logo

Werkgroep Lezingen en Excursies

Bij de algemene beleidsuitgangspunten van onze heemkundekring staat o.a.: "Het verbreden van kennis en het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek”.

De werkgroep nodigt vijf of zes keer per jaar een spreker uit om een voordracht te houden voor leden en andere belangstellenden.

De onderwerpen zijn zeer gevarieerd, maar hebben steeds te maken met de cultuurhistorie van Deurne, of met achtergrondinformatie die betrekking heeft op de Deurnese geschiedenis in de brede zin van het woord.

Kleine excursie:Langs de Peellimieten

Elk jaar organiseert de werkgroep "lezingen en excursies" een interessant programma voor de de Heemkundekring. Zowel leden als niet-leden zijn welkom, waarbij aan de laatste een kleine vergoeding wordt gevraagd.

Voor meer foto's klik hier Voor informatie over lezingen klik op de agenda

Tussenpersoon namens het bestuur:  

Werkgroepleden zijn:

  • Contactpersoon Klaas Hendriks
  • Rob Berkvens
  • Marie-José Sluijsmans
  • Thom van der Straaten