logo

Lidmaatschap en prijzen

Bij de heropening van het gerestaureerde en gerenoveerde Heemhuis op 10 september 2017 mocht onze heemkundekring het 500ste lid inschrijven. Dit aantal is inclusief jeugdleden, gezinsleden en ereleden. Nieuwe leden zijn zeer welkom.

 

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden als: 

Individueel lid € 20,- per jaar.

Gezinslid (geen publicaties) € 5,- per jaar.

Jeugdlid (tot 18 jaar) gratis

Bij een individueel lidmaatschap is een abonnement op ons tijdschrift Dín Uytbeyndel inbegrepen.


Een abonnement op Dín Uytbeyndel zonder lidmaatschap kost € 11,50 per jaar; bij verzending per post € 15,- per jaar.

Ons bankrekeningnummer: NL86RABO0129003948 


Ondergetekende meldt zich aan als lid van Heemkundekring Ouwerling Deurne 
Aanhef: *  Dhr
Mevr.
Voornaam * 
Tussenvoegsels 
Naam * 
Straat * 
Postcode: * 
Plaats: * 
E-mail: * 
Telefoon: * 
Interesses  Genealogie
Archeologie
Geschiedenis
Dialect
Monumenten
Opmerkingen 
Tel op zes plus zes =
E-mailadres *
 

* Deze velden zijn verplicht.


Doorlopende machtiging

Een jaarlijkse automatische incasso van de contributie is voor u en ons gemakkelijk en betekent voor de vereniging bovendien een behoorlijke kostenbesparing. Klik op doorlopende SEPA machtiging om de machtiging te printen. U kunt ons die ingevulde machtiging per post toesturen: Stationsstraat 73, 5751 HC Deurne.


De contributie loopt van 1 januari tot 1 januari. Wordt iemand lid na 1 juli van een jaar dan betaalt hij alleen contributie over de 2e helft van dat jaar. Dat is € 10,00 voor een lid en € 2,50 voor gezinslid (tweede lid woonachtig op hetzelfde adres) .


In volgende jaren dient de contributie te worden betaald in het eerste kwartaal van dat jaar. In afwijking van het bovenstaande heeft het bestuur besloten om bij aanmeldingen na 30 september de contributie pas te innen met ingang van 1 januari d.o.v. Na aanmelding, kan het lidmaatschap altijd worden beŽindigd door wederopzegging.

Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging wordt men geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen, vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging klik hier