logo

Werkgroep website en social media

Tussenpersoon namens het bestuur: Leny Hendriks

Webmaster: Annemarie Evers-Reuver

Extern: Manfred Snijders.

De webmaster houdt de website van de heemkundekring actueel. Hierbij is de hulp van bestuur en alle (werkgroep-) leden onontbeerlijk. Zij kunnen nieuws en informatie over activiteiten, eventueel met foto's in een jpg-bestand van maximaal 1 MB, per e-mail sturen naar de webmaster via info@heemkundekringdeurne.nl

Op 3 februari 1999 ging de eerste website van heemkundekring H.N. Ouwerling online. Die was opgezet door Luuk Keunen en bleek een van de eerste van Nederland te zijn. In 2005 gaf hij het stokje over aan Leo Claessens, die na een paar jaar werd opgevolgd door Gerard van Calis. In 2011 besloot het bestuur van de heemkundekring dat de website aan vernieuwing toe was; mede door de komst van de digitale encyclopedie DeurneWiki in 2010. De historische gegevens van Deurne zijn sindsdien niet meer op deze site te vinden, maar op onze DeurneWiki. Op 5 april 2012 werd Emilie Koolen webmaster. Zij plaatste op 10 juni 2014 haar laatste bericht, omdat ze om gezondheidsredenen moest stoppen. Nelly van Rijt volgde haar op. Bijna 4 jaar vervulde zij deze rol: met ingang van 1 april 2018 zijn haar taken overgedragen aan Annemarie Evers-Reuver. 

In de linkerkolom van alle pagina's op deze website staat het logo van DeurneWiki. Met een klik op dat logo belandt u direct op deze voor iedereen toegankelijke encyclopedie over Deurne. Via een klik op het logo van DocuDataDeurne hebben leden toegang tot het digitale archief van de heemkundekring.


Werkgroep Public Relations

Deze werkgroep houdt zich bezig met de PR ten behoeve van de heemkundekring. Zo worden er bij activiteiten van onze heemkundekring aan diverse media persberichten aangeboden, zoals bij de opening van een tentoonstelling, en worden PR-campagnes voorbereid en uitgevoerd. Voor het goede verloop van publiciteit worden contacten met de pers onderhouden

Ook houdt de werkgroep zich bezig met het werven van sponsors. Onze Vrienden staan op een eigen pagina van deze website. Lezers kunnen via een link op die pagina doorgeleid worden naar de website van de betreffende Vriend. Vrienden die onze heemkundekring en haar activiteiten willen steunen, met name met het toegankelijk maken en houden van de geschiedenis van de hele gemeente Deurne en haar inwoners, zijn van harte welkom.

Tussenpersoon namens het bestuur: Jos Thijssen

  • Contactpersoon Leny Hendriks - persberichten
  • Annemarie Evers-Reuver - redactie (digitale) nieuwsbrieven, informatie op de website, social media (Facebook, Twitter, Instagram)
  • communicatiewonder: vacant - schrijven van persberichten, content voor de website en de nieuwsbrieven