden

Woensdag 15 maart 2017 verzorgt Jan Timmers uit Gemert voor onze heemkundekring een lezing met de titel: Historische boerderijen in soorten en maten. Aanvang 20.00 uur in het Cultuurcentrum aan het Martinetplein in Deurne.

Oude boerderijen beginnen schaars te worden. Veel oude boerderijen hebben geen agrarische functie meer en zijn verbouwd tot woonhuis. Toch blijven ze gelukkig vaak herkenbaar als agrarisch gebouw, waarin woning en stal en soms ook een schuur gecombineerd waren onder één dak. Brabant staat bekend om haar langgevelboerderijen. Veel boerderijen in Brabant hebben ook die vorm. Dat komt omdat de langgevelboerderij een redelijk moderne vorm is van de agrarische gebouwen die we kennen. De langgevelboerderij is zo ongeveer het eindpunt in de ontwikkeling van de boerderij. In oostelijk Brabant komen meer soorten boerderijen voor. 
Voordat de langgevelboerderij haar intrede deed, bestonden er andere vormen en typen. In de lezing wordt ingegaan op de ontwikkeling van de boerderij in oostelijk Brabant. Vooral de laatste jaren is er veel bekend geworden over de constructie, maar ook over de ouderdom van de oudste boerderijen en die gaat verder terug dan we dachten. 
We beginnen in de middeleeuwen en zullen de ontwikkeling verder volgen. Het gaat over hallehuizen, hoekgevelboerderijen, kortgevels, krukhuizen en dwarshuizen. Ook na de introductie van de langgevelboerderij blijven er ontwikkelingen en ontstaan er weer allerlei varianten. En met de ontginning van de heide en het peelgebied introduceerden de ontginners ook nog soorten boerderijen vanuit andere delen van Nederland, die je in Oost-Brabant zelden ziet. 
We kijken door een historische bril naar de ontwikkeling van boerderijen. We gaan in op de constructie en de bouwvorm en op de rijke bouwgeschiedenis die sommige boerderijen blijken te hebben. Soms levert dat verrassende gezichtspunten op en gaan we anders kijken naar de gebouwde omgeving toen en nu.
Jan Timmers is al veel jaren actief op het gebied van lokale geschiedenis, archeologie en historische geografie, waarover hij regelmatig publiceert. De ontwikkeling van de boerderij in oostelijk Brabant is één van zijn favoriete onderwerpen. Op verzoek van de Stichting De Brabantse Boerderij schreef hij het historisch deel van het boek: Historische boerderijen van Peelland tot Land van Cuijk; handreikingen voor het behoud van het ruraal erfgoed. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan het boek ’t Goet te Arle; over Nederlands oudste boerderij in Best. Jan Timmers is tevens redacteur van de Nieuwsbrief van deze stichting.

 
Lang was het: tobben aan de tobbe

Tentoonstelling Maandag-wasdag vanaf 12 maart


Links: Tijdens de oorlog geëvacueerd naar Bakel: wassen, stoppen, spoelen; vlnr: tante Miet Daniëls (zus van Jan), Ciska Daniëls en NN.
Rechts: Kornelia Gertruda (Korrie) Pardoel (1912-2002), dochter van Frederik Pardoel (1878-1959) en Petronella Bakker (1879-1959). In de tuin van de pastorie in Neerkant, waar zij werkzaam was als huishoudster. 

Op zondag 12 maart opent Thea Mansvelders, de enthousiaste eigenaar van  museumpje ’t Hökske in Deurne-Zeilberg, om 14.30 uur in het Heemhuis de nieuwe tentoonstelling Maandag-wasdag van Heemkundekring H.N. Ouwerling. Een tentoonstelling over de zwaarste klus in een huishouden tot de komst van de elektrische wasmachines en de wasmachinecombinaties: de wekelijkse wasdag. Het Heemhuis is open vanaf 14.00 uur.

Tot de jaren ’50 en ‘60 van de vorige eeuw was het ploeteren met teilen water, inweken, koken van de was op een gaspitje, raspen van de Sunlightzeep, schrobben op een wasbord, spoelen en wringen en dan eindelijk ophangen aan de waslijn.
Trots stond de huisvrouw van toen te glunderen als de was wapperend hing te drogen in de frisse wind. Maar dan was het leed nog niet geleden. Vergat ze om de wasdraad schoon te maken, dan zaten er vuile strepen op de was. Een plotselinge regenbui veroorzaakte paniek. En niet te vergeten de vogels…
Kortom, het was tobben aan de tobbe. En daarna nog het strijken en mangelen van de schone was! Attributen, foto’s, etc. van dit helse karwei zijn tot en met 25 juni te zien in het Heemhuis aan de Stationsstraat 73 in Deurne.  Bij de tentoonstelling verschijnt een 24 pagina's tellend gidsje met interviews en foto's. Voor een euro verkrijgbaar bij het heemhuis. 
Gratis toegang  op de tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en iedere dinsdag van 19.00 tot 21.00 uu r

Stagemiddag Archeologie bij onze heemkundekringLinks: Raijlo en zijn vader luisteren in de Archeologiekelder naar de uitleg van Anton Vissers over de diverse vondsten. Midden: op bezoek bij amateurarcheoloog Andrew Jones. Rechts: bij het informatiebord over de vondsten bij de Astense Aa. (Foto's: Louis Litjens)

Zaterdag 11 februari jl. heeft Raijlo Steinbach, tweedejaars Mavoleerling aan het Alfrinkcollege in Deurne, een middag stage gelopen bij de werkgroep Archeologie van Heemkundevereniging H.N. Ouwerling. De leden van de werkgroep verzorgden diverse presentaties en bezorgden Raijlo en zijn vader een interessante middag.

Leerlingen van leerjaar 2 van het Alfrinkcollege houden zich in de periode van november 2016 tot en met april 2017 bezig met het project Loopbaanoriëntatie. Raijlo is geïnteresseerd in archeologie en had gevraagd of leden van onze heemkundekring hem daar meer over konden vertellen. Anton Vissers en Louis Litjens van de werkgroep Archeologie wilden daar graag tijd voor vrijmaken.
Zij gaven Raijlo een toelichting op verschillende aspecten van de amateurarcheologie en lieten hem daarna de diverse archeologische vondsten in de Archeologiekelder in ons heemhuis zien. Vervolgens kon Raijlo  zelf ervaren hoe met een metaaldetector voorwerpen kunnen worden ontdekt. Hij vond de daartoe in de heemtuin begraven munten netjes terug.
Samen met de werkgroepleden brachten Raijlo en zijn vader vervolgens een bezoek aan amateurarcheoloog Andrew Jones in Deurne. Hij heeft de afgelopen jaren diverse interessante vondsten gedaan. Die kreeg het gezelschap met veel uitleg te zien. Als verrassing kreeg Raijlo nog een bijzonder aandenken aan zijn bezoek: een door Jones opgegraven soldatenhelm. Jones heeft zich inmiddels ook aangemeld als lid van de heemkundekring en van de werkgroep Archeologie. Overigens dienen archeologische (toevals)vondsten volgens de Erfgoedwet altijd gemeld te worden! Dat kan het meest eenvoudig bij de gemeente. Die zorgt dan voor verdere registratie etc.
Daarna is er nog een wandeling gemaakt langs de Astense Aa. Bij dit riviertje zijn speciale archeologische vondsten, waarbij ook onze heemkundekring betrokken was, op informatieborden aangegeven. 
Na deze welbestede middag Archeologie namen een enthousiaste Raijlo en zijn vader afscheid van Anton Vissers en Louis Litjens. Raijlo beloofde zijn stageverslag voor school ook naar de heemkundekring te sturen. Succes Raijlo!
Verslag: Anton Vissers 

Romeinse potscherven gevonden bij werkzaamheden Limburgstraat


Links: De overdracht van de door Gerard Pelders gevonden Romeinse potscherven etc. aan de werkgroep Archeologie van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne. Vlnr: Anton Vissers, archeoloog Ria Berkvens van de ODZOB, Louis Litjens, Pieter Koolen, beleidsambtenaar Nicole Scharp van de gemeente Deurne en Gerard Pelders. Midden: crematieresten. Rechts: Fibula; Romeinse mantelspeld. (Foto: Nelly van Rijt) 

Afgelopen maanden zijn aan de Limburgstraat in Deurne werkzaamheden verricht ten behoeve van de riolering en is de weg opnieuw ingericht. Bij die werkzaamheden zijn ondermeer Romeinse potscherven gevonden, die op 23 januari zijn overgedragen aan Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne voor nader onderzoek.

De scherven werden gevonden door Gerard Pelders van Bam Wegen Zuidoost; het bedrijf dat de herinrichtingswerkzaamheden uitvoerde. Het toeval wil dat Pelders lid is van Heemkundekring Onsenoort in Drunen en actief is als amateurarcheoloog. Hij herkende het bijzondere van zijn vondst en stelde die veilig. Naast scherven van zeker 7 verschillende aardewerken potten, waaronder een grafurn met crematieresten, vond hij ook een bronzen fibula, aangekoekt ijzer dat wellicht een haak en een schep kan zijn en enkele nog niet geïdentificeerde verkoolde ‘brokken’. Hij trof de vondst aan op een diepte van 40 cm op een oppervlakte van 1 x 1 m. De vindplaats was al verstoord door een eerder aangelegde kabel.  Dat de scherven etc. gevonden werden in ondiepe zwarte aarde doet overigens vermoeden dat de scherven al eerder versleept zijn vanaf een andere plek. 

Waardering voor melding vondst
Bij de overdracht aan de werkgroep Archeologie van de heemkundekring waren ook archeoloog Ria Berkvens van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en ambtenaar Archeologie- en Monumentenzorg Nicole Scharp van de gemeente Deurne aanwezig. Nicole Scharp noemde de vondst verrassend en sprak haar waardering uit voor Gerard Pelders: "Het is fantastisch dat hij de vondst veiligstelde en overgedragen heeft aan de heemkundekring in Deurne. Alleen als dit soort toevalsvondsten worden gemeld en nader onderzocht worden, kunnen we meer te weten komen van onze geschiedenis. We weten al best veel, maar interessant is natuurlijk wat we nog niet weten.”

Nader onderzoek
De vondst zal nader worden onderzocht. Ria Berkvens sprak het vermoeden uit dat de scherven dateren uit de tweede/derde eeuw n. Chr. en afkomstig zijn van zowel een grafurn als van kook- en voorraadpotten. Een groep scherven toont bijvoorbeeld veel gelijkenis met door de Romeinen uit Spanje geïmporteerde voorraadpotten. "Het is nu nog te vroeg om hierover een definitieve uitspraak te doen. Dat kan pas na nader onderzoek; zowel van de potscherven als van de andere vondsten. Daarnaast is de vindplaats interessant. Is er bijvoorbeeld sprake van versleping van hoger gelegen gronden in de nabijheid van de Peelrandbreuk naar deze plek? Zou er net als elders aan de Peelrandbreuk ook in Deurne sprake geweest kunnen zijn van een Romeinse nederzetting? Je zou daaraan kunnen denken, omdat een solitair Romeins graf nauwelijks voorkomt. Onderzoek moet meer licht werpen op deze zaken. Daarom is het ook zo belangrijk dat dit soort vondsten gemeld worden. Ik ga met hulp van diverse experts in het Erfgoedhuis in Eindhoven aan de slag met het onderzoek. Daar zullen we ook kijken of er scherven te plakken/restaureren zijn.”
Na onderzoek zullen de scherven etc. te zien zijn in de Archeologiekelder van de heemkundekring aan de Stationsstraat 73 in Deurne. Natuurlijk voorzien van de resultaten van het onderzoek.

Verslag: Nelly van Rijt. Meer foto's op de fotopagina

Memo voorlopige bevindingen regioarcheoloog Ria Be rkvens d.d. 14-02-2017


Prijzen Geschiedenis Online uitgereikt

De prijzen van de jaarlijkse Geschiedenis Online-verkiezing zijn 16 februari uitgereikt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De juryprijs ging naar Odilia's Dagboek, terwijl de jury de site Wat staat daer een respectabele tweede plaats toebedeelde. De publieksprijs, waarvoor tot 9 februari stemmen konden worden uitgebracht, ging naar de website Oud-Winterswijk met 2189 stemmen. Maar ook het publiek waardeerde Wat staat daer bijzonder hoog; de site eindigde op een gewaardeerde derde plaats met 1373 stemmen.

Financieel jaarverslag ter inzage met toelichting

Het bestuur streeft ernaar de financiële jaarstukken tijdig gereed te hebben om die op dinsdag 14 februari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur in het Heemhuis ter inzage te kunnen leggen. 
Onze penningmeester Jan Adriaans zal dan aanwezig zijn om desgewenst e.e.a. toe te lichten.

Stemmen voor Geschiedenis Online Publieksprijs tot en met 9 februari
Goed nieuws! www.wat staat daer.nl, de online oefentool om spelenderwijs oude handschriften te leren lezen, maakt kans op de Geschiedenis Online Publieksprijs. Het publiek kan tot en met 9 februari stemmen. Wat staat daer is vernieuwend en slaat een brug van vroeger naar nu. Traditionele onderzoekvaardigheden worden op een digitale manier aangeleerd. Het BHIC, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg sloegen hiervoor de handen ineen.

De site Wat staat daer is belangrijk voor archiefonderzoekers, maar bovenal gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt. Er zijn verschillende soorten oefeningen voor zowel de beginners als de gevorderden, teksten ontcijferen achter je laptop of puzzelen met woorden op je mobieltje. Een brief van Vincent van Gogh, een belediging van de koning of een recept voor frikadellen. Voor ieder wat wils. Vastlopers leggen leesproblemen voor op het forum, doorzetters zetten hun tanden in de paleopuzzel.
De site www.watstaatdaer.nl heeft het al geschopt tot de shortlist van de jury, maar nu kan ook het publiek stemmen.
Stemmen kan hier:
http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/?alias=watstaatdaernl&type=W

Let op: vergeet na het stemmen niet om je stem te bevestigen. Je krijgt daarvoor een e-mail met een link toegestuurd. Zonder bevestiging wordt je stem niet geteld.
Tip: stuur je familie een e-mail, deel het met je vrienden op Facebook en zegt het voort  

Aan de Boorden van de Peel 

Boeiende lezing van Simon van WettenOp woensdag 25 Januari hield de Gemertse historicus Simon van Wetten in het Cultuurcentrum voor ruim 40 bezoekers zijn nieuwste lezing: Aan de Boorden van de Peel. Een lezing, noem het beter een voordracht, over de dorpen aan de boorden van de Peel. Een voordracht, niet alleen omdat Simon zichzelf tooide met verschillende hoofddeksels, maar ook omdat enkele door Van Wetten aangewezen ‘vrijwilligers’ redes en dialogen voorlazen uit verhalen en anekdotes die verwerkt waren in de lezing.
Vooral de noordelijke Brabantse Peel kwam ter sprake, dus de lijn Deurne-Bakel-Gemert-Boekel, waarbij Deurne zelf een bescheiden plaats innam.
Voor de pauze kwam eerst de verdeling van de Peel ter sprake en zagen we dat ook niet aan de Peel grenzende gemeentes als Helmond, Aarle en Beek en Donk een strook kregen.  Daarna ging het over de essentie van het gebruik van de Peel. 

Anekdotes, waar gebeurd, ergens tussen 1300 en 1800, over de oneindige, desolate vlakte, die trouwens helemaal niet zo desolaat bleek. Er werd druk gewerkt! Schapen gehoed, heiplaggen gestoken, turfveldjes geëxploiteerd, bijenkasten bevolkt. En daar werd dus ook ruzie gemaakt. Ieder buntgrassprietje minder was er één teveel. En ‘die’ van andere dorpen waren niet te beroerd de grens over te steken en wat honing, turf of zelfs een schaap te ‘ontvoeren’. Daar volgde soms moord en doodslag uit. En om zulks dan weer te vermijden, werden de grenspalen opnieuw gesteld. Een prachtig ritueel, waarbij de delegaties van de twee concurrerende dorpen door de ruigte naar zo’n grenspaal struinden en dan werd in gezamenlijkheid en eensgezind vastgesteld dat díe paal de juiste grens markeerde. 

Wat opviel was dat de grenzen tussen de Brabantse dorpen en de ‘Overlandse’ dorpen aan de oostkant van de Peel (Limburgse/Gelderse/Pruisische) vaak het gevoeligst lagen.
Interessant ook (maar niet om trots op te zijn) was het verhaal van een rapport over mijn verre persoonlijke verwant Nicolaas van Ommeren, president-schepen van de Peellandse gemeente Bakel en Milheeze in het midden van de 18e eeuw. Van Ommeren had zich sinds zijn vestiging in Bakel in 1753 een 'ongelooflijk gezag’ aangemeten en had er jarenlang boeren afgeperst, geknoeid met de verdeling van de gemene gronden en gesjoemeld met de toepassing van de plakkaten. 

Na de pauze was ‘heircraght’ het onderwerp. Dat is de ellende die de rondtrekkende legerbenden in de diverse oorlogen met zich meebrachten en veroorzaakten. Een keur aan door Simon verzamelde gebeurtenissen kwam ten tonele.

Sprinkhanenplagen gelijk! Prachtige, tegelijkertijd droevige verhalen over Franse legertroepen die de huizen in de dorpen afbraken voor hun eigen kampvuren, over inkwartiering, brandstichting, ziekte, dood en ellende. De Tachtigjarige Oorlog, het Rampjaar 1672, de Spaanse Successieoorlog, de komst van de Franse revolutionaire soldaten in 1794, de Belgische Opstand, we hebben er hier aan de rand een hoop last van gehad!

Opmerkelijk  was  het bestaan van de zogenaamde Sauvegarde, zijnde een document dat getoond werd aan een legerbende om deze te weerhouden een dorp in te trekken. Dit document werd verkregen bij de legerleiding als dat dorp een kamp gedurende een bepaalde periode had voorzien van voedsel. Nog opmerkelijker was dat de soldaten, bij het zien van die Sauvegarde, zich er dan meestal ook aan hielden.
Na afloop keerden de bezoekers voldaan en wijzer huiswaarts.
Verslag: Klaas Hendriks (cursief: enkele citaten uit de tekst van Simon van Wetten); foto's: Leny Hendriks

Prijsuitreiking Tijdlijn Deurne III tijdens manifestatie in de kerk

Toon Kortoomsjaar afgesloten met drie evenementen


De prijswinnaars van Tijdlijn Deurne III: 1. Frans Hikspoors, 2. Gerard en Hermine Beernink en 3. de heer Van Eck. De prijzen werden uitgereikt door Bert Beulens en Conny Heldens (VVV). (Foto's: Nelly van Rijt)

In het voorbije jaar stonden diverse activiteiten in Deurne in het teken van streekromanschrijver Toon Kortooms ter herdenking van zijn honderdste geboortedag. Hij werd op 23 februari 1916 in Deurne geboren. Een jaar lang werd op verschillende manieren aandacht aan hem en zijn romans besteed. Hij was ook onderwerp van de fototentoonstelling Tijdlijn Deurne III.
Het herdenkingsjaar werd afgelopen weekend in het bijzijn van zijn dochters Rosemarie en Ingrid en andere familieleden afgesloten met drie evenementen: een manifestatie in beeld, klank en tekst in de St.-Willibrorduskerk op vrijdag 13 januari, de omdoping van de Stadhoudersweg in Toon Kortoomslaan op zaterdag 14 januari en de feestelijke bijeenkomst met onthulling van een eiken herdenkingsbeeld in het Toon Kortoomspark op zondag 15 januari. 
Toon Kortooms was een jaar lang het boegbeeld van het Palet van de Peel. Het Palet van de Peel staat voor de veelzijdige aantrekkelijkheid van de gemeente Deurne en heeft een eigen logo, waarmee Deurne zich presenteert en extra toeristen wil trekken. In 2017 is ‘muziek’ in al zijn verschijningsvormen het boegbeeld, dat via Palet van de Peel de aandacht op Deurne moet vestigen. 

Prijsuitreiking Tijdlijn Deurne III

Toon Kortooms was ook onderwerp van Tijdlijn Deurne III; de fototentoonstelling in de etalages in het centrum van Deurne. Tijdens de manifestatie op vrijdagavond 13 januari, waarbij ook burgemeester Hilko Mak aanwezig was,  werden de drie winnaars in de Tijdlijn Deurne III gekoppelde puzzelwedstrijd bekend gemaakt en de prijzen in de vorm van een pakket met een boek van Toon Kortooms en streekproducten uitgereikt. De winnaars waren getrokken uit de slechts 22 goede inzendingen.
De eerste prijs was voor Frans Hikspoors uit Liessel, de tweede voor Gerard en Hermine Beernink uit Hillegom en de derde voor de familie Van Eck uit Deurne. De familie Beernink had de wedstrijdpuzzel opgelost tijdens haar vakantie op camping De Peelbloem in Deurne. "We hebben veel gefietst en ontzettend genoten van de omgeving,” vertelde Hermine Beernink. Voor het ophalen van de prijs waren ze graag opnieuw naar Deurne gekomen. Hun overnachting hadden ze deze keer geboekt bij B&B De Goei Kamers.
Bij de uitreiking sprak Bert Beulens namens de werkgroep Tijdlijn Deurne kritisch over de mate waarin de gemeente Deurne aandacht heeft voor kunstenaars binnen de gemeentegrenzen of voor kunstenaars die vanuit Deurne naar elders verkast zijn. Hij concludeerde dat de gemeente zich allesbehalve laat voorstaan op de Deurnese kunstenaars uit de periode vanaf de 17e eeuw tot en met de huidige avant garde. In de laatste papieren gemeentegids, die al weer dateert van 2012, werden bijvoorbeeld alleen slechts tien kunstenaars genoemd uit de periode 1900-1970, inclusief Toon Kortooms. Onderstaand leest u meer over de evenementen ter afsluiting van het Toon Kortoomsjaar. Bij die evenementen was ook onze heemkundekring op enigerlei wijze betrokken.

Manifestatie in de St.-Willibrorduskerk


Foto's van de heemkundekring ondersteunden de teksten van Lisette van Erp en Jan Casper van Beek. Voor zijn bijdrage aan de manifestatie waren er ook bloemen van Hans van Hoek. (Foto's Nelly van Rijt)

De duopresentatoren Lisette van Erp en Jan Casper van Beek schetsten tijdens de manifestatie 'De Peel in beeld en Toon Kortooms in tekst, beeld en muziek' het natuurgebied de Peel en de ontwikkelingen die bewoners en gebied in de eerste helft van de vorige eeuw doormaakten. Dat gebied en die ontwikkelingen vormden het decor van de streekromans van Toon Kortooms, zodat voor de sfeerbeelden ruimschoots uit de romans van Kortooms kon worden geciteerd. Een beeldende compilatie van teksten die een betere microfoon had verdiend; bijvoorbeeld in de vorm van een headset voor elke presentator. Dat zou hun inspanningen meer recht hebben gedaan en het publiek veel meer hebben laten genieten van hun doortimmerde verhaal.
Aan deze manifestatie verleenden het Vrijetijdsorkest o.l.v. gastdirigent Marc van Kessel en de werkgroep Beeld en Geluid van onze heemkundekring hun medewerking. Het VTO ging met 'de tijd mee' en speelde toepasselijke muziek bij elke belichte episode. Het ontpopte zich zelfs, aangeland bij de naoorlogse jaren, tot een orkest met een echte bigbandsound à la The Ramblers in een arrangement van de verhinderde dirigent Theo Lokin. Maar het bleek ook nog gedragen melancholie in huis te hebben aan het einde van deze terugblik. 
Hans en Anneke van Hoek van de werkgroep Beeld en Geluid hadden uit het archief van onze heemkundekring verrassende, want weinig geziene, en mooie sfeerfoto’s tevoorschijn weten te toveren die de teksten krachtig onderstreepten. Voor wie het allemaal nog eens na wil lezen: de tekst is voor 7,50 euro te bestellen via info@willibrorduskerkdeurne.nl
De organisatie van de Concertcyclus in de St.-Willibrorduskerk programmeert elk jaar, naast de concerten, een laagdrempelige manifestatie m.m.v. het Deurnese verenigingsleven. Deze keer werd daarvoor de afsluiting van het Toon Kortoomsjaar aangegrepen en de start van het nieuwe thema van Palet van de Peel: muziek.

Stadhoudersweg voortaan Toon Kortoomslaan


Leerlingen van het Peelland College zorgden voor de muzikale aankleding. Ingrid en Rosemarie Kortooms en wethouder Marinus Biemans bij het zojuist door hen onthulde straatnaambord. Als dank voor hun medewerking en als aandenken kregen Tony en Han Goossens het nu overbodige straatnaambord Stadhoudersweg. (Foto's Leny Hendriks)

Zaterdag 14 januari werd de Stadhoudersweg in Deurne omgedoopt in Toon Kortoomslaan. Voor deze feestelijke gebeurtenis werden genodigden ontvangen in een tent op het terrein van Gotax aan de betreffende weg. Leerlingen van het Peelland College zorgden voor de muzikale omlijsting.
Wethouder Marinus Biemans verwelkomde de genodigden, met name de dochters Rosemarie en Ingrid Kortooms en Han en Tonie Goossens van taxibedrijf Gotax. Het bedrijf heeft als enige zijn adres aan de Stadhoudersweg. Biemans keek terug op het Toon Kortoomsjaar en memoreerde Toon Kortooms als een gewaardeerde streekromanschrijver die bekend was en nog steeds is in binnen- en buitenland en in Nederland het grootste aantal verkochte exemplaren van een roman op zijn naam heeft staan. Hij sprak zijn waardering uit voor de vele activiteiten tijdens het Toon Kortoomsjaar die  Deurne op de kaart hebben gezet. Zo heeft het Toon Kortooms Park ruim 10.000 bezoekers gehad. Angelique Willems van dat park heeft er jarenlang voor geijverd om een straat in Deurne vernoemd te krijgen naar de schrijver. De gemeente besloot onlangs, met instemming van Ingrid en  Rosemarie Kortooms en na overleg met onze heemkundekring, de Stadhoudersweg om te dopen in Toon Kortoomslaan. Hiermee gingen ook Han en Tonie Goossens, eigenaren van Gotax, akkoord.

Voorafgaand aan de onthulling van het straatnaambord las Martien van Rijt voor uit de roman De Zwarte Plak. Hij had speciaal gekozen voor een gedeelte waarin Jack Goossens, de vader van Han,  voorkomt. Daarna trotseerde iedereen de sneeuw  en regen om aanwezig te zijn bij de onthulling van het bord door Rosemarie en Ingrid Kortooms. Wethouder Biemans bood vervolgens de dames  als herinnering een straatnaambord aan. Na een toost bedankten  Rosemarie en Ingrid iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten in het Toon Kortoomsjaar. Ze hadden enorm genoten en hun helaas overleden moeder zou het ook geweldig hebben gevonden, aldus de dames. En dat hun vaders naam gegeven was aan een laan en niet aan een straatje of steegje, daarmee waren ze wel heel vereerd.
Wethouder Biemans bedankte Han en Tonie Goossens voor hun medewerking en bood hen een boek van Toon Kortooms aan en ter herinnering het straatnaambord van de Stadshoudersweg.

Herdenkingsbeeld Toon Kortoomsjaar onthuld in Toon Kortooms ParkDavy, Angelique en Gerald Willems verwelkomen de genodigden. Ingrid en Rosemarie werden bij de onthulling van het herdenkingsbeeld geassisteerd door 'Beekman & Beekman' (Foto's Nelly van Rijt)

Tijdens een gemoedelijke bijeenkomst in restaurant De Veenderij op het Toon Kortoomspark van Angelique, Gerald en Davy  Willems werd zondag 15 januari door genodigden genoten van koffie, thee, gebakje en een drankje en natuurlijk van de  sketches en liedjes van Frans van de Pas en Tonny Wijnands. Ook deze bijeenkomst aan de Griendtsveenseweg in Deurne stond in het teken van de afsluiting van het Toon Kortoomsjaar. 
Om dat nog maar eens te onderstrepen liepen er figuren uit het wagenspel Klapzoen rond. Het spel werd geschreven door Martien van Rijt. Hij werd daarvoor geïnspireerd door de roman Beekman en Beekman van Toon Kortooms. Toneelvereniging De Klotlanders voerde het wagenspel afgelopen zomer diverse keren met succes op. 
Gerald Willems liet in zijn welkomstwoord de hoogtepunten van het Toon Kortoomsjaar de revue passeren; met name ook die voor het Toon Kortooms Park. Wethouder Helm Verhees sprak zijn waardering uit voor initiatiefrijke ondernemers als de familie Willems. En in het verlengde daarvan zei hij er ook alle vertrouwen in te hebben dat de kiosk, geschonken door Fafare St.- Willibrordus uit Neerkant, op het park een goede bestemming zou krijgen.  
Waarom die acteurs aanwezig waren, bleek even later. Zij troonden de genodigden mee naar de tuin op het park om getuige te zijn van de onthulling door Rosemarie en Ingrid Kortooms van een beeld. Het beeld is gemaakt door Roel van Wijlick uit Venlo. Met een elektrische kettingzaag zaagt hij, vaak ter plekke, beelden uit inlands eiken. In dit geval stond het beeld al kant en klaar verdekt opgesteld in de tuin. Na de onthulling bleek het te bestaan uit een boek en een schrijvende hand. Vervolgens bracht Van Wijlick op de achterkant van het beeld de jaartallen 1916-2016 aan. Een blijvende herinnering aan de schrijver en het Toon Kortoomsjaar.