logo

Oorlog en bevrijding in Deurne

  • Wanneer: Woensdag 16 oktober 2019, aanvang 20.00 uur
  • Waar: Cultuurcentrum Martien van Doorne, kleine zaal, Martinetplein 1, Deurne
  • Spreker: Gerard van Houdt 

De Deurnenaar, die de bevrijding aan den lijve heeft meegemaakt en het nog kan navertellen, maakt deel uit van een steeds kleiner wordende groep mensen. De verhalen die ten tijde van vlak na de bevrijding de ronde deden worden steeds romantischer. Vaak loopt fictie en non-fictie door elkaar... In deze lezing zal de spreker daar een aantal voorbeelden van geven. Een van de eerste boekenweekgeschenken is daar een goed voorbeeld van: 'De ontmoeting' van Antoon Coolen.

Hoewel deze lezing geen boekbespreking wordt zullen toch een aantal boeken de revue passeren. Dit om een goed oordeel te kunnen vellen over de verhalen die in de Peel de ronde deden. 


Als voorbeeld de memoires van Bert Poels in "Vriend en Vijand”. Een aangrijpend feitenverhaal over het verzetswerk op de Zwarte Plak en opgetekend door Jan Derix. De schrijver neemt in feite afstand van zijn opdrachtgever door aan te geven dat Poels een soort oorlogssyndroom, een geestelijke dwang had om na de bevrijding alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk gegevens over onderduikers te verzamelen ook al was men er helemaal niet geweest. Zijn buurman indertijd, Mathieu Smedts, ergerde zich groen en geel aan de verhalen van zijn buurman Bert. Het geweldige succes van het boek van Poels bewees hoe weinig men nog altijd wist van de oorlog, zelfs in de eigen streek, waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Daar heeft Poels in hoge mate misbruik van gemaakt. Dankzij de bewerker, Jan Derix, is Vriend en Vijand een leesbaar werk geworden, maar op de waanzin moet gewezen worden, aldus Smedts. Het verzet heeft liquidaties uitgevoerd in opdracht van de kerkelijke rechtbank in Roermond. Maar bestond die rechtbank wel? Een van die liquidaties was het vonnis over José Peerbooms, dat werd voltrokken in de nabijheid van de Crisishoeve in Zeilberg. Toon Kramer was toen ook aanwezig op de Crisishoeve. Wie de trekker heeft overgehaald zal altijd wel een mysterie blijven, of niet…? Na de oorlog zou Jodensmokkelaar Henk Brandhorst tijdens zijn proces verklaren dat hij en Peerbooms verantwoordelijk waren voor de moord op de joodse jongen Michael Joseph en hoe de zoon van Henk in dit verhaal verzeild raakte. 


Vanuit deze geschiedenis komen we terecht in een kippenhok: "Ik woon in een kippenhok” van Max Amichai Heppner en vertaald door Ed van de Kerkhof. Koosje Struik - Beijers, een verzetsvrouw uit de Zeilberg, komt ook nog langs.


Ter sprake komt ook een open brief aan Den Hoogeerwaarden Heer Deken Meijer te Asten van de heer Mols, toenmalige directeur van de ULO-school te Asten. De Deken weigerde de namen af te lezen voor wie de H. Mis werd opgedragen (eind 1944). 


Tijdens de lezing zullen ook de feitelijke oorlogshandelingen behandeld worden ten tijde van de bevrijding van Deurne en in een breder perspectief Zuid-Nederland in het kader van Market Garden. Ook de rol van Koningin Wilhelmina in relatie tot het verzet in Zuid-Nederland wordt besproken.


Over de spreker

Gerard van Houdt is 9 maanden na de bevrijding geboren. Na de H.B.S.-B en militaire dienst is hij 37 jaar werkzaam geweest bij Syntrus Achmea (Interpolis) en tewerkgesteld bij Rabobank International. Na zijn pensionering was hij gedurende 8 jaar bestuurslid van de heemkundevereniging H.N. Ouwerling.