logo

Werkgroep Educatie

De werkgroep Educatie van heemkundekring H.N. Ouwerling heeft als doel om kinderen klassikaal of individueel bij hun eigen heem te betrekken. 

In de leef- en belevingswereld van kinderen speelt de eigen omgeving een belangrijke rol. Deze omgeving heeft een schat aan elementen in zich die als leermiddel in het onderwijs kunnen worden gebruikt. De achterliggende gedachte van de werkgroep is belangstelling te wekken voor de eigen omgeving en vooral voor het cultuurhistorische erfgoed dat zich daarin bevindt.
In 2009 en 2010 werden in het kader van het project Weg uit de Peel veel schoolklassen ontvangen in het heemhuis. Ook werd in een enkel geval de school bezocht om over het leven in de Peel rond 1900 te vertellen.
Met het project Sporen werden in 2011 scholieren van het lager en middelbaar onderwijs in Deurne in aanraking gebracht met de cultuurhistorie van hun eigen woonomgeving.

Het heemhuis krijgt met enige regelmaat bezoek van diverse schoolgroepen.

De oude waterput kreeg veel aandacht.

Uitleg bij de grenspaal

De Jeugdclub van Samen op Weg kwam op vrijdag 8 maart 2013 's middags om 16.00 uur langs waar ze een rondleiding kregen in het Heemhuis en door de tuin. Dit werd gedaan door Theo van Daele en Pieter Koolen. Voor de kinderen was er veel te zien en door de uitleg was alles wat ze zagen beter te begrijpen en kwam het verleden tot leven.

Co÷rdinatie namens het bestuur:  

 Werkgroepleden