logo

Werkgroep Lezingen en Excursies

Een van de doelstellingen van onze heemkundekring is: Het verbreden van kennis en het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek.

De werkgroep nodigt vijf tot zes keer per jaar een spreker uit om een voordracht te houden voor leden en andere belangstellenden. 

De onderwerpen zijn zeer gevarieerd. Ze hebben steeds te maken met de cultuurhistorie van Deurne of met achtergrondinformatie die betrekking heeft op de Deurnese geschiedenis.

Kleine excursie:Langs de Peellimieten

Elk jaar organiseert de werkgroep Lezingen en Excursies een interessant programma. Zowel leden als niet-leden zijn welkom, waarbij aan de laatste een kleine vergoeding wordt gevraagd.

Voor meer foto's klik hier 

Voor informatie over lezingen klik op de agenda

Tussenpersoon namens het bestuur:  

Werkgroepleden zijn:

  • Contactpersoon Klaas Hendriks
  • Marie-José Sluijsmans
  • Thom van der Straaten
  • Sjaan van der Weyst