logo

Grafheuvels Zandbos

Op 23 juni 2020 hebben Ria Berkvens, Louis Litjes en Theo Gielen een veldonderzoekje uitgevoerd in het Zandbos. 

Na bestudering van kaartmateriaal en onderzoek ter plaatse blijken er losliggende kunstmatig heuveltjes, los van andere landschappelijke elementen, te liggen in het Zandbos. 

Het zijn vrijwel zeker grafheuvels. Tijdens het veldonderzoek hebben we er zelfs nog een ontdekt, die iets meer ten westen van de Rijtse Vennen ligt. Mogelijk liggen er zelfs nog meer in het gebied. In de gutsboringen is sprake van een gelaagde bodemopbouw, zie foto’s.  

Boven het onderliggende dekzand is sprake van een oudere micro podzol, die kenmerkend zijn voor grafheuvels opgebouwd op het oude maaiveld. Vervolgens volgt een ophoging van geel grijs zand met bovenin een veld podzol, die weliswaar wat verstoord is als gevolg van de bosbouw met rabatten ter plaatse.

Op basis van de grootte, circa 10 meter in diameter en 1 tot 1,5 meter in hoogte, lijken de grafheuvels thuis te horen in de midden tot late Bronstijd.

Het gebied op de archeologische verwachtingenkaart gaat aangeduid worden als hoge verwachting en er zal nog gekeken gaan worden naar de ligging van de galg waarschijnlijk iets ten westen van de gevonden grafheuvels.


links Louis Litjes, rechts Theo Gielen bij de gutsboringen in het Zandbos