logo

Stationsstraat 73
5751 HC Deurne
T: 0493 320709
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl

Bezoek ook:

deurnewiki.nl    docudeurne

Geschiedenis van de heemkundekring

In verschillende publicaties is aandacht besteed aan het ontstaan van Heemkundekring H.N. Ouwerling. Om die reden is besloten dat hier niet meer op een verhalende manier te doen, maar als een soort kroniek de belangrijke data en jaartallen op een rijtje te zetten. De achtergrond van het ontstaan, het verval van boerderij De Pelikaan, wordt hierin niet in detail naar voren gebracht. In de documentatie van de heemkundekring H.N. Ouwerling bevindt zich een map 'Pelikaan', met daarin rapporten, correspondentie, foto's en publicaties van allerlei aard over De Pelikaan. Deze zijn voor leden van de heemkundekring te lezen in DocuDataDeurne. Onderstaand overzicht  is uiteraard een selectie; de lijst zou te lang worden indien ook alle activiteiten van de werkgroepen zouden moeten worden genoemd. De werkgroepen hebben een eigen pagina. 

2019 Oktober 20: de presentatie van het door Ed van de Kerkhof geschreven boek 'Rondom de Mussenkeet' werd door een kleine 300 gasten bijgewoond.
2019 Oktober 16: lezing 'Oorlog en bevrijding in Deurne' door Gerard van Houdt.
2019 Oktober 13: opening tentoonstelling Ora et Labora over het kloosterleven in Deurne.
2019 Oktober 5: de erg geslaagde middagexcursie ging dit jaar naar het Emaillemuseum 'Het kleine Aadal' in Erp.
2019 September 22: de 2e Cultuurparade in Deurne viel samen met de jaarlijkse boekenbeurs.
2019 September 15: op de jaarlijkse vrijwilligersmiddag is Jan Bekkers gekozen tot 'vrijwilliger van het jaar'. 
2019 Juli 11: Beugelavond met dameszangkoor Aventurino.
2019 Juni 29: de geplande dagexcursie naar Dordrecht is vanwege te weinig deelnemers niet doorgegaan.
2019 Mei 26: opening tentoonstelling 'Het gereedschap van de kunstenaar' door Nelly van Rijt.
2019 Mei 15: lezing 'Tekens van (bij-)geloof door ir. Marc Robben.
2019 April 27: deelname aan de Slingermarkt in Deurne.
2019 April 27: onze leden Catrien Elfrink en Harry Biemans hebben een koninklijke omderscheiding ontvangen.
2019 April 17: lezing 'De Middeleeuwen vanuit historische bronnen' door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.
2019 April: Rabobank Clubkasactie: opbrengst wordt besteed aan het digitaliseren van documentatie.
2019 Maart 30: De werkgroep Liessels Historisch Erfgoed draagt het project Historische Informatieborden over aan de Dorpsraad. In Liessel zijn in totaal 43 informatieborden met QR-code geplaatst. 
2019 Maart 20: lezing 'Zichtbare voorouders' door drs Johan Hendriks
2019 Februari 25: Algemene Ledenvergadering: afscheid van Nico Vosmeer en Karin Akkers. Nieuwe bestuursleden zijn Jos Thijssen (secretaris) en Annemarie Evers (2e secretaris en webmaster)
2019 Februari: bezoeken van de werkgroep Educatie aan meerdere scholen zijn enthousiast ontvangen.
2019 Februari: D'n Uytbendel over gebrandschilderde ramen is een collectorsitem.
2019 Januari 27: opening tentoonstelling 'Vaarwel'  door Jan Casper van Beek, kleinzoon van oud-burgemeester van Beek.
2019 Januari 23: lezing 'Ontstaan van de mens en zijn verspreiding op aarde' door Koos Keijzer
2019 Januari 22: overlijden van ons erelid Antoon Vissers. Hij werd 77 jaar.
2019 Januari 01: terugtreden Nico Vosmeer als bestuurslid van onze Heemkundekring.
2018  1 januari: start jubileumjaar 40-jarig bestaan met overhandiging eerste exemplaar jubileummagazine 'Het cultuurhistorisch verhaal van Deurne' door voorzitter a.i. Jan Adriaans aan burgemeester Hilko Mak tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente. Vervolgens bezorging bij de leden. Eindredactie: Pieter Koolen en Nelly van Rijt 
2018  4 januari: bezorging jubileummagazine huis-aan-huis in Deurne. Veel positieve reacties waren het gevolg. 
2018 1 september: ontvangt Anton Vissers uit de handen van burgemeester Mak de koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau  
2018 10 juni: in het heemhuis wordt aandacht besteed aan Deurnese popgroepen 
2018 10 mei: op Hemelvaartsdag vindt de opening plaats van de fotowandelexpositie Tijdlijn Deurne IV in de Stationsstraat. Een samenwerkingsproject in het centrum met De Wieger, VVV, De Nacht van het Witte Doek, de St.-Willibrorduskerk en het Centrummanagement Deurne met 150 foto's uit het archief van de heemkundekring. 
2018 11 maart: opening expositie Eten wat de pot Schaft. 
2018 11 november: opening tentoonstelling 'Hoe leit dit kindeke' in het heemhuis door pastoor Paul Janssen 
2018 12 november: uitreiking oorkonde aan Louis Litjens als vrijwilliger van het jaar
2018 13 oktober: Nationale Archeologiedag bij Henk Kerkers van Bijzonder Brabants met als thema 'Kannenbuizen en de Peelrandbreuk' 
2018 14 maart: lezing Ton Spamer Het begon in Vreekwijk 
2018 16 september: Louis Litjens wordt benoemd tot vrijwilliger van het jaar 
2018 17 januari: lezing Anneke Boonstra: Twee manen lang leven als in de IJzertijd  
2018 17 maart: jubileummanifestatie Het begon op Vreekwijk met presentatie informatiebord over de historische betekenis van Vreekwijk 
2018 18 april: Luuk Keunen geeft een lezing over het historisch cultureel landschap in Brabant 
2018 18 augustus: Op zaterdagmiddag 18 augustus mocht het heemhuis twee uur lang bezoek ontvangen van een 23-tal CDA-leden 
2018 19 maart: het bestuur heeft Jan Adriaans aangewezen als voorzitter (was a.i.); medio april neemt Henk Verbakel het penningmeesterschap van hem over. 
2018 19 maart: Karin Akkers neemt de technische verwerking van de ledenadministratie over van Selma Forotti 
2018 20 september: Theo Meulendijks is gestarte met het overbrengen van de hoofdgeldlijsten in DocuData
2018 21 maart: lezing Hans van den Broek over de omgang met een psychische stoornis in vroeger tijd 
2018 23 mei: lezing Mathieu Fransen over het hertogdom in Brabant
2018 24 november:  receptie bij Zalen van Bussel ter afsluiting van het jubileumjaar 
2018 26 februari: ALV: bestuursleden Catrien van Heugten en Dick van Hooff treden af; bestuurslid Nico Vosmeer wordt bij acclamatie herkozen; bestuurslid Henk Verbakel gaat binnenkort het penningmeesterschap overnemen van Jan Adriaans. Jan Adriaans blijft voorzitter. Pieter Koolen, Anton Vissers en Hans van Hoek worden benoemd tot erelid. Nelly van Rijt en Pieter Koolen worden bedankt voor de eindredactie van het jubileummagazine. 
2018 26 januari: aansprekende presentatie educatieproject voor basis- en voortgezet onderwijs door Pieter Koolen tijdens Cultuurchallenge van het project Cultuuroptimisten van Leef Deurne. Winnaar Concertcyclus St.-Willibrorduskerk. 
2018 26 mei: onthulling bord Vreekwijk 
2018 27 april: de Heemkundekring is tijdens de slingermarkt op Koningsdag aanwezig met een eigen stand 
2018 27 mei: de Rabobank Clubkascampagne brengt dit jaar € 1.831,41 op 
2018 28 april: we nemen afscheid van ons erelid Tiny Hohmann-van Doorne. Ze werd 88 jaar oud.  
2018 28 oktober: oproep over gebrandschilderde ramen in privébezit 
2018 29 november: acte de précence bij het Sinterklaasfeest van het buurthuis Sint Jozef in het Hofke van Marijke  
2018 30 januari: bezoek college van B&W, gemeentesecretaris en cultuurambtenaar Rob Jacobs. Subsidieaanvraag jubileumjaar toegekend. 
2018 30 januari: extra overleg over cultuurhistorische aandachtspunten tbv inventarisatieproject Peelvenen mbt herinrichtingsplannen omgeving Leegveld. 
2018 30 juni: de excursie gaat dit jaar naar Luik met onder andere een lezing over de Spaanse architect Santiago Calatrava door Nelly van Rijt en een bustour door de stad
2018 30 september: culturele wandelroute met bezoek aan heemhuis 
2018 8 april: tijdens de openingstijden op zondag wordt aan de hand van foto's door José van Nunen speciale aandacht gegeven aan de Fratersschool 
2018 8 juli: opening tentoonstelling Het einde van de Pelikaan en het begin van de heemkundekring, over het ontstaan van onze heemkundekring in het heemhuis. 
2018 8 oktober: aandacht voor de lezingreeks 'Dodenvallei in de Peel' die gegeven wordt bij het museum Klok en Peel in Asten 
2018 8 september: excursie naar de Halte en Griendtsveen onder begeleiding van Pieter Koolen en Frans van den Elzen 
2018 9 april: Annemarie Evers-Reuver volgt Nelly van Rijt op als webmaster en gaat tevens de nieuwsbrieven verzorgen. Zij beheert ook de Facebookpagina en het Twitteraccount 
2018 9 april: Leny Hendriks volgt Nelly van Rijt op als contactpersoon voor alle persberichten naar de media 
2018 december: de Heemkundekring heeft vier vitrines ingericht in het Dinghuis met als thema 'De geschiedenis van het Dinghuis en de kasteelbrand van 1944' 
2018 januari bestuursbesluiten: procedure opstellen voor de ledenadministratie i.v.m. een wetswijziging. De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018. Datum van 24 november 2018 vastgesteld voor jubileumreceptie. Per 1 januari 2018 is de bijdrage voor portokosten voor D'n Uytbeyndel voor leden van buiten Deurne vastgesteld op 10 euro per jaar. Zij kunnen kosteloos D'n Uytbeyndel digitaal ontvangen. 
2018 oktober: Theo Martens wint de historische kennisquiz 2018 en daarmee ook de kannenbuiswisseltrofee 
2017  1 juni: dagexcursie naar Mijnmuseum Valkenburg en Abdij Rolduc in Kerkrade 
2017  7 mei: de heemkundekring kreeg met 2.113 euro uit de Rabobank Clubkas Campagne; tweede in de kernen Deurne en Zeilberg  
2017 10 september: inschrijving 500e lid: Grada Hoeben-Kleijn. 
2017 10 september: officiŽle heropening door wethouder Marinus Biemans van het gerenoveerde heemhuis en de nieuw ingerichte Archeologiekelder en Oudheidkamer op zolder. Uit de beschikbare oudheden is een eerste tentoonstelling van oude beroepen en over circus 't Hoefke ingericht. 
2017 11 februari: Anton Vissers en Louis Litjens verzorgden een stagemiddag Archeologie voor Raijlo Steinbach van het Alfrink College. 
2017 11 juli: Omroep Max informeert bij heemkundekring naar Deurnese familie Van den Heuvel tbv programma over emigranten. Het wordt in maart 2018 uitgezonden 
2017 11 juli: tweede brainstormsessie invulling veertigjarig jubileum 
2017 11 november: Catrien Elfrink ontving de door haarzelf ontworpen oorkonde behorende bij de verkiezing Vrijwilliger van het Jaar. 
2017 12 maart: opening expositie Maandag Wasdag door Thea Mansvelders 
2017 12 november: opening tentoonstelling Honderd jaar Peter Vink in heemhuis door wethouder Marinus Biemans en Erik Vink. 
2017 13, 14 en 15 februari: afsluiting Toon Kortoomsjaar met o.a. manifestatie in St.-Willibrorduskerk waarbij foto's van de heemkundekring gebruikt werden en de verandering van de Stadhoudersweg in de Toon Kortoomslaan. 
2017 14 februari: regioarcheoloog Ria Berkvens stuurt haar voorlopige bevindingen aangaande de toevalsvondst aan de Limburgstraat  
2017 14 oktober: in het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseert de werkgroep Archeologie met succes een cultuurhistorische wandeling langs de Astense Aa. 
2017 15 maart: lezing Jan Timmers 'Historische boerderijen in soorten en maten 
2017 17 mei: lezing archeoloog Ria Berkvens 'De Romeinen in het oosten van Noord-Brabant: deel van een wereldrijk ' 
2017 17 oktober: eerste proef Hub van Doornewandeling waaraan Pieter Koolen en Theo van Daele namens heemkundekring meewerken. 
2017 17 september: Catrien Elfrink gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar. 
2017 18 september: bestuur besluit uit PR-overwegingen en vergroten naamsbekendheid en activiteiten tot uitbrengen Jubileummagazine voor huis aan huis verspreiding op 4 januari 2018 in de hele gemeente Deurne. Eindredactie Nelly van Rijt en Pieter Koolen.  Verder: jubileumlezing op 14 en manifestatie op Vreekwijk op 17 maart 2018. 
2017 18 september: het eventueel overkappen van de beugelbaan blijkt vanwege regelgeving problematisch te zijn. Vandaar dat bestuur besluit eerst de omheining en het dekzeil te vernieuwen en bankjes te plaatsen.  
2017 19 april: Lezing Frans Swinkels 'De Peelregio en zijn breuken, een landschap bepalende historie met toekomst? ' 
2017 20 april: leerlingen van de international businessclass van het J.P. Thijsse College uit Castricum bezochten onze heemkundekring. Rode draad in hun economielessen is: verdeurniseren 
2017 20 december: bestuur besluit a. procedure in te stellen voor bescherming privacygegevens ivm veranderende regelgeving; b. jubileumreceptie te houden op een zaterdagmiddag in november; c. overleg bestuur met contactpersonen werkgroepen over versterking werkgroepen. 
2017 20 februari: Algemene Ledenvergadering. Voorzitter Rob Berkvens en de bestuursleden Theo van Daele en Henk van Straaten traden af en stelden zich niet herkiesbaar. Thom van der Straaten was aftredend en werd bij acclamatie herkozen. De bestuurskandidaten Catrien van Heugten en Henk Verbakel kwamen nieuw in het bestuur. Leny Hendriks kreeg uit handen van Harrie Boot de zilveren speld van Brabants Heem met oorkonde voor haar inzet voor onze heemkundekring. 
2017 20 oktober: opening tentoonstelling met foto's uit Zwerftochten door de Peel van Peter Vink in het gemeentehuis. Samenwerking tussen heemkundekring, fotoclub Optika, fotograaf Ton Hartjens en Erik Vink. 
2017 22 november: tweejaarlijkse filmavond 
2017 23 januari: Gerard Pelders droeg Romeinse potscherven etc. over aan de heemkundekring. De BAM-medewerker en amaterarcheoloog vond die bij wegwerkzaamheden aan de Limburgstraat. Regioarcheoloog Ria Berkvens onderzoek samen met collega's van het Erfgoedhuis de vondst. Daarna zal e.e.a. te zien zijn in de Archeologiekelder.  
2017 24 maart: leerlingen Liesselse basisschool kregen archeologieles van ouder Nicole Scharp en heemkundelid Louis Litjens 
2017 24 september: jaarlijkse boekenbeurs in de heemtuin 
2017 25 januari: boeiende lezing door Simon van Wetten: Aan de boorden van de Peel. 
2017 25 juni: Anneke van Ooij opent tentoonstelling over volksmuziekgroep Moek. 
2017 25 oktober: lezing Lex van de Haterd: Deurne als cultureel centrum in de jaren 1923-1940. 
2017 27 april: de heemkundekring was met een promotiekraam op de Slingermarkt op Koningsdag. Er werd een prijsvraag over een voorwerp gehouden. De palingsteker werd door twee bezoekers geraden: 1. T. Steevens; 2. H. v.d. Kant. 
2017 27 november: werkgroepenvergadering met als belangrijkste punt de behoefte aan versterking c.q. uitbreiding van de werkgroepen 
2017 28 oktober: KDO presenteert boek Om den welstand des lichaams te bevorderen; een eeuw KDO in Deurne . Schrijvers: Josée  van der Loo en Ed van de Kerkhof, vormgever Marcel van der Voort; allen heemkundeleden.  
2017 28 september: een uitverkocht D'n Draai met 250 bezoekers genoot van de muzikale lezing van Carolien van der Hulst met een revival van volksmuziekgroep Moek. Presentatie Martien van Rijt. 
2017 29 mei: eerste brainstormsessie met vertegenwoordigers bestuur en werkgroepen over invulling veertigjarig jubileum in 2018 
2017 6 september: lezing door Joep Coppens over Deurnese monumenten 
2017 9 september: middagexcursie naar Gemert 
2017 maart: tijdens de bestuursvergadering verklaart penningmeester Jan Adriaans zich bereid het voorzitterschap ad interim op zich te nemen. Bestuurslid Nico Vosmeer zal fungeren als klankbord voor het DB; Leny Hendriks is vice-voorzitter; Thom van der Straaten is tweede penningmeester. 
2017 november: via Pieter Koolen heeft de heemkundekring drie historische prenten verworven. Een van het klein kasteel en een van de Crayenhut van de Helmondse tekenaar Piet Panhuizen en een tekening uit 1889 van de Liesselse kerk van Hendrik Ouwerling.  
2017 oktober: werkgroep PR gaat een inventarisatie houden onder leden die D'n Uytbeyndel per post ontvangen. Gepeild wordt: a. digitaal ontvangen; b. bezorgadres in Deurne; c. extra bijdrage ter compensatie van de portokosten. Besluit volgt na bekend worden resultaat. 
2017 september: de toevalsvondsten (scherven), gedaan aan de Derpsestraat, blijken voornamelijk te dateren uit de 16e en 17e eeuw. 
2017 september: Econsultancy bv bracht een rapport uit over eerste archeologisch onderzoek aan het Haageind 60 ivm de bouw van een gastenverblijf op het terrein. Er werden geen noemenswaardige archeologische vondsten gedaan op het terrein inclusief vijver. Ook niet bij de in de oktober gegraven proefsleuf. 
2017 september: op initiatief van Theo van Daele werden gebrandschilderde ramen uit de voormalige Drukkerij Deurne aan de Leembaan van teloorgang gered en verplaatst naar Smits Drukwerk Service aan de Paul GabriŽlstraat 
2016 1 juni: nieuwsbrief in nieuwe huisstijl; ontworpen door Bart van Horrik; logo in moderne uitstraling 
2016 10 april: 't Debberke kreeg 200 bezoekers over de vloer voordat de voormalige kleuterschool omgebouwd wordt tot woonhuis/kantoor 
2016 11 december: heemkundelid Wim Boerekamps krijgt de legpenning van de gemeente Deurne bij de 55-jarige viering van zijn koordirigentschap en zijn inzet voor met name het Gregoriaans 
2016 11 september: Thom van der Straaten wint Pieter Swinkels Wisseltrofee 2016 
2016 13 december: heemkundelid en Vriend Piet van de Wal overlijdt 
2016 13 februari picknicktafels/ligbedden geplaatst bij in 2013 gerestaureerde Schietbaan; doelen volgen nog. 
2016 13 maart: Ineke Ploegmakers-Wijnen opende de tentoonstelling Textiel in Deurne in het heemhuis 
2016 14 september: onze heemkundekring presenteert zich op Ontmoetingsdag KBO; banner in nieuwe huisstijl 
2016 15 oktober: vernieuwde Archeologiekelder voor het eerst open gesteld voor bezoekers 
2016 16 oktober: Klaas Hendriks wint Historische Quiz 
2016 19 oktober: bezoek van regionale heemkundekringen en Brabants Heem 
2016 2 april: de Schietbaan werd voorzien van doelen door Peter van de Westerlo met hulp van Willy Boerenkamp 
2016 2 juli: prachtige dagexcursie naar Hanzestad Zutphen 
2016 2 november: onze heemkundekring krijgt  € 2.081,25 uit de Rabobank Clubkas Campagne; met 555 stemmen, slechts 17 minder dan in 2016 
2016 21 april: Hans van den Broek verzorgde de lezing: Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen 
2016 21 februari dubbeldikke D'n Uytbeyndel gewijd aan Toon Kortooms bij opening Toon Kortoomsjaar gepresenteerd 
2016 21 januari: nuanceerde prof. Bijsterveld in een interessante lezing de losbandigheid van pastoors in vroegere tijden; m.i.v. 2016 werden de lezingen gehouden in Cultuurcentrum Martien van Doorne 
2016 22 februari ALV; Gerard van Houdt treedt na 8 jaar af als bestuurslid; Dick van Hooff nam als bestuurslid een sabbatical; voorzitter Rob Berkvens en bestuurslid Theo van Daele kondigden aan in februari 2017 af te zullen treden. Hans van den Broek gaf een korte lezing over de relatie heemkunde/sprookjes 
2016 22 mei: Tijdlijn Deurne III geopend waarin Toon Kortooms centraal staat; foto's uit collectie heemkundekring 
2016 22 september: Lezing van Ludo Boeije: Kastelen in Deurne en Liessel; van 1300 tot nu 
2016 23 oktober tot 26 februari 2017: expositie Rondom Toon Kortooms in heemhuis geopend door dochters Ingrid en Rosemarie 
2016 25 september: Boeken- en rommelmarkt 
2016 26 juni t/m 9 oktober: expositie Gezondheidszorg ten tijde van dokter Wiegersma; geopend door bestuursvoorzitter Ger Schinck van Museum De Wieger 
2016 26 mei: volle zaal bij lezing over Zuid-Willemsvaart door Cees Verhagen 
2016 27 april: de heemkundekring staat met kraam op Oranjemarkt 
2016 28 november: werkgroepenvergadering in 't Trefpunt; aandacht gevraagd door de voorzitter voor de viering van het veertigjarig bestaan in 2018 
2016 28 oktober: Tij Kools, een van de oprichters van onze heemkundekring, overlijdt op 79 jarige leeftijd 
2016 3 november: voorleesavond in Toon Kortooms Park uit het werk van Toon Kortooms: Doe ze de boks op. Gastheer: Ed van de Kerkhof 
2016 3 september: klein excursie naar Dafmuseum Eindhoven 
2016 30 april: Schietbaan met picknicktafels in gebruik genomen als toeristische trekpleister 
2016 4 september: Theo van Daele uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 
2016 6 juni: 20.000 bidprentjes op DocuDataDeurne 
2016 7 september: verkoop van overtollige boeken uit bibliotheek voortaan via www.boekwinkeltjes.nl/Deurania 
2016 9 juni: 30.000ste artikel op DocuDataDeurne 
2016 -februari: het heemhuis kreeg een nieuwe kap; het project Schietberg werd project van de maand van het Peelnetwerk 
2016 juli: de grote werkzaamheden van de renovatie van het heemhuis zijn afgerond. Rest nog de inrichting van de zolder tot oudheidkamer en van de kelder tot presentatieruimte van de archeologiewerkgroep 
2016 september: vuurstenen schrabber uit circa 13.000 v Chr. door particulier gevonden op de Kulert 
2015 1 en 8 oktober: lezing Ed van de Kerkhof over 't Riet met foto's van Hein van Bakel
2015 1 januari: na het Groot Atelier in De Wieger is het Parochiecentrum vaste locatie voor lezingen van de heemkundekring.
2015 10 april: vijf jaar DeurneWiki gevierd met foto-expositie Toen en Nu in het gemeentehuis, in samenwerking met fotoclub Optika, en een speciale editie nr. 85 van D'n Uytbeyndel.
2015 11 november: 12,5 jaar Historisch Café
2015 12 december: Café Lutters werd 73e van de 89 deelnemende teams.
2015 12 juli: donatie van 750 euro van Ad en Anja Welten.
2015 12 oktober: start lezingenreeks Cultuurhistorie in de Peel, Tussen Droom en Daad, waarin onze heemkundekring participeert.
2015 12 september: start expositie historische foto's heemkundekring bij viering 200 jaar protestantse kerk Deurne. 
2015 13 september: Anton Vissers wint Pieter Swinkels Trop(h)ee.
2015 13 september: open Monumentendag met inloopconcerten; ook in heemhuis.
2015 14 mei: project Schietbaan krijgt stimuleringsprijs van 1.000 euro in de Erfgoedwedstrijd van het Peelnetwerk
2015 16 april: Wim van Heugten houdt lezing over Pieter Brueghel.
2015 19 maart: lezing Cees Verhagen over oorlogspropaganda en kritische prenten met de titel: Spotten met de Vijand.
2015 19 november: Film- en fotoavond in Gerardushuis
2015 20 april: Henk van Straaten en Nico Vosmeer krijgen zilveren draagspeld Brabants Heem.
2015 21 januari: lezing van Hans van de Laarschot over de Koningshoeven.
2015 21 november: heemkundekring neemt met team Café Lutters deel aan eerste Deurne-Wittut quiz. 
2015 23 februari: Henk van Straaten en Nico Vosmeer treden na tien jaar af als secretaris en penningmeester tijdens de ALV, maar blijven bestuurslid. Zij zijn opgevolgd door respectievelijk Karin Akkers en Jan Adriaans.
2015 23 oktober: Rabo Clubkas Campagne leverde 2288 euro op
2015 25 januari: vanwege de enorme belangstelling sloot nu pas de expositie Deurne 70 Jaar Bevrijd.
2015 28 juni: expositie Hoofdzaak tot en met 25 oktober.
2015 28 mei: lezing Miranda van de Mortel: Dwalen door Deurne en de Peel. 
2015 28 september: boeken- en rommelmarkt in heemtuin
2015 29 april: adviesrapport Cultuurbeleid, met inbreng van o.a. de heemkundekring, aangeboden aan wethouder Nicole Lemlijn.
2015 29 oktober: lezing Frits Booy over Sinterklaas en sinterklaasgebruiken
2015 30 augustus: middagexcursie naar museum Techniek met een Ziel in Neerkant.
2015 4 juni: Pieter Koolen herontdekt restant grafsteen van de in 1670 vermoorde Jacob Geurts; nu dorpel tussen sacristie en priesterkoor in St.-Willibrorduskerk.
2015 5 juni: geen nieuwe vondsten tijdens de versteviging van de brug bij het Groot Kasteel.
2015 5 mei: werkgroep Beeldarchief verleent medewerking aan Bevrijdingsconcert in St.-Willibrorduskerk
2015 5 september: dagexcursie naar Leuven.
2015 6 september: vrijwilligersdag; Tom van der Straaten gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar.
2015 8 februari: expositie 100 Jaar Elektrisch Licht tot en met 14 juni
2015 8 november: start expositie 75 Jaar KDO en meer!
2014 1 september: schenkingen van heemkundelid Lex van de Haterd uit de erfenis van Pieter Wiegersma; o.a. een bronzen riemgesp uit de vijfde eeuw die Pieter Wiegersma vond bij het Klein Kasteel, en een Madonna met Kind uit Museum De Wieger. 
2014 11 maart: de gemeenteraad van Deurne kende het Ereburgerschap van Deurne toe aan onze (sinds 1989) ereleden de heer J. Hohmann en mevrouw T. Hohmann-van Doorne. Het was 36 jaar geleden dat Deurne weer een ereburgerschap toekende.
2014 12 oktober: Klaas Hendriks wint voor de derde opeenvolgende keer de Pieter Swinkels Wisseltrofee.
2014 22 juni: opening expositie 1964 met herinneringen aan wat er 50 jaar geleden in Nederland en meer in het bijzonder in Deurne en de kerkdorpen gebeurde.
2014 24 februari: Nico Vosmeer herkozen als penningmeester. Anneke van Hoek krijgt het zilveren draaginsigne met oorkonde van Brabants Heem. Werkgroep Documentatie opgeheven.
2014 24 november: het elektriciteitshuisje aan de Spoorlaan werd verfraaid met o.a. twee historische foto's van de heemkundekring.
2014 24 september: opening expositie Deurne 70 Jaar Bevrijd door Jeremy Foster en cultuurwethouder Nicole Lemlijn in het heemhuis.
2014 28 september: jaarlijkse boeken- en platenmarkt.
2014 29 juni: opening fotowandelexpositie Tijdlijn Deurne I in het heemhuis; een samenwerkingsproject in het centrum met De Wieger, VVV, De Nacht van het Witte Doek, de St.-Willibrorduskerk en het Centrummanagement Deurne met 150 foto's uit het archief van de heemkundekring.
2014 5 juli: dagexcursie naar Breda met een bezoek aan o.a. de Onze Lieve Vrouwekerk en de Koninklijke Militaire Academie. 
2014 5 oktober: Hans Timmers wint Heemkundige Quiz.
2014 6 april: vloer van de kelder in het heemhuis verlaagd en trap geplaatst. De archeologiekelder wacht nog op verdere inrichting. 
2014 7 september: Leny Hendriks werd tijdens de Vrijwilligersmiddag gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar
2014 9 oktober: lezing door heemkundelid Bert Beulens over het muzikale leven in Deurne n.a.v. het gouden jubileum van het Jeugdorkest van de KHD en de betekenis van voormalig dirigent Dirk Koster.
2014 maart: Cis Althuizen-Holten, erelid sinds 31 januari 2000, overlijdt; 83 jaar.
2013 1 september: Vrijwilligersdag. Voor de eerste keer werd een vrijwilliger van het jaar gekozen: Hans van Hoek. Hij ontving een wisselplaquette.
2013 24 november: opening tentoonstelling 200 Jaar Koninkrijk.
2013 25 januari: Wiro van Heugten tijdens de ledenvergadering benoemd tot erelid.
2013 26 mei: festiviteiten rondom eeuwfeest huize De Romein.
2013 8 juni: opening gerestaureerde schietbaan.
2013 najaar: D'n Uytbeyndel nr 80 verschijnt.
2012 13 augustus: start eerste fase restauratie schietbaan aan Helmondseweg.
2012 15 augustus: expositie in geitenstal.  
2012 15 mei: geheel vernieuwde website van onze heemkundekring online. 
2012 2 september: Vrijwilligersdag.
2012 24 november: in heemtuin start plaatsen van een putmik (putgalg); een constructie boven een waterput die dient om een emmer in de put te laten zakken en weer op te hijsen
2012 29 oktober: firma Rasenberg start reconstructie schietbaan, schietberg en beschermingswal. 
2012 5 november: onze archeologen Antoon Vissers en Louis Litjens beginnen met collegaís van de HKK Asten-Someren bodemonderzoek bij de Astense Aa vanaf de Berken tot aan de Oostappensedijk.
2012 Belastingdienst kent onze heemkundekring de ANBI-status Cultuur toe.  
2011 29 april: Pieter Koolen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedreven en gepassioneerd amateurhistoricus werd voorgedragen door Heemkundekring H.N. Ouwerling, 
2011 FinanciŽle ondersteuning van 3.500 euro van Schatten van Brabant voor onderwijsproject Sporen. 
2010 Archeologische waardekaart op advies van de HKK aangepast. 
2010 Deurne-Wiki wordt in april gestart door burgemeester Gerard Daandels en wint later dat jaar de Knippenbergprijs van Brabants Heem. 
2010 Grafkapel in Vlierden overgedragen aan Stichting Maria Vredeskapel. 
2010 Medewerking aan festiviteiten rondom Gouden Helm die 100 jaar geleden werd opgegraven. 
2010 Start voorbereidingen restauratie Schietbaan aan Helmondseweg en Eessense Put bij Kaweise Loop. 
2010 Theo van Daele en Peter van de Westerlo worden erelid. Jan Gerrits verlaat het bestuur. 
2009 Deelname aan cultuurmanifestatie Deurne-Kunst. 
2009 Gerestaureerde dorpspomp geplaatst aan de Lage Kerk.
2009 Idee voor Deurne-Wiki wordt besproken en aangenomen. 
2009 Kannenbuizen in Zeilberg deels opgegraven en onderhandeling met grondeigenaar over overige buizen. 
2009 Ludo Boeije en Pierre van de Meulenhof presenteren onderzoek naar cijnsboeken.
2008 Besluit de dorpspomp, die in de Martinetstraat stond, te restaureren.
2008 Restauratie van de begraafplaats en de Peellimieten vordert. 
2008 Rob Berkvens benoemd tot voorzitter en Gerard van Houdt tot bestuurslid. 
2007 Leny Hendriks wordt bestuurslid. 
2007 Tussentijds neemt Rob Berkvens de voorzittershamer over van Theo van Daele.
2006 Heemkundekring is betrokken bij de opzet van een wandelroutenetwerk.
2006 Heemkundekring is betrokken bij de restauratie van de begraafplaats van de St.-Willibrorduskerk aan de Markt. 
2006 Sjaak Obers treedt af als bestuurslid. 
2005 Bestuursleden Leo van Neerven en Wies Schouten opgevolgd door Henk van Straaten en Nico Vosmeer. 
2005 Cd met liedjes van Jan van Ooij uitgebracht.
2005 Restauratie grafkapel in Vlierden afgerond.
2005 Start restauratie van de grenspalen, de zogenoemde Peellimieten. 
2004 26 januari: tijdens de jaarvergadering ontvingen Anneke van Ooij-Seijkens, Pieter Koolen, Wiro van Heugten en Hans van Hoek het zilveren draaginsigne van Brabants Heem.
2004 voorjaar: renovatie aanbouw Heemhuis, de zogenaamde geitenstal.
2003 14 juni: jubileumweekend met manifestatie in en achter het Heemhuis. 
2003 jubileumboeken: Het Kwartierstatenboek, samengesteld door de werkgroep Genealogie, en de onvoltooide biografie van H.N. Ouwerling door wijlen Jac. Heeren. 
2003 Peellanders, memoires geschreven door Martinus van de Mortel (1871-1935); een uitgave van Heemkundekring H.N. Ouwerling.
2001 januari: Peter van de Westerlo treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Theo van Daele. 
2000 31 januari: benoeming Cis Althuizen-Holten tot erelid.
2000 activiteiten rond het honderdste geboortejaar van Dr. Hub. van Doorne, oprichter van de DAF-fabrieken.
1999 3 februari: website Heemkundekring gaat online.
1998 9 mei: officiŽle opening door A. Hohmann-van Doorne van het gerenoveerde en gerestaureerde Heemhuis. 
1998 opgravingen door de werkgroep Archeologie onder het Haageind en in de kasteeltuin.
1997 19 april: herdenking honderdste geboortedag Antoon Coolen.
1997 29 januari: afscheid van Joep Coppens, na een 18,5-jarig voorzitterschap, als bestuurslid. Hij kreeg de zilveren legpenning van de gemeente Deurne en het zilveren draaginsigne van Brabants Heem. Benoemd tot erelid van de vereniging. Peter van de Westerlo volgt hem op als voorzitter. Cis Althuizen treedt af als bestuurslid.
1996 februari: Johan Engels en Driek Joosten treden af als bestuurslid en worden benoemd tot erelid. 
1996 verschijning Vlierdens Verleden, geschreven door Henk Beijers en Pieter Koolen.
1995 start restauratie grafkapel De Maurissens in Vlierden.
1993 12 september: opening van de beugelbaan in de tuin van het Heemhuis door burgemeester J. Smeets en erelid J. Hohmann.
1990 januari: Cis Althuizen-Holten treedt toe tot het bestuur. 
1989 9 september: het nieuwe onderkomen, Stationsstraat 73 in Deurne, van de heemkundekring wordt na grondige restauratie geopend en krijgt de naam: Heemhuis. De heemkundekring krijgt het voormalige woonhuis van Wout Lutters in bruikleen van J. Hohmann.  
1988 D'n Uytbeyndel wordt een zelfstandige uitgave van Heemkundekring H.N. Ouwerling.
1986 Verschijning 'Oorlogsjaren 1940-1945 gemeente Deurne' i.s.m. Heemkundekring H.N. Ouwerling.
1985 Opgravingen na afbraak boerderij De Pelikaan o.l.v. Wiro van Heugten en Ludo Boeije. Deze duren voort tot in 1986
1983 augustus: heemkamp van de Stichting Brabants Heem in Deurne.
1983 voorjaar: verschijnt eerste nummer van D'n Uytbeyndel als gezamenlijke uitgave met heemkundekring De Vonder Asten-Someren. 
1982 12 juni: bestuursvergadering voor de eerste maal in de paardenstal van Museum De Wieger.
1982 Start werkgroep Tentoonstellingen; eerste tentoonstelling: Rond d'n herd. 
1982 Tentoonstelling werkgroep 'Oud-Vlierden' in Huize De Vliert te Vlierden o.l.v. Henk Beijers en Pieter Koolen.
1980 Nieuwe bestuursleden: Laurens de Jonge, Johan Engels, A. van Baars en J. Burgering;teruggetreden Frans Martens.
1980 Vier actieve werkgroepen: Lezingen, Monumenten, Dialecten en Oudheidkamer.
1978 19 november: Henk Kweens treedt af als bestuurslid.
1978 21 juni: officiŽle oprichtingsdatum. De statuten van Heemkundekring H.N. Ouwerling worden notarieel gepasseerd.
1978 23 mei: oprichtingsvergadering. De naam 'Heemkundekring H.N. Ouwerling' werd voorgesteld door Wim van Heugten. Voorlopig voorzitter Henk Kweens werd opgevolgd door Joep Coppens. Oprichting Monumentencommissie van de heemkundekring, met daarin Laurens de Jonge, Wiro van Heugten en Joep Coppens. 
1977 6 september: bijeenkomst in De Wan te Deurne van Tij Kools, strijder voor behoud van o.a. boerderij De Pelikaan in Deurne en pleitbezorger voor een heemkundekring in Deurne, met de 'trekkers' van de heemkundekring-in-oprichting te Liessel. 
1977 november: aanstelling voorlopig bestuur van heemkundekring i.o.met Henk Kweens als voorzitter, Bep Beljaars-Zelissen als secretaris, Wiro van Heugten als penningmeester en Joep Coppens, Frans Martens, Laurens de Jonge, Johan Welten en J. Welten als leden.
1972 voorgeschiedenis: Lidmaatschappen van Deurnese heemkundig geÔnteresseerden bij Heemkundekring Peelland in Helmond. Dat waren dr. Hub. van Doorne, Net Hubens, Cor Brekelmans en Frans Martens. Vanaf dat jaar tevens pogingen van Frans Martens, W.A.M. van Heugten, Wiro van Heugten en Joep Coppens om in samenwerking met pater Dagobert Gooren, voorzitter van de contactcommissie van Brabants Heem, te komen tot een heemkundekring in Deurne.