logo

Helenaveen

Helenaveen werd als enige kern van Deurne gesticht aan de oostkant van de Peelrandbreuk, in het nattere gedeelte. In 1853 kochten de gebroeders Van de Griendt van de gemeente Deurne een veengebied en begonnen dat via de N.V. Maatschappij Helenaveen te ontginnen, met inzet van vele arbeiders.

Voor die arbeiders werd een dorp gesticht: Helenaveen, genoemd naar de echtgenote van één van de gebroeders. De "Maatschappij” zorgde voor veel bedrijvigheid; naast vervening en ontginning waren dat bijvoorbeeld de scheepswerf en de teelt van tabak en boekweit. De bedrijvigheid liet de "halte Helenaveen” aan de spoorlijn Eindhoven-Venlo uitgroeien tot één van de grootste goederenstations van Nederland. De straatnaam Halte herinnert hieraan. Nu is de tuinbouw één van de kernactiviteiten van het dorp.


Zowel de vervening als de latere tuinbouwactiviteiten trokken arbeiders uit de Betuwe en Gelderse Vallei (tabaksteelt), Drenthe en Overijssel. Veel inwoners van Helenaveen zullen hun voorouders daar terug vinden. Velen waren protestant; voor hen werd een eigen Hervormde Gemeente met kerk en school gesticht.


In 1910 deed een turfsteker een bijzondere vondst, een verguld-zilveren Romeinse helm met enkele muntjes, klokjes en schoenen. Vermoedelijk is het een offergave geweest uit de Romeinse tijd. De helm, behorend tot de topstukken van de Nederlandse archeologie, en de overige vondsten worden bewaard in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden en zijn daar te bezichtigen. In het Dorps Service Centrum in Helenaveen is een replica van de helm te zien.

Verder info over de Romeinse helm...>

De rooms-katholieke kerk, de pastorie en het klooster werden tijdens de bevrijding in 1944 verwoest. Vele Helenaveners lieten het leven en van een razzia keerde een aantal inwoners niet terug. Na de oorlog werd een nieuwe kerk gebouwd. Ondanks de verwoestingen, bleven in Helenaveen vele monumenten en landschapselementen bewaard.

 


Plaatsnaambord Helenaveen, klik op de foto om de vergroting en de tekst goed te zien.

Helenaveen is een dorp van circa 1000 inwoners,en ligt in een natuurrijke omgeving.Het dorp heeft ondanks zijn geringe inwonerstal een uitgebreid sociaal netwerk.

  • Voetbalvereniging Helenaveen bestaat al sinds 1935, en werd opgericht door de schoolmeester uit die tijd om de jeugd van de straat te houden. Inmiddels heeft de vereniging 4 seniorenteams en 5(!) jeugdteams.
  • Tennisclub Helenaveen, alhoewel de club nog vrij jong is, heeft deze veel leden.
  • Rijvereniging "LR De Helenaruiters" is voor zowel kinderen als volwassenen met paarden of pony's.
  • Biljartvereniging "'t Kroegske".
  •  Toneelvereniging "'t Peels Toneel".
  • Scouting "Jeanne d'Arc" in het Jeugdgebouw "De Wiek", waar ook de Jeugdsoos "Swingtown" is gevestigd.
  • Muziekvereniging "Wilona" welke werd opgericht op 23 maart 1960. Door de heer M. van de Wildenberg uit Vlierden, toen onderwijzer in Helenaveen. Hij gaf hiertoe de eerste aanzet door het geven van muzieklessen aan een aantal jongelui. In de naam Wilona zijn de namen van de eerste dirigent, beschermheer (dhr. C. Bos) en plaatsnaam bewaard gebleven. De vereniging bestaat uit een fanfarekorps van ca. 50 leden en nog een tiental jongens en meisjes in opleiding.
  • R.K. Zangvereniging Helenaveen en bestaat uit 20 zangers/zangeressen die ongeveer 2 keer per maand de H. Mis opluistert, met zoveel mogelijk meerstemmige missen en liederen.
  • En er is natuurlijk een carnavalsvereniging: "C.V. De Peelpluimen" welke iedere jaar festiviteiten rond carnaval in Helenaveen organiseert. Gedurende die tijd wordt het dorp omgedoopt tot Peelpluimenrijk.

Razzia van Helenaveen

De razzia van Helenaveen vond plaats op 8 oktober 1944.  Op die dag vonden er in heel Noord-Limburg en kleine delen van Noord-Brabant zogenaamde kerkrazzia's plaats.

Alle mannen tussen de zestien en vijfenzestig jaar werden gearresteerd. Tijdens de razzia van Helenaveen werden door de Duitsers honderddrieënveertig personen opgepakt. Het merendeel werd tewerkgesteld bij de Hermann Göring-Werke. De razzia's begonnen in Helenaveen al in de vroege morgen, waardoor er relatief veel mannen werden opgepakt. Van de opgepakte mannen overleefden er zesentwintig de oorlog niet.

Voor meer informatie klik hier>>>