logo

Stationsstraat 73
5751 HC Deurne
T: 0493 320709
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl

Bezoek ook:

deurnewiki.nl    docudeurne

Foto's 2014

Maandag 24 november 2014:

Een impressie van de grote belangstelling voor de film- en fotoavond

Bijna honderd belangstellenden bezochten op donderdag 20 november de presentatie van de werkgroep Beeld en Geluid. Het thema van deze jaarlijkse avond in het Gerardushuis in Walsberg was de mobilisatie, de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van 70 jaar geleden. Klik op een foto voor een vergroting. De foto's zijn van Pieter Koolen.

Pieter Swinkels Wisseltrofee voor Klaas Hendriks

Impressie van de beugelwedstrijd op 12 oktober die voor de achtste keer werd gehouden en voor de derde keer op rij gewonnen door Klaas Hendriks. (Foto's Louis Litjens)

1. Klaas Hendriks; 2. Louis Litjens; 3. Pieter Koolen

 Foto-impressie van Heemkundige Quiz op zondag 5 oktober 2014

De quiz werd gewonnen door Hans Timmers.

(Foto's: Leny Hendriks en Theo Vosmeer)
Leny Hendriks in het zonnetje als Vrijwilliger 2014

Zondag 7 september werd in de tuin van het heemhuis de jaarlijkse vrijwilligersmiddag gehouden. De vrijwilligers werden door het bestuur gefêteerd op een hapje (nou ja, een goed gevulde tafel vol) en een drankje. Het bestuur wil op deze manier zijn erkentelijkheid voor hun inzet voor de heemkundekring laten blijken. Mede dankzij die vrijwilligers is de heemkundekring immers een bloeiende vereniging met door het jaar heen diverse activiteiten die allemaal gericht zijn op het vergaren, vastleggen en voor iedereen toegankelijk maken van de geschiedenis van de gemeente Deurne en het aandacht besteden aan het cultureel erfgoed. Daarvoor zijn bij de werkgroepen van de heemkundekring veel handen nodig; van het inrichten van tentoonstellingen tot het onderhoud van gebouw en tuin en het optreden als gastvrouw en gastheer tijdens de openingstijden van het heemhuis; van het organiseren van lezingen en excursies tot het werven van donaties en subsidies, etc. Voorzitter Rob Berkvens: "Wij zijn heel verguld met de inzet van onze vrijwilligers en willen hen tenminste een keer per jaar in het zonnetje zetten. Vandaag, met dit mooie weer, is dat ook letterlijk het geval."

Vorig jaar werd daarnaast de titel 'Vrijwilliger van het jaar' voor het eerst toegekend. De aanwezige vrijwilligers kozen toen Hans van Hoek. Dit jaar ging de titel naar Leny Hendriks. Op het aan haar uitgereikte schildje zal haar naam worden toegevoegd. (Foto's: Leny Hendriks en Nelly van Rijt)
Links: Voorzitter Rob Berkvens heette de vrijwilligers welkom.

Rechts: De lekkere hapjes vielen in de smaak.
 
Gelegenheid voor gezellige onderonsjes op de Vrijwilligersmiddag (links) én de bekendmaking van de 'Vrijwilliger van het Jaar'.

Leny Hendriks wordt met haar titel gefeliciteerd door Rob Berkvens. Rechts: op het schildje zal binnenkort haar naam worden toegevoegd.


 Edahmuseum: De ontwikkeling van kruidenier naar supermarkt

Op zaterdag 6 september 2014 hield de heemkundekring haar jaarlijkse kleine excursie. Dit keer naar het Edahmuseum in Helmond. Ons gezelschap werd gastvrij ontvangen met koffie, thee en een plak koek. Voordat we aan de twee en een half uur durende rondleiding begonnen, werd een introductiefilm vertoond. We kregen te zien hoe Edah van kleine kruidenier uitgroeide tot supermarktketen.
Vervolgens leidden twee enthousiaste gidsen ons rond door deze honderdjarige geschiedenis. Die geschiedenis krijgt in het museum vorm met een bakkerij van toen, een slagerij, een VéGé-winkel, verpakkingen, reclameborden, weegsystemen en kassa’s. Er zijn zelfs nog met de kroontjespen geschreven kasboeken, etc. bewaard gebleven. Er was veel herkenning, maar velen waren ook verrast dat Edah zo’n grote rol heeft gespeeld in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Onderstaand een impressie aan de hand van foto's van Leny Hendriks.


Links: Van melk in melkbussen en kannen naar melk in flessen en pakken.

Rechts: Bezorging per bakfiets...Links: De administratie werd aanvankelijk bijgehouden met de kroontjespen en later de typemachine.

Rechts: Veel droge, houdbare levensmiddelen werden midden vorige eeuw nog ter plekke afgewogen en in papieren zakken verpakt.


Interessante dagexcursie naar Nassaustad Breda

Zaterdagochtend 5 juli vertrok een bus met leden van de heemkundekring en een aantal introducees naar Nassaustad Breda. De werkgroep excursies had een goed verzorgd programma in petto met een bezoek aan de laatgotische Onze-Lieve-Vrouwekerk, de KMA, ooit het paleis van de Nassaus, en een stadswandeling onder begeleiding van gidsen. Het programma werd onderbroken voor een uitstekende lunch bij Dickens & Jones aan de Grote Markt. Mocht u in de buurt zijn, een adres om te onthouden.

Klaas Hendriks van de werkgroep had de moeite genomen uit te zoeken of en zo ja welke relaties er ooit bestonden tussen Deurne en Breda. Want ja, heemkundekring op stap hè! Het resultaat van zijn onderzoek deelde hij op de heenweg in een met kwinkslagen doorspekt relaas met het gezelschap. U leest het hier: excursie breda

Onderstaand een foto-impressie van deze mooie dag. Een buitje af en toe deed daar geen afbreuk aan en de bus van Hebben bracht ons weer veilig en op tijd terug in Deurne om de kwartfinale van onze zuiderburen tegen Argentinië in het WK Voetbal in Brazilië te zien. De foto's zijn gemaakt door Leny Hendriks en Nelly van Rijt.Links: In de Duiventoren. Uitleg over de geschiedenis van het Kasteel van Breda aan de hand van de maquette van het huidige KMA-complex, onderdeel van Nederlandse Defensie Academie NLDA. De 14e eeuwse burcht, werd in de loop der eeuwen via een renaissancepaleis omgebouwd tot onderdeel van het huidige militair opleidingsinstituut voor officieren.

Rechts: Park KMA-complex.

Links: Frederik Hendrik Poort, genoemd naar jongste zoon van Willem van Oranje en Louise de Collignie. Hij heroverde in 1637 Breda en woonde er tot 1647.

Rechts: Grote Zaal/feestzaal op de eerste verdieping; voorheen de ridderzaal.Links: binnenplaats waar zuilen, medaillons en plastieken herinneren aan het voormalige renaissance paleis, waarin Hendrik III de oorspronkelijke middeleeuwse burcht ombouwde.

Rechts: monogram van stadhouder/koning Willem van Oranje en zijn vrouw koningin Mary Stuart van Engeland.

Links: bewaard gebleven front van oorspronkelijke dakkapel van renaissancepaleis.

Rechts: het medaillon in het kapiteel herinnert aan het familiewapen van Mencia de Mendoza, derde vrouw van Hendrik III van Nassau-Breda. De bezittingen van haar Spaanse familie inspireerden Hendrik III tot het ombouwen van de burcht.

Links: de heemkundekring kreeg een uitgebreide rondleiding.

Rechts: Henricuspoort, genoemd naar Hendrik III.

Links: start stadswandeling bij de OLV-kerk. Gids is voorzitter Jan van Dongen van Heemkundekring Engelbrecht van Nassau; vierde van rechts.

Rechts: ruiterstandbeeld van koning/stadhouder Willem III.

Links: het pand met de rode luiken is een van de oudste woonhuizen van Breda: De Dry Mooren, Visserstraat 31.

Rechts: Haven van Breda. Op de achtergrond de Duiventoren en de Hogebrug.Links: Stadhouderspoort met het wapen van stadhouder Willem V in het fronton.

Rechts: Begijnhof rond kruidentuin. Kerk uit 19e eeuw. Beeld Begijnen van Hans Bayens.Links: en overal in het centrum is de 97 meter hoge toren van de OLV-kerk een baken. Ze wenkt ons voor een bezoek. De laatgotische kerk is gebouwd in de 15e eeuw. Na een brand stortte de toren deels in. Vandaar dat de spits dateert van 1702.

Rechts: in de startblokken.Links: Orgel van Flentrop uit 1969 waarin orgel uit 1534 met uitbreidingen uit de loop der eeuwen is opgenomen. Het beschilderde rugpositief is van het oude orgel.

Rechts: de sluitstenen van de gewelven boven het priesterkoor zijn prachtig beschilderd. Hier: Christus de Goede Herder.


Links: het met schilderingen versierde hijsgat in de viering waardoor op Hemelvaartsdag een Christusbeeld werd opgehesen.

Rechts: afbeeldingen op de onderkanten van opklapbare zitterkes of misericordes van de koorbanken uit 1460. Was het cultuurbarbarisme of een uiting van 'moderne' cultuur om op een van de zitterkes na de bevrijding in 1945 'Trees met haar Canadees op een motorfiets' af te beelden?


Links: zuilen met koolbladkapitelen. Rechts: gerestaureerde annunciatieschildering uit derde kwart 15e eeuw.
 

Links: praalgraf dat Engelbrecht I van Nassau, zijn vrouw Johanna van Polanen, Jan IV van Nassau en zijn vrouw Maria van Loon-Heinsberg herdenkt;circa 1475.

Rechts: praalgraf Engelbrecht II van Nassau en zijn vrouw Cimburga van Baden in de Prinsenkapel; circa 1530.

Links: De vinding van het kruis door Helena, de moeder van keizer Constantijn. Middenstuk van triptiek van Jan van Scorel, circa 1535.

Rechts: beeld van koning David met de harp. Opgesteld in de kooromgang.Links: gerestaureerd fresco van Christoffel uit 1535. Rechts: het bezoek eindigde bij de geelkoperen doopvont uit 1540 van Joos de Backer uit Antwerpen.


Opening Tijdlijn Deurne in heemhuis op 29 juni 2014Zondagmiddag 29 juni opende wethouder Nicole Lemlijn van Cultuur (zie foto rechtsboven) in het heemhuis aan de Stationsstraat 73 de expositie Tijdlijn Deurne in aanwezigheid van ruim vijftig belangstellenden. Zij sprak haar waardering uit voor de initiatiefnemers voor deze tentoonstelling in de straten van het centrum en het Groot Atelier van De Wieger. "Het is alsof je door het fotoalbum van het Deurne van weleer wandelt," zei ze. "De samenwerking van diverse organisaties met ook het Centrummanagement Deurne en ondernemers is een blijk van hoe verbindingen binnen Deurne tot iets heel moois kunnen leiden. Deurne zal hiermee niet alleen de aandacht trekken van haar eigen inwoners, maar ook van bezoekers."

 De bij de expositie behorende folder is onder meer verkrijgbaar bij het heemhuis, de VVV en De Wieger. Het Groot Atelier bij De Wieger is op vertoon van de folder gratis toegankelijk.In de kelder van het heemhuis wordt de vloer verlaagd 25 maart 2014


Anton Vissers en Louis Litjens in actie...De voorheen nostalgisch ingerichte opkamer; sinds 2014 kantoor