logo

Liessel

De oudste vermelding van Liessel dateert van het jaar 1312. Liessel bestond toen uit een verzameling boerderijen. Het Loon was een apart gehucht. De akkers en weilanden, die bij Liessel hoorden, lagen vooral aan de westkant. Aan de oostkant begon meteen het natte veengebied van de Peel. Dat is pas in de laatste eeuwen in landbouwgrond omgezet.

Op de plek waar nu Gemeenschapshuis "de Kastanjeö staat, stond al vˇˇr 1420 een kapel, gewijd aan St. Hubertus. Deze lag op een kruispunt van wegen aan een plein. Voor dopen en trouwen waren de Liesselnaren echter nog lang op Deurne aangewezen. In 1851 veranderde dat. Toen werd Liessel een zelfstandige parochie en de kapel werd een kerk.

In 1901 bouwde de parochie een nieuwe kerk, gewijd aan St. Willibrordus, aan de Hoofdstraat. De herinnering aan Sint Hubertus ging echter niet verloren. In de jaren tachtig bouwde het Liesselse gilde een nieuwe Hubertuskapel aan de Molenweg.

De Blokhuisweg in Liessel dankt zijn naam aan een kasteeltje dat hier van 1516 tot omstreeks 1770 stond. Met de afbraakmaterialen werd een aantal boerderijen gebouwd. Een ouder kasteeltje moet in de 14e eeuw in het gehucht Leensel hebben gelegen. Aan de Blokhuisweg ligt een perceel land waarin zich nog de grachten en fundamenten moeten bevinden.


Liessel ging door een moeilijke tijd tijdens de bevrijding in de laatste maanden van 1944. De Duitsers heroverden het dorp tot tweemaal toe. TweeŰndertig mensen verloren het leven en veel gebouwen werden verwoest of raakten zwaar beschadigd. Zo sneuvelden de molen aan de Oude Molen en de oude pastorie. De kerk werd zwaar beschadigd, maar kon hersteld worden. Deze staat nog altijd fier overeind.

Ook Liessel groeide nog na de Tweede Wereldoorlog. Aan de zuid- en oostkant verrezen woonwijken. Aan de oostkant kwam een bedrijventerrein te liggen.
Het officieuze motto van het dorp is ''We hebben je gezien'', te lezen op een bordje onder het plaatsnaambord.

.

 

plaatsnaambord bij het verlaten van het dorp.
De leus verwijst naar een (zogenaamde) eigenschap waarom de Liesselnaren in de regio bekendstaan: vanuit huis alles op straat in de gaten houden, desnoods door de gordijnen opzij te schuiven. Verdere info over Liessel...>