logo

Werkgroep Educatie

De werkgroep Educatie van Heemkundekring H.N. Ouwerling wil kinderen klassikaal en/of individueel bij de cultuurhistorie van hun eigen omgeving betrekken en hen interesseren voor de schat aan informatie die zich daarin bevindt over de voorgeschiedenis van hun omgeving, wellicht over de eigen familie, maar vooral over hun cultuurhistorisch erfgoed.  

In 2009 en 2010 werden in het kader van het project Weg uit de Peel veel schoolklassen ontvangen in het heemhuis. Ook werd in een enkel geval de school bezocht om over het leven in de Peel rond 1900 te vertellen. 
Met het project Sporen werden in 2011 scholieren van het lager en middelbaar onderwijs in Deurne in aanraking gebracht met de cultuurhistorie van hun eigen woonomgeving. 

De leden van de werkgroep hebben in het voorjaar van 2019 op alle basisscholen in de gemeente Deurne een les over heemkunde gegeven. 

Het heemhuis krijgt met enige regelmaat bezoek van scholen en andere groepen.

De oude waterput kreeg veel aandacht

Uitleg bij de grenspaal

De Jeugdclub van Samen op Weg kreeg op vrijdag 8 maart 2013 om 16.00 uur een rondleiding van Theo van Daele en Pieter Koolen  in het Heemhuis en door de tuin. Zie bovenstaande foto's. 


Tussenpersoon namens het bestuur:  

Jos Thijssen

 Werkgroepleden

 • Pieter Koolen - contactpersoon
 • Jan Adriaans
 • Leo van Berlo
 • Rob Berkvens
 • Piet Driessen
 • Theo Gielen
 • Leny hendriks
 • Loes van den Heuvel
 • Hans van Hoek
 • Hetty van Hoek- Goossens
 • Jan van Lierop
 • Louis Litjens
 • Cor Slaats