logo

Nieuws van 2013


Het heemhuis was vanaf 24 december 2013 niet meer voor bezoekers geopend op zondag (zie voor de tijden bij het dienstrooster ) en bij de algemene info over openingstijden op andere dagen van de week. Op maandag 30 december 2013 was het de laatste dag van het jaar dat het heemhuis open is. De eerst volgende dag is maandag 6 januari 2014


November 2013

Nieuwe tentoonstelling Heemhuis: "200 jaar koninkrijk en onafhankelijkheid na 1813”

Op 30 november is het 200 jaar geleden dat Willem Frederick van Oranje Nassau voet aan land zette in Scheveningen om ons land te komen regeren als koning Willem I. In het kader van de landelijke viering hiervan sluiten wij daarbij aan met een expositie waarbij we aandacht besteden aan de diverse vorsten en vorstinnen gedurende die 200 jaar en we ook de tijdlijn van onze geschiedenis proberen te volgen. Speciaal aandacht voor wat zij voor ons en onze omgeving beteken(d)en in al die jaren. Op zondag 24 november om 14:30 uur zal de nieuwe tentoonstelling worden geopend door de wethouder de heer J. Ragetlie,

De tentoonstelling is tot en met 24 mei 2014 te bezoeken op de tweede en vierde zondag van de maand van 14:00 uur tot 17:00 uur en elke dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur


14 september 2013

Vrijwilliger van het Jaar

Op 1 september kwamen de vrijwilligers van onze heemkundekring bij elkaar voor de jaarlijkse gezellige vrijwilligersdag. Deze middag werd georganiseerd door Leny Hendriks, Theo van Daele en Rob Berkvens. Het was prima weer dus de opkomst was hoog. Bij de koffie was er de heerlijke kruidkoek van Leny. Rob had gezorgd voor een sneukelbuffet en de drankjes stonden koud. In zijn woordje sprak Rob de waardering uit voor het fantastische werk wat de vrijwilligers doen.
Maar hij vroeg wel of men zich ook bij klusjes wilde melden. Daar wordt steeds weer een beroep gedaan op dezelfde mensen. Leny vroeg de aandacht voor de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. Dit is een nieuw fenomeen. De aanwezige vrijwilligers kozen uit hun midden de vrijwilliger van het jaar. Ieder mocht er drie kiezen. Die bovenaan kwam op het stemformulier dat uitgereikt werd kreeg drie punten, op de tweede plaats twee punten en op de derde plaats een punt. De uitslag was: op een gedeelde tweede/derde plaats met beide 53 punten eindigden Thom van Straaten en Pieter Koolen.
De grote winnaar met 56 punten was Hans van Hoek. Rob hing hem de wisselplaquette om. Daarin zal zijn naam gegraveerd worden als vrijwilliger van het jaar 2013. Theo tapte voor hem een fris biertje. Voor een impressie zie bij de foto's


Zondag 27 oktober waren Pieter Koolen en Theo Vosmeer namens de heemkundekring aanwezig tijdens de live uitzending van de Deurne Media Groep (DMG) Voor meer informatie zie bij persberichten 2013 bij of klik hier >>>September 2013

Rabobank Clubkas Campagne 2013
Als u lid van de Rabobank was vóór 1 juli 2013, kon u tot 15 oktober meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne voor het jaar 2013 en kon u dus onze eigen vereniging financieel steunen.


U mocht 5x stemmen dit (moest wel in één keer gebeuren) en maximaal 2 stemmen per vereniging uitbrengen. Dit verzoek werd op de website gezet in de hoop dat er op de Heemkundekring H.N. Ouwerling gestemd werd.

Indien u dit jaar geen lid was, kan dit altijd nog voor volgend jaar omdat deze actie ieder jaar terugkomt.

Hier vindt u de juiste links voor de Rabobank Clubkas Campagne, klik op de tekst en het wijst zich vanzelf.

Hoe word ik lid en wat houdt het in

Rabobank Clubkas Campagne 2013

 

Bij de Rabobank Clubkas Campagne van 2012 kreeg onze heemkundekring 302 stemmen. Dat leverde een bedrag van €1510,- op. Hoewel het minder was dan het jaar ervoor toen er 369 keer gestemd werd en het bedrag € 1845,- was. Dus geachte heemkundekringleden en anderen die onze vereniging een warm hart toe dragen: ' Wij hopen dat er dit jaar geen stem verloren is gegaan.'Wiro van Heugten overleden

Zondag 11 augustus 2013

Beste leden van de heemkundekring en andere lezers.
Hierbij willen wij u meedelen dat zaterdagmiddag 10 augustus ons zeer gewaardeerd heemkundekringlid Wiro van Heugten is overleden. Maart 2012 kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was, dat hij nog zolang onder ons zou zijn hadden we alleen maar durven hopen. In de afgelopen dagen verslechterde zijn toestand zienderogen. Donderdagmiddag is hij bediend door pastor Janssen. De uitvaartdienst werd gehouden op donderdag 15 augustus in de Sint-Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne waarna de begrafenis plaatsvond op algemene begraafplaats Jacobshof te Deurne. Wij wensen zijn broer Wim en zijn zus Catrien, zijn verdere familie en vrienden en allen die door de jaren heen bij hem betrokken zijn geweest alle sterkte toe. Wiro was een enorme steunpilaar in onze vereniging. Hij was begiftigd met een enorme kennis en was in staat om deze kennis te delen met velen van ons.
Wij zullen hem blijven herinneren als een warme en boeiende persoonlijkheid.

Rob Berkvens
Voorzitter.

Wiro van Heugten april 2012

 


 

Voor het laatste nieuws op heemkundig gebied dat al geweest is kijk ook bij: persberichten 2013 en niet te vergeten de agenda, bij Activiteiten die geweest zijn vindt u alles wat niet meer onder het laatste nieuws valt. Vergeet ook de foto's op deze site niet te bekijken welke steeds door heemkundekringleden toegestuurd worden.


Wie wat Waar

De rubriek Wie Wat Waar is op 17 juni 2013 overgezet naar DeurneWiki.


Geen convocatie in juli.

In de maand juli zal er geen convocatie uitgaan naar de leden. Aan de werkgroepen komt het verzoek van Henk van Straaten om op tijd info aan te leveren voor de convocatie van augustus.


Opening schietbaan


Op zaterdag 8 juni werd om 15.00 uur door wethouder Jasper Ragetlie, directielid Jan Roelofs van ORO, voorzitter Rob Berkvens van de heemkundekring en het Sint Antonius-Abtgilde de gerestaureerde schietbaan bij de Barrier aan de Helmondseweg nabij het Rijtven feestelijk geopend . Met financiële ondersteuning van de gemeente Deurne, projectsponsor Leader en met de medewerking van stichting ORO heeft onze heemkundekring de vooroorlogse schietbaan met twee dubbele schietpoorten gerestaureerd en de voormalige waarneemkelder weer zichtbaar gemaakt.Er waren vroeger in Nederland weliswaar op veel plaatsen schietbanen, maar banen met schietpoorten waren hoogst zeldzaam. De schietbaan bij de Barrier is daarom een tamelijk uniek kunstwerk dat herinnert aan de tijd dat kort na de Eerste Wereldoorlog overal Burgerwachten werden opgericht die er voor moesten zorgen dat massale volksbewegingen in toom werden gehouden. Het houden van schietoefeningen was voor de Burgerwachtleden daarbij essentieel. Deze schietbaan werd daarnaast ook gebruikt door de politie en marechaussee. Tijdens de mobilisatie oefenden hier ook de militairen van het 27e Regiment Infanterie die de Peel-Raamstelling hier moesten verdedigen.

Voor foto's van het begin van restauratiewerkzaamheden en van de opening klik hier... En eveneens bij de werkgroep Historische geografie & cultureel erfgoed

 

 


 

Huize De Romein 100 jaar

In samenwerking tussen de huidige eigenaar van Huize De Romein en heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne werd zondag 26 mei het honderdjarig bestaan van het rijksmonument aan de Romeinstraat met genodigden herdacht. Men kreeg een rondgang op de begane grond van het pand, een bezichtiging van de tuin, een gastvrije ontvangst in een partytent waar een door Henk Goorts opgenomen film met zelfs beelden uit het verleden werd getoond. Tevens was er een PowerPoint presentatie over de Romein samengesteld door Pieter Koolen. Een historische expositie in het heemhuis aan de Stationsstraat over de Romein opgezet door Josée van de Loo werd bezocht.

Een persoonlijk verhaal over herinneringen aan Huize De Romein van Josina van der Maas (die nu in de VS woont) en destijds als meisje van vier jaar oud in de periode van 1939-1940 daar haar vader bezocht die daar gelegerd was, bracht de geschiedenis van Huize De Romein nog beter in beeld.

Josina van der Maas anno 2013
Wie meer wil weten over dit interessante Rijksmonument, zijn geschiedenis en zijn verhalen kan voor een bezoek aan de expositie in het heemhuis terecht.

Bij het heemhuis is tevens de film van Henk Goorts en de speciale uitgave van D'n Uytbeyndel in kleur over De Romein verkrijgbaar. Indien niet meer op voorraad kunnen deze altijd nog besteld worden. De kosten zijn 5€ euro voor de film en de kleuruitgave van D'n Uytbeyndel, de zwart-wit uitgave van D'n Uytbeyndel kost 3,50€. Voor leden is deze laatste gratis.


Klik op de foto voor een vergroting of klik hier>>> voor gegevens over de Romein

Iedereen, leden en niet leden, kon na aanmelding gratis deelnemen aan genoemde activiteiten, die ongeveer een uur duurde. De belangstelling daarvoor was groot, want op de openingsdag bezochten ruim 50 personen het Heemhuis en de Romein. De daarop volgende zondag 2 juni kwamen er 42 personen en voor zondag 9 juni hadden zich 64 mensen aangemeld.


De bewoningsgeschiedenis van dit landhuis is niet alleen heel lang maar ook uitermate boeiend en gevarieerd. Want van welk ander huis kan bijvoorbeeld worden gezegd dat het zowel door prins Bernhard als door Mussert is bezocht? Met de gulle medewerking van de familie Hoebergen werd de heemkundekring in staat gesteld om het 100-jarig bestaan van dit monumentale pand op feestelijke wijze te vieren.

In het Heemhuis Stationsstraat 73 is een tentoonstelling ingericht over de villa, de architect en haar bewoners.

 


Peter van den Berk, Lid in De Orde van Oranje Nassau


Op vrijdag 26 april 2013 kreeg Peter van den Berk (67) in het heemhuis een lintje opgespeld door burgemeester Mak. Peter is sinds 1996 lid van onze heemkundekring.

(Foto Liesbeth van Veghel)


Historisch Café Deurne opgeheven

Historisch Café Deurne (HCD) was een virtueel café waar geïnteresseerden in de geschiedenis van Deurne discussieerden over lokaal-historische onderwerpen via internet en werd in april 2013 opgeheven.

In de loop van 2003 ontstond bij een groot aantal (amateur-)historici in en rondom Deurne de behoefte om samenwerking te zoeken.

 

Die samenwerking bestond al voor een deel via heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne, maar niet iedereen voelde de behoefte lid te worden van deze vereniging voor inhoudelijk overleg op een ontspannen manier.

Daarom werd op 20 mei 2003 gestart met een e-mailgroep. Daar werd een tweemaandelijkse bijeenkomst aan verbonden in een Deurnes café of in het Heemhuis, al naar gelang beschikbaarheid en de hoeveelheid verwachte personen.

Ongeveer 25 tot 40 mensen uit (voornamelijk) de gemeente Deurne, Helmond, Gemert-Bakel, Someren en Asten discussiëren op deze manier over geschiedkundige kwesties.

Kenmerk van het ''Historisch Café Deurne'' is de losse organisatie (zonder juridische status en zonder voorzitter). Men kan er op ontspannen wijze lokaal-historische gegevens over (groot) Deurne uitwisselen.

Een en andere resulteerde in 2004 onder meer in een grondig herziene aan de gemeentegids van de Gemeente Deurne, met betrekking tot de geschiedenisbijdrage.


Erelid

Wiro van Heugten is tijdens de ledenvergadering maandag 25 februari van Heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne benoemd tot erelid.
Het voorstel van het bestuur om hem te benoemen tot erelid werd met applaus goedgekeurd.
Wiro van Heugten is vijfendertig jaar geleden een van de oprichters van de heemkundekring. Daarvoor was hij zeer betrokken bij het behoud van de boerderij De Pelikaan.
Hij doet veel aan onderzoek en werkt mee als amateur archeoloog. Hij schrijft verhalen en wetenschappelijke stukken in het tijdschrift Den Uytbeyndel, is medeorganisator van de jaarlijkse uitstapjes naar onbekende plekjes in Nederland en organiseert lezingen voor de heemkundekring.

Voorzitter Rob Berkvens overhandigt de oorkonde aan Wiro van Heugten


Vrienden van de heemkundekring

Vanaf haar ontstaan in 1977 heeft heemkundekring H.N. Ouwerling met betrekking tot de Deurnese geschiedenis een enorme hoeveelheid kennis opgedaan en oude gebruiksvoorwerpen, kranten, boeken, bidprentjes etc. verzameld. Zo is de bibliotheek bijvoorbeeld boordevol en is de oudheidkamer sinds jaar en dag niet meer dan een opslagplaats op zolder die niet voor het publiek toegankelijk is. Kortom, het heemhuis is voor een actieve vereniging als de onze eigenlijk te klein.

 

Bestuur en leden hebben naar oplossingen gezocht en gevonden. Door de inzet van nieuwe media en duurzame digitale opslag hopen wij de beschikbare historische informatie naar het publiek te ontsluiten en voor de komende generaties te bewaren.

Sinds 1996 beschikt de vereniging, naast de conventionele archivering en opslag, over een intern Digitaal Historisch Archief (DHA = DocuDataDeurne). Voor het ontsluiten van kennis via het internet beschikken wij sinds 2010, als eerste heemkundekring in Nederland, over een digitale historische encyclopedie over Deurne in de vorm van DeurneWiki met inmiddels zo’n 800 unieke bezoekers per dag.

Voor het delen van kennis maakt de heemkundekring nog gebruik van andere sociale media zoals Twitter en YouTube vooral ook om de jongere generaties te kunnen bereiken. Informatie over onze vereniging is beschikbaar via onze website.Door het in het leven roepen van een Vriendenkring, een groep mensen die de activiteiten van heemkundekring H.N. Ouwerling belangrijk vinden en dat laten merken door jaarlijks een financiële bijdrage te leveren zodat het bestuur in staat is om de steeds stijgende exploitatiekosten te blijven dragen en die investeringen te doen die noodzakelijk zijn om gestelde doelen te bereiken (zoals bijvoorbeeld nieuwe vormen van voorlichting en presentatie, een audiobibliotheek, vastleggen van Deurnese kunst, interactieve programma’s………).

 

Het opbouwen van een uitgebreide Vriendenkring is daarbij een grote wens van het bestuur. Daarom vragen wij langs deze weg of u lid wilt worden van de Vrienden van de heemkundekring H.N. Ouwerling waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 50,-Behalve dat u de heemkundekring daarmee steunt, ontvangt u twee à drie keer per jaar ons contactblad "D’n Uytbeyndel”, krijgt u toegang tot ons intern Digitaal Historisch Archief (DHA = DocuDataDeurne), prioriteit bij bezoeken aan ons heemhuis en uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en andere evenementen en wordt u op onze website met name genoemd.

Bedrijven krijgen daarbij voor een minstens €100,- een hyperlink naar hun eigen website.

 

Onder vermelding van Vriendenkring kunt u de jaarlijkse bijdrage storten op onze rekening Rabobank 1290.03948.

De heemkundekring is een culturele organisatie en door ANBI erkend. Dat betekent, dat uw giften voor 125% aftrekbaar zijn.

Namens de heemkundekring Rob Berkvens voorzitter 24 februari 2013

 Meer dan 225 historische websites,waaronder deze, hadden zich aangemeld voor de geschiedenis online prijs. De websites waren zeer divers en uit alle windstreken afkomstig. Vorig jaar ging de prijs naar DeurneWiki. De publieksprijs van de Geschiedenis Online Prijs 2012 is gewonnen door het virtuele Mijnmuseum De Beukel met 1849 stemmen. Deze website kwam op de 36e plaats met 137 stemmen. Iedereen heel veel dank die op deze site zijn stem uitbracht.

Woensdag 13 februari 2013


Wervingsactie

Op dinsdag 8 januari 2013 hield een heemkundekringlid (L.v.V.) een actie om stemmen te vergaren voor de geschiedenis online prijs voor deze website.


Geschiedenis onlineprijs

De website van onze heemkundekring: Heemkundekring H.N. Ouwerling stond voor 2012 in de lijst van de deelnemers voor de Geschiedenis Online Prijs. Het stemmen begon op 15 december 2012.

Alle vorige mededelingen zijn verplaatst naar het nieuws van 2012