logo

Nieuws van 2012


Verdubbeling aantal leden

We streven erna om het ledental van onze heemkundekring in 2012 te verdubbelen van 350 naar 700 personen. Dit voorstel is in februari 2012 door Pieter Koolen via het Historisch Café geopperd.

Zijn idee luidde als volgt:

Iedereen zorgt ervoor dat zich het komende jaar één nieuw lid aanmeldt voor onze heemkundekring, hetzij door hem of haar te overtuigen van het nut van lidmaatschap, hetzij door iemand een lidmaatschap voor een jaar ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum etc. aan te bieden. Voor die twee tientjes kan ieder lid naast DocuDataDeurne ook nog beschikken over:

1. Meer dan 28.000 fotobestanden.
2. Bijna 18.000 Deurnese bid- en gedachtenisprentjes.
3. Ruim 11000 online raadpleegbare artikelen over ons Deurnes verleden op Docu-Data-Deurne.
4. Ondersteuning bij stamboomonderzoek.
5. Raadpleging van onze genealogische bestanden (ruim 70.000 personen) .
6. Het hele jaar gratis beugelen.
7.Gratis vergaderruimte met andere heemkundekringleden.
8. Drie afleveringen van ons clubblad D'n Uytbeyndel
9. Gratis bezoek aan onze tentoonstelling.
10. Gratis bezoek aan een viertal lezingen.
11. Gratis gebruikmaking van onze papieren documentatie.
12. Gratis lenen van boeken uit onze zeer uitgebreide bibliotheek

Ledenwerving 2012

 

Dus word zelf lid en/of maak een ander lid van onze heemkundekring, dan tonen we samen aan dat we écht hart hebben voor onze Deurnese cultuurhistorie. Nu vrezen de meeste mensen dat ze actief moeten zijn als ze lid worden, maar dat is niet zo. Men kan het meer zien als donateur, want wat is nu 20 Euro per jaar als men ziet wat men bij de heemkundekring ermee kan doen. Alleen al het kunnen lenen van de boeken uit de bibliotheek is de moeite waard om lid te worden. Gaan we ervoor om iemand lid te maken?

 


1) Het bestuur van de Heemkundekring H.N. Ouwerling feliciteerde al diegenen die hebben meegewerkt aan de website van DeurneWiki met het behalen van de Geschiedenis Online publieksprijs 2011 welke op 14 februari 2012 in Den Haag werd uitgereikt.
Het publiek heeft met haar stemmen de website van DeurneWiki tot beste van Nederland verkozen. De website van DeurneWiki is een onderdeel van Heemkundekring H.N. Ouwerling en ontving hiervoor een cheque ter waarde van €2500,-

 

2) Op woensdag 18 april 2012, werd door Heemkundekring H.N. Ouwerling, VVV UITpunt Deurne en Gemeente Deurne ‘DeurneWiki TR Plekke' gelanceerd. Een project dat mede mogelijk is gemaakt door het SRE, de Europese Unie en Interreg IV.
Naast QR-codes bij diverse monumentale panden is gekozen om gebruik te maken van de gratis app Wikitude waarin een wereld ‘DeurneWiki TR Plekke' is gecreëerd. Kijkend door de camera van je smartphone of tablet kun je deze Deurne-wereld ontdekken en is een schat aan informatie over het verleden letterlijk binnen handbereik. Je smartphone of tablet zijn daarbij je eigen persoonlijke rondleider.

3) De tentoonstelling In en om d’n hof, welke zondag 24 juni 2012 geopend zou worden, werd tot nader order uitgesteld.

4) Op 29 juli 2012 werd het 5000e artikel, genaamd: "Carolus Dekker (1909-1991)", in DeurneWiki geschreven door gebruiker Fien Verrijt.

5) Op zondag 12 augustus 2012 werd bekend dat de tentoonstelling In en om den hof definitief niet doorging. De volgende tentoonstelling in het Heemhuis betrof het 700 jarig bestaan van Liessel.

6) Op dinsdag 13 augustus 2012 ging de eerste fase van de restauratie van de schietbaan aan de Helmondseweg van start. De bomen die in het schootveld waren gegroeid zijn verwijderd.

7) Sinds woensdag 15 augustus 2012 is in de geitenstal is een kleine fototentoonstelling over Liessel in de jaren 1950 - 1970.

8) In de laatste week van september 2012 verscheen het boek over een Deurnese moordzaak verschijnen met de titel Moord op een onderduiker: de Deurnse moordzaak en andere oorlogsgeheimen, van de hand van Henny Brandhorst. Het is het verslag van een onderzoek naar de oorlogsgeheimen van Henk Brandhorst en in het bijzonder naar zijn betrokkenheid bij de dood van een 16-jarige Joodse onderduiker Erwin Michael Joseph in september 1942. Voor het samenstellen van dit boek heeft de schrijver onder meer gebruik gemaakt van gegevens aangeleverd door leden van de heemkundekring. Op zondag 23 september om 15.00 was er een boekpresentatie plaats bij boekhandel Berkers waar de boeken gesigneerd konden worden.

 

Cover boek moord op een onderduiker van Henny Brandhorst en Ed v/d Kerkhof in gesprek met de auteur bij de presentatie op 23 september 2012 bij boekhandel Berkers

9) Naast het laatste nieuws vindt u ook belangrijke mededelingen bij de agenda. De activiteiten die al geweest zijn vindt u daar in de linkerkolom. Toegevoegd op de website zijn de onderwerpen: Convocaties, foto's van activiteiten van de Heemkundekring, notulen en persberichten. Sinds vrijdag 5 oktober 2012 staat op de website ook het Huishoudelijk Reglement Heemkundekring.

10) Ook in 2012 was er weer de 'Rabobank Clubkas Campagne'. Van 4 tot en met 15 oktober konden alle leden van de Rabobank Peelland Zuid weer stemmen uitbrengen op de vereniging van hun keuze (maximaal 2 stemmen per vereniging). Iedere uitgebrachte stem was 5,00 € waard. Wanneer er twee stemmen op de heemkundekring H.N. Ouwerling uitgebracht werden ontving de club 10,00 € !! Als men hulp nodig had met het invullen van de code op de website van de Rabobank dan kon men in het Heemhuis terecht op woensdag 10 oktober van 10.00 uur tot 11.00 uur, op zondag 14 oktober om 14.00 uur tot 17.00 en op maandag 15 oktober van 9.30 uur tot 12.00.11) Eind november verscheen een boek van ons heemkundekringlid Hans Timmers onder de titel "Het leven een circus”. Je zou de titel ook kunnen lezen als "Mijn leven een circus” want de inhoud beschrijft het boeiende en turbulente leven van Hans Timmers zelf met een stukje voorgeschiedenis over zijn voorouders en ouders. Maar liefst 300 foto’s in zwart-wit en kleur roepen naast de tekst het beeld op van vroeger tijden. Het boek bevat 104 pagina’s en heeft een harde kaft, omdat het door al die foto’s tegelijk ook een soort naslagwerk is geworden en hopelijk veelvuldig opengeslagen wordt. Hans groeide op in een groot gezin in het hart van de Peel. Het café van zijn vader trok niet alleen plaatselijke bezoekers maar ook mensen van buiten. Onder hen bevonden zich met name ook circusmensen.
Hans zelf heeft nogal wat omzwervingen gemaakt maar is uiteindelijk toch op het Deurnese honk teruggekeerd. Op een realistische manier beschrijft hij zijn levensverhaal met daarbij ruim aandacht voor zijn herinneringen aan het circusleven, zijn grote hobby. Tegelijk geeft het boek een rijke schildering van het dagelijks leven na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal laat duidelijk zien dat de schrijver actief lid is van de heemkundekring. Hij heeft Hij heeft een scherp oog voor historische gebeurtenissen en personen en wil die behoeden voor de vergetelheid. Op die manier hoopt hij een breed publiek te bereiken. Niet alleen mensen die dezelfde tijd hebben meegemaakt en daardoor passages en beelden herkennen, ook mensen die nieuwsgierig zijn naar hoe het vroegere was en Deurne een warm hart toedragen. Leden van de Heemkundekring kunnen het boek rechtstreeks bij de schrijver verkrijgen tegen de gereduceerde prijs van € 17,00. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer 52.78.72.156 ten name van J.H. Timmers te Deurne. Gelieve duidelijk naam en adres te vermelden. Wilt u meer weten? Hans Timmers is te bereiken via telefoonnummer 0493 – 840615.


12) De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne vond plaats op maandagavond 5 november. Op deze avond kregen alle verenigingen te horen welk bedrag te hebben verzameld met de stemmen. Hiervoor werden 2 bestuursleden per vereniging uitgenodigd. Iedereen alvast veel dank voor het uitbrengen van uw stem op onze vereniging.


13) Reconstructie van de schietbaan gestart

Maandag 29 oktober begon de firma Rasenberg met het reconstrueren van de schietbaan, de schietberg en de beschermingswal tussen de schietbaan en de Helmondseweg. Ook werden de contouren van de schietkelder, waar de beoordelaar van de schoten zat en van waaruit het doel gehesen werd, blootgelegd. De kelder zelf wordt uit veiligheidsredenen niet hersteld. De funderingen voor de beide schietpoorten, waar tussendoor de schutters op hun doel moesten richten, werden eveneens al gelegd. Ludo Boeije, Louis Litjens, Pieter Koolen, Antoon Vissers en Peter van de Westerlo verzetten hier veel werk. Alubouw maakte de metalen constructie van de schietpoorten waartegen een houten bekisting kwam.

De laatste lik werd gegeven op 15 december 2012 door Pieter Koolen (foto Anton Vissers)


14) Archeologisch onderzoek Astense Aa.

Op 5 november 2012 startten onze archeologen Antoon Vissers en Louis Litjens als vrijwillige archeologen met collega’s van de HKK Asten- Someren met het bodemonderzoek bij de Astense Aa vanaf de Berken tot aan de Oostappensedijk. Begeleid worden zij door beroepsarcheologen van het bekende bureau RAAP. Vooral het gebied bij de nu bekende oeroude oversteekplaatsen kan interessante gegevens bevatten. Waterschap Aa en Maas is de opdrachtgever. Het is een intensief en fris werkje want het onderzoek zou rond kerstmis gereed moeten zijn. Echter vanwege de weersomstandigheden is dit project uitgesteld naar 2013.


15) ANBI Cultuur

Onze heemkundekring heeft van de belastingdienst de status CULTUUR gekregen. Voor onze particuliere donateurs houdt dat in dat in plaats van 100% men 125% van het gedoneerde bedrag mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor ondernemers geldt zelfs 150%.

16) Bij de Rabobank clubkascampagne kreeg onze heemkundekring 302 stemmen. Dat leverde een bedrag van €1510,- op. Hoewel het minder dan vorig jaar was, toen er 369 x en er voor € 1845,- bij elkaar was gestemd , is het desalniettemin een mooi bedrag.

17) Vervolg reconstructie schietbaan.

Op donderdag 8 november 2012 heeft Peter van de Westerlo de wapening en de montagebouten voor de staalconstructie in de vier funderingsputten voor de schietpoorten gesteld. De volgende dag werd er beton gestort. Het hout voor de schietpoorten moet uit België komen en wordt na 19 november verwacht waarna het aangebracht en geschilderd wordt. Een korte foto-impressie kunt u zien bij de werkgroep Historische geografie en cultureel erfgoed. Als u op de foto's klikt krijgt u meestal een vergroting te zien.

18) Op zondagmiddag 9 december 2012 's middags van 14.00 uur tot 17.00 uur in het heemhuis lichtte Cor Slaats uit Liessel, een van de leden van de werkgroep "Liessel Historisch Erfgoed" toe over de historie van Liessel 700 jaar.

19) Het heemhuis was maandagochtend 24 december 2012 gesloten. Ook woensdag 26 december (2e kerstdag) was er geen informatieochtend voor DeurneWiki en DocuDataDeurne. Dit gold eveneens voor dinsdagavond 25 december er was geen clubavond en openstelling van het heemhuis. Echter op maandagochtend 31 december was het open huis voor genealogen, van 9.30 uur-12.00 uur, de laatste keer van het jaar 2012 dat het heemhuis geopend was.