logo

De geschiedenis van Heemkundekring H.N. Ouwerling - Deurne

In verschillende publicaties is aandacht besteed aan het ontstaan van Heemkundekring H.N. Ouwerling. Om die reden is besloten dat hier niet meer op een verhalende manier te doen, maar als een soort kroniek de belangrijke data en jaartallen op een rijtje te zetten. De achtergrond van het ontstaan, het verval van boerderij De Pelikaan, wordt hierin niet in detail naar voren gebracht. In de documentatie van de heemkundekring H.N. Ouwerling bevindt zich een map 'Pelikaan', met daarin rapporten, correspondentie, foto's en publicaties van allerlei aard over De Pelikaan. Deze zijn voor leden van de heemkundekring te lezen in DocuDataDeurne. Onderstaand overzicht is uiteraard een selectie; de lijst zou te lang worden indien ook alle activiteiten van de werkgroepen zouden moeten worden genoemd. De werkgroepen hebben een eigen pagina.

Voorgeschiedenis vanaf 1972:

Lidmaatschappen van Deurnese heemkundig geÔnteresseerden bij Heemkundekring Peelland in Helmond. Dat waren dr. Hub. van Doorne, Net Hubens, Cor Brekelmans en Frans Martens. Vanaf dat jaar tevens pogingen van Frans Martens, W.A.M. van Heugten, Wiro van Heugten en Joep Coppens om in samenwerking met pater Dagobert Gooren, voorzitter van de contactcommissie van Brabants Heem, te komen tot een heemkundekring in Deurne.

Vanaf 1976:

voornemen oprichting Heemkundekring Liessel; initiatief van Henk Kweens, Johan Engels, Jan Welten, Bep Beljaars-Zelissen en Laurens de Jonge, onder andere n.a.v. de tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Liesselse kerk.

1977

 • 6 september: bijeenkomst in De Wan te Deurne van Tij Kools, strijder voor behoud van o.a. boerderij De Pelikaan in Deurne en pleitbezorger voor een heemkundekring in Deurne, met de 'trekkers' van de heemkundekring-in-oprichting te Liessel.
 • 23 september: vergadering om te komen tot oprichting van een heemkundekring in Deurne.
 • 20 oktober: dia-avond onder leiding van Frans Martens ten behoeve van ledenwerving.
 • november: aanstelling voorlopig bestuur van heemkundekring i.o.met Henk Kweens als voorzitter, Bep Beljaars-Zelissen als secretaris, Wiro van Heugten als penningmeester en Joep Coppens, Frans Martens, Laurens de Jonge, Johan Welten en J. Welten als leden.

1978

 • 23 mei: oprichtingsvergadering. De naam 'Heemkundekring H.N. Ouwerling' werd voorgesteld door Wim van Heugten. Voorlopig voorzitter Henk Kweens werd opgevolgd door Joep Coppens. Oprichting Monumentencommissie van de heemkundekring, met daarin Laurens de Jonge, Wiro van Heugten en Joep Coppens.

21 juni: officiŽle oprichtingsdatum. De statuten van Heemkundekring H.N. Ouwerling worden notarieel gepasseerd.

1979

 • 19 november: Henk Kweens treedt af als bestuurslid.

1980

 • Nieuwe bestuursleden: Laurens de Jonge, Johan Engels, A. van Baars en J. Burgering;teruggetreden Frans Martens.
 • Vier actieve werkgroepen: Lezingen, Monumenten, Dialecten en Oudheidkamer.

1982

 • Tentoonstelling werkgroep 'Oud-Vlierden' in Huize De Vliert te Vlierden o.l.v. Henk Beijers en Pieter Koolen.
 • 12 juni: bestuursvergadering voor de eerste maal in de paardenstal van Museum De Wieger.
 • Start werkgroep Tentoonstellingen; eerste tentoonstelling: Rond d'n herd.

1983

 • voorjaar: verschijnt eerste nummer van D'n Uytbeyndel als gezamenlijke uitgave met heemkundekring De Vonder Asten-Someren.
 • augustus: heemkamp van de Stichting Brabants Heem in Deurne.

1985-1986

 • Opgravingen na afbraak boerderij De Pelikaan o.l.v. Wiro van Heugten en Ludo Boeije.

1986

 • Verschijning 'Oorlogsjaren 1940-1945 gemeente Deurne' i.s.m. Heemkundekring H.N. Ouwerling.

1988

 • D'n Uytbeyndel wordt een zelfstandige uitgave van Heemkundekring H.N. Ouwerling.

1989

 • 9 september: het nieuwe onderkomen, Stationsstraat 73 in Deurne, van de heemkundekring wordt na grondige restauratie geopend en krijgt de naam: Heemhuis. De heemkundekring krijgt het voormalige woonhuis van Wout Lutters in bruikleen van J. Hohmann.

1990

 • januari: Cis Althuizen-Holten treedt toe tot het bestuur.

1993

 • 12 september: opening van de beugelbaan in de tuin van het Heemhuis door burgemeester J. Smeets en erelid J. Hohmann.

1995

 • start restauratie grafkapel De Maurissens in Vlierden.

1996

 • verschijning Vlierdens Verleden, geschreven door Henk Beijers en Pieter Koolen.
 • februari: Johan Engels en Driek Joosten treden af als bestuurslid en worden benoemd tot erelid.

1997

 • 29 januari: afscheid van Joep Coppens, na een 18,5-jarig voorzitterschap, als bestuurslid. Hij kreeg de zilveren legpenning van de gemeente Deurne en het zilveren draaginsigne van Brabants Heem. Benoemd tot erelid van de vereniging. Peter van de Westerlo volgt hem op als voorzitter. Cis Althuizen treedt af als bestuurslid.
 • 19 april: herdenking honderdste geboortedag Antoon Coolen.

1998

 • 9 mei: officiŽle opening door A. Hohmann-van Doorne van het gerenoveerde en gerestaureerde Heemhuis.
 • opgravingen door de werkgroep Archeologie onder het Haageind en in de kasteeltuin.

1999

 • 3 februari: website Heemkundekring gaat online.

2000

 • activiteiten rond het honderdste geboortejaar van Dr. Hub. van Doorne, oprichter van de DAF-fabrieken.
 • 31 januari: benoeming Cis Althuizen-Holten tot erelid.

2001

 • januari: Peter van de Westerlo treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Theo van Daele.

2003

 • 14 juni: jubileumweekend met manifestatie in en achter het Heemhuis.
 • jubileumboeken: Het Kwartierstatenboek, samengesteld door de werkgroep Genealogie, en de onvoltooide biografie van H.N. Ouwerling door wijlen Jac. Heeren. Peellanders, memoires geschreven door Martinus van de Mortel (1871-1935); een uitgave van Heemkundekring H.N. Ouwerling.

 

2004

 • 26 januari: tijdens de jaarvergadering ontvingen Anneke van Ooij-Seijkens, Pieter Koolen, Wiro van Heugten en Hans van Hoek het zilveren draaginsigne van Brabants Heem.
 • voorjaar: renovatie aanbouw Heemhuis, de zogenaamde geitenstal.

2005

 • Bestuursleden Leo van Neerven en Wies Schouten opgevolgd door Henk van Straaten en Nico Vosmeer.
 • Restauratie grafkapel in Vlierden afgerond.
 • Cd met liedjes van Jan van Ooij uitgebracht.
 • Start restauratie van de grenspalen, de zogenoemde Peellimieten.

2006

 • Sjaak Obers treedt af als bestuurslid.
 • Heemkundekring is betrokken bij de restauratie van de begraafplaats van de St.-Willibrorduskerk aan de Markt.
 • Heemkundekring is betrokken bij de opzet van een wandelroutenetwerk.

2007

 • Leny Hendriks wordt bestuurslid.
 • Tussentijds neemt Rob Berkvens de voorzittershamer over van Theo van Daele.

2008

 • Rob Berkvens benoemd tot voorzitter en Gerard van Houdt tot bestuurslid.
 • Besluit de dorpspomp, die in de Martinetstraat stond, te restaureren.
 • Restauratie van de begraafplaats en de Peellimieten vordert.

2009

 • Deelname aan cultuurmanifestatie Deurne-Kunst.
 • Idee voor Deurne-Wiki wordt besproken en aangenomen.
 • Gerestaureerde dorpspomp geplaatst aan de Lage Kerk.
 • Kannenbuizen in Zeilberg deels opgegraven en onderhandeling met grondeigenaar over overige buizen.
 • Ludo Boeije en Pierre van de Meulenhof presenteren onderzoek naar cijnsboeken.

2010

 • Theo van Daele en Peter van de Westerlo worden erelid. Jan Gerrits verlaat het bestuur.
 • Deurne-Wiki wordt in april gestart door burgemeester Gerard Daandels en wint later dat jaar de Knippenbergprijs van Brabants Heem.
 • Grafkapel in Vlierden overgedragen aan Stichting Maria Vredeskapel.
 • Archeologische waardekaart op advies van de HKK aangepast.
 • Start voorbereidingen restauratie Schietbaan aan Helmondseweg en Eessense Put bij Kaweise Loop.
 • Medewerking aan festiviteiten rondom Gouden Helm die 100 jaar geleden werd opgegraven.

2011

 • FinanciŽle ondersteuning van 3.500 euro van Schatten van Brabant voor onderwijsproject Sporen.
 • 29 april: Pieter Koolen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedreven en gepassioneerd amateurhistoricus werd voorgedragen door Heemkundekring H.N. Ouwerling,

2012

 • 15 mei: geheel vernieuwde website van onze heemkundekring online.
 • 13 augustus: start eerste fase restauratie schietbaan aan Helmondseweg.
 • 15 augustus: expositie in geitenstal.
 • 2 september: Vrijwilligersdag.
 • 29 oktober: firma Rasenberg start reconstructie schietbaan, schietberg en beschermingswal.
 • 5 november: onze archeologen Antoon Vissers en Louis Litjens beginnen met collegaís van de HKK Asten-Someren bodemonderzoek bij de Astense Aa vanaf de Berken tot aan de Oostappensedijk.
 • 24 november: in heemtuin start plaatsen van een putmik (putgalg); een constructie boven een waterput die dient om een emmer in de put te laten zakken en weer op te hijsen
 • Belastingdienst kent onze heemkundekring de ANBI-status Cultuur toe.

2013

 • 25 januari: Wiro van Heugten tijdens de ledenvergadering benoemd tot erelid.
 • 26 mei: festiviteiten rondom eeuwfeest huize De Romein.
 • 8 juni: opening gerestaureerde schietbaan.
 • 1 september: Vrijwilligersdag. Voor de eerste keer werd een vrijwilliger van het jaar gekozen: Hans van Hoek. Hij ontving een wisselplaquette.
 • 24 november: opening tentoonstelling 200 Jaar Koninkrijk.
 • najaar: D'n Uytbeyndel nr 80 verschijnt.

2014

 • 24 februari: Nico Vosmeer herkozen als penningmeester. Anneke van Hoek krijgt het zilveren draaginsigne met oorkonde van Brabants Heem. W erkgroep Documentatie opgeheven.
 • maart: Cis Althuizen-Holten, erelid sinds 31 januari 2000, overlijdt; 83 jaar.
 • 11 maart: de gemeenteraad van Deurne kende het Ereburgerschap van Deurne toe aan onze (sinds 1989) ereleden de heer J. Hohmann en mevrouw T. Hohmann-van Doorne. Het was 36 jaar geleden dat Deurne weer een ereburgerschap toekende.
 • 6 april: vloer van de kelder in het heemhuis verlaagd en trap geplaatst. De archeologiekelder wacht nog op verdere inrichting.
 • 22 juni: opening expositie 1964 met herinneringen aan wat er 50 jaar geleden in Nederland en meer in het bijzonder in Deurne en de kerkdorpen gebeurde.
 • 29 juni: opening fotowandelexpositie Tijdlijn Deurne I in het heemhuis; een samenwerkingsproject in het centrum met De Wieger, VVV, De Nacht van het Witte Doek, de St.-Willibrorduskerk en het Centrummanagement Deurne met 150 foto's uit het archief van de heemkundekring.
 • 5 juli: dagexcursie naar Breda met een bezoek aan o.a. de Onze Lieve Vrouwekerk en de Koninklijke Militaire Academie.
 • 1 september: schenkingen van heemkundelid Lex van de Haterd uit de erfenis van Pieter Wiegersma ; o.a. een bronzen riemgesp uit de vijfde eeuw die Pieter Wiegersma vond bij het Klein Kasteel, en een Madonna met Kind uit Museum De Wieger.
 • 7 september: Leny Hendriks werd tijdens de Vrijwilligersmiddag gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar
 • 24 september: opening expositie Deurne 70 Jaar Bevrijd door Jeremy Foster en cultuurwethouder Nicole Lemlijn in het heemhuis.
 • 28 september: jaarlijkse boeken- en platenmarkt.
 • 5 oktober: Hans Timmers wint Heemkundige Quiz.
 • 9 oktober: lezing door heemkundelid Bert Beulens over het muzikale leven in Deurne n.a.v. het gouden jubileum van het Jeugdorkest van de KHD en de betekenis van voormalig dirigent Dirk Koster.
 • 12 oktober: Klaas Hendriks wint voor de derde opeenvolgende keer de Pieter Swinkels Wisseltrofee.
 • 24 november: het elektriciteitshuisje aan de Spoorlaan werd verfraaid met o.a. twee historische foto's van de heemkundekring.

2015

 • 1 januari: na het Groot Atelier in De Wieger is het Parochiecentrum vaste locatie voor lezingen van de heemkundekring.
 • 21 januari: lezing van Hans van de Laarschot over de Koningshoeven.
 • 25 januari: vanwege de enorme belangstelling sloot nu pas de expositie Deurne 70 Jaar Bevrijd.
 • 8 februari: expositie 100 Jaar Elektrisch Licht tot en met 14 juni
 • 23 februari: Henk van Straaten en Nico Vosmeer treden na tien jaar af als secretaris en penningmeester tijdens de ALV, maar blijven bestuurslid. Zij zijn opgevolgd door respectievelijk Karin Akkers en Jan Adriaans.
 • 19 maart: lezing Cees Verhagen over oorlogspropaganda en kritische prenten met de titel: Spotten met de Vijand.
 • 10 april: vijf jaar DeurneWiki gevierd met foto-expositie Toen en Nu in het gemeentehuis, in samenwerking met fotoclub Optika, en een speciale editie nr. 85 van D'n Uytbeyndel.
 • 16 april: Wim van Heugten houdt lezing over Pieter Brueghel.
 • 20 april: Henk van Straaten en Nico Vosmeer krijgen zilveren draagspeld Brabants Heem.
 • 29 april: adviesrapport Cultuurbeleid, met inbreng van o.a. de heemkundekring, aangeboden aan wethouder Nicole Lemlijn.
 • 5 mei: werkgroep Beeldarchief verleent medewerking aan Bevrijdingsconcert in St.-Willibrorduskerk
 • 14 mei: project Schietbaan krijgt stimuleringsprijs van 1.000 euro in de Erfgoedwedstrijd van het Peelnetwerk
 • 28 mei: lezing Miranda van de Mortel: Dwalen door Deurne en de Peel.
 • 4 juni: Pieter Koolen herontdekt restant grafsteen van de in 1670 vermoorde Jacob Geurts; nu dorpel tussen sacristie en priesterkoor in St.-Willibrorduskerk.
 • 5 juni: geen nieuwe vondsten tijdens de versteviging van de brug bij het Groot Kasteel.
 • 28 juni: expositie Hoofdzaak tot en met 25 oktober.
 • 12 juli: donatie van 750 euro van Ad en Anja Welten.
 • 30 augustus: middagexcursie naar museum Techniek met een Ziel in Neerkant.
 • 5 september: dagexcursie naar Leuven.
 • 6 september: vrijwilligersdag; Tom van der Straaten gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar.
 • 12 september: start expositie historische foto's heemkundekring bij viering 200 jaar protestantse kerk Deurne.
 • 13 september: open Monumentendag met inloopconcerten; ook in heemhuis.
 • 13 september: Anton Vissers wint Pieter Swinkels Trop(h)ee.
 • 28 september: boeken- en rommelmarkt in heemtuin
 • 1 en 8 oktober: lezing Ed van de Kerkhof over 't Riet met foto's van Hein van Bakel
 • 12 oktober: start lezingenreeks Cultuurhistorie in de Peel, Tussen Droom en Daad, waarin onze heemkundekring participeert.
 • 23 oktober: Rabo Clubkas Campagne leverde 2288 euro op
 • 29 oktober: lezing Frits Booy over Sinterklaas en sinterklaasgebruiken
 • 8 november: start expositie 75 Jaar KDO en meer!
 • 11 november: 12,5 jaar Historisch Café
 • 19 november: Film- en fotoavond in Gerardushuis
 • 21 november: heemkundekring neemt met team Café Lutters deel aan eerste Deurne-Wittut quiz.
 • 12 december: Café Lutters werd 73e van de 89 deelnemende teams.

2016

 • 21 januari: nuanceerde prof. Bijsterveld in een interessante lezing de losbandigheid van pastoors in vroegere tijden; m.i.v. 2016 werden de lezingen gehouden in Cultuurcentrum Martien van Doorne
 • -februari: het heemhuis kreeg een nieuwe kap; het project Schietberg werd project van de maand van het Peelnetwerk
 • 13 februari picknicktafels/ligbedden geplaatst bij in 2013 gerestaureerde Schietbaan; doelen volgen nog.
 • 21 februari dubbeldikke D'n Uytbeyndel gewijd aan Toon Kortooms bij opening Toon Kortoomsjaar gepresenteerd
 • 22 februari ALV; Gerard van Houdt treedt na 8 jaar af als bestuurslid; Dick van Hooff nam als bestuurslid een sabbatical; voorzitter Rob Berkvens en bestuurslid Theo van Daele kondigden aan in februari 2017 af te zullen treden. Hans van den Broek gaf een korte lezing over de relatie heemkunde/sprookjes
 • 13 maart: Ineke Ploegmakers-Wijnen opende de tentoonstelling Textiel in Deurne in het heemhuis
 • 2 april: de Schietbaan werd voorzien van doelen door Peter van de Westerlo met hulp van Willy Boerenkamp
 • 10 april: 't Debberke kreeg 200 bezoekers over de vloer voordat de voormalige kleuterschool omgebouwd wordt tot woonhuis/kantoor
 • 21 april: Hans van den Broek verzorgde de lezing: Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen
 • 27 april: de heemkundekring staat met kraam op Oranjemarkt
 • 30 april: Schietbaan met picknicktafels in gebruik genomen als toeristische trekpleister
 • 22 mei: Tijdlijn Deurne III geopend waarin Toon Kortooms centraal staat; foto's uit collectie heemkundekring
 • 26 mei: volle zaal bij lezing over Zuid-Willemsvaart door Cees Verhagen
 • 1 juni: nieuwsbrief in nieuwe huisstijl; ontworpen door Bart van Horrik; logo in moderne uitstraling
 • 6 juni: 20.000 bidprentjes op DocuDataDeurne
 • 9 juni: 30.000ste artikel op DocuDataDeurne
 • 26 juni t/m 9 oktober: expositie Gezondheidszorg ten tijde van dokter Wiegersma; geopend door bestuursvoorzitter Ger Schinck van Museum De Wieger
 • 2 juli: prachtige dagexcursie naar Hanzestad Zutphen
 • juli: de grote werkzaamheden van de renovatie van het heemhuis zijn afgerond. Rest nog de inrichting van de zolder tot oudheidkamer en van de kelder tot presentatieruimte van de archeologiewerkgroep
 • 3 september: klein excursie naar Dafmuseum Eindhoven
 • 4 september: Theo van Daele uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar
 • 7 september: verkoop van overtollige boeken uit bibliotheek voortaan via www.boekwinkeltjes.nl/Deurania
 • 11 september: Thom van der Straaten wint Pieter Swinkels Wisseltrofee 2016
 • 14 september: onze heemkundekring presenteert zich op Ontmoetingsdag KBO; banner in nieuwe huisstijl
 • 22 september: Lezing van Ludo Boeije: Kastelen in Deurne en Liessel; van 1300 tot nu
 • 25 september: Boeken- en rommelmarkt
 • september: vuurstenen schrabber uit circa 13.000 v Chr. door particulier gevonden op de Kulert
 • 15 oktober: vernieuwde Archeologiekelder voor het eerst open gesteld voor bezoekers
 • 16 oktober: Klaas Hendriks wint Historische Quiz
 • 19 oktober: bezoek van regionale heemkundekringen en Brabants Heem
 • 23 oktober tot 26 februari 2017: expositie Rondom Toon Kortooms in heemhuis geopend door dochters Ingrid en Rosemarie
 • 28 oktober: Tij Kools, een van de oprichters van onze heemkundekring, overlijdt op 79 jarige leeftijd
 • 2 november: onze heemkundekring krijgt € 2.081,25 uit de Rabobank Clubkas Campagne; met 555 stemmen, slechts 17 minder dan in 2016
 • 3 november: voorleesavond in Toon Kortooms Park uit het werk van Toon Kortooms: Doe ze de boks op. Gastheer: Ed van de Kerkhof
 • 28 november: werkgroepenvergadering in 't Trefpunt; aandacht gevraagd door de voorzitter voor de viering van het veertigjarig bestaan in 2018
 • 11 december: heemkundelid Wim Boerekamps krijgt de legpenning van de gemeente Deurne bij de 55-jarige viering van zijn koordirigentschap en zijn inzet voor met name het Gregoriaans
 • 13 december: heemkundelid en Vriend Piet van de Wal overlijdt

2017

 • 23 januari: Gerard Pelders droeg Romeinse potscherven etc. over aan de heemkundekring. De BAM-medewerker en amaterarcheoloog vond die bij wegwerkzaamheden aan de Limburgstraat. Regioarcheoloog Ria Berkvens onderzoek samen met collega's van het Erfgoedhuis de vondst. Daarna zal e.e.a. te zien zijn in de Archeologiekelder.
 • 13, 14 en 15 februari: afsluiting Toon Kortoomsjaar met o.a. manifestatie in St.-Willibrorduskerk waarbij foto's van de heemkundekring gebruikt werden en de verandering van de Stadhoudersweg in de Toon Kortoomslaan.
 • 25 januari: boeiende lezing door Simon van Wetten: Aan de boorden van de Peel.
 • 11 februari: Anton Vissers en Louis Litjens verzorgden een stagemiddag Archeologie voor Raijlo Steinbach van het Alfrink College.
 • 14 februari: regioarcheoloog Ria Berkvens stuurt haar voorlopige bevindingen aangaande de toevalsvondst aan de Limburgstraat
 • 20 februari: Algemene Ledenvergadering. Voorzitter Rob Berkvens en de bestuursleden Theo van Daele en Henk van Straaten traden af en stelden zich niet herkiesbaar. Thom van der Straaten was aftredend en werd bij acclamatie herkozen. De bestuurskandidaten Catrien van Heugten en Henk Verbakel kwamen nieuw in het bestuur. Leny Hendriks kreeg uit handen van Harrie Boot de zilveren speld van Brabants Heem met oorkonde voor haar inzet voor onze heemkundekring.
 • 12 maart: opening expositie Maandag Wasdag door Thea Mansvelders
 • 15 maart: lezing Jan Timmers 'Historische boerderijen in soorten en maten
 • 24 maart: leerlingen Liesselse basisschool kregen archeologieles van ouder Nicole Scharp en heemkundelid Louis Litjens
 • maart: tijdens de bestuursvergadering verklaart penningmeester Jan Adriaans zich bereid het voorzitterschap ad interim op zich te nemen. Bestuurslid Nico Vosmeer zal fungeren als klankbord voor het DB; Leny Hendriks is vice-voorzitter; Thom van der Straaten is tweede penningmeester.
 • 19 april: Lezing Frans Swinkels 'De Peelregio en zijn breuken, een landschap bepalende historie met toekomst? '
 • 20 april: leerlingen van de international businessclass van het J.P. Thijsse College uit Castricum bezochten onze heemkundekring. Rode draad in hun economielessen is: verdeurniseren
 • 27 april: de heemkundekring was met een promotiekraam op de Slingermarkt op Koningsdag. Er werd een prijsvraag over een voorwerp gehouden. De palingsteker werd door twee bezoekers geraden: 1. T. Steevens; 2. H. v.d. Kant.
 • 7 mei: de heemkundekring kreeg met 2.113 euro uit de Rabobank Clubkas Campagne; tweede in de kernen Deurne en Zeilberg
 • 17 mei: lezing archeoloog Ria Berkvens 'De Romeinen in het oosten van Noord-Brabant: deel van een wereldrijk '
 • 29 mei: eerste brainstormsessie met vertegenwoordigers bestuur en werkgroepen over invulling veertigjarig jubileum in 2018
 • 1 juni: dagexcursie naar Mijnmuseum Valkenburg en Abdij Rolduc in Kerkrade
 • 25 juni: Anneke van Ooij opent tentoonstelling over volksmuziekgroep Moek.
 • 11 juli: tweede brainstormsessie invulling veertigjarig jubileum
 • 11 juli: Omroep Max informeert bij heemkundekring naar Deurnese familie Van den Heuvel tbv programma over emigranten. Het wordt in maart 2018 uitgezonden
 • 6 september: lezing door Joep Coppens over Deurnese monumenten
 • september: de toevalsvondsten (scherven), gedaan aan de Derpsestraat, blijken voornamelijk te dateren uit de 16e en 17e eeuw.
 • 9 september: middagexcursie naar Gemert
 • september: op initiatief van Theo van Daele werden gebrandschilderde ramen uit de voormalige Drukkerij Deurne aan de Leembaan van teloorgang gered en verplaatst naar Smits Drukwerk Service aan de Paul GabriŽlstraat
 • 10 september: officiŽle heropening door wethouder Marinus Biemans van het gerenoveerde heemhuis en de nieuw ingerichte Archeologiekelder en Oudheidkamer op zolder. Uit de beschikbare oudheden is een eerste tentoonstelling van oude beroepen en over circus 't Hoefke ingericht.
 • 10 september: inschrijving 500e lid: Grada Hoeben-Kleijn.
 • 17 september: Catrien Elfrink gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar.
 • 18 september: bestuur besluit uit PR-overwegingen en vergroten naamsbekendheid en activiteiten tot uitbrengen Jubileummagazine voor huis aan huis verspreiding op 4 januari 2018 in de hele gemeente Deurne. Eindredactie Nelly van Rijt en Pieter Koolen. Verder: jubileumlezing op 14 en manifestatie op Vreekwijk op 17 maart 2018.
 • 18 september: het eventueel overkappen van de beugelbaan blijkt vanwege regelgeving problematisch te zijn. Vandaar dat bestuur besluit eerst de omheining en het dekzeil te vernieuwen en bankjes te plaatsen.
 • 24 september: jaarlijkse boekenbeurs in de heemtuin
 • 28 september: een uitverkocht D'n Draai met 250 bezoekers genoot van de muzikale lezing van Carolien van der Hulst met een revival van volksmuziekgroep Moek. Presentatie Martien van Rijt.
 • september: Econsultancy bv bracht een rapport uit over eerste archeologisch onderzoek aan het Haageind 60 ivm de bouw van een gastenverblijf op het terrein. Er werden geen noemenswaardige archeologische vondsten gedaan op het terrein inclusief vijver. Ook niet bij de in de oktober gegraven proefsleuf.
 • 14 oktober: in het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseert de werkgroep Archeologie met succes een cultuurhistorische wandeling langs de Astense Aa.
 • 17 oktober: eerste proef Hub van Doornewandeling waaraan Pieter Koolen en Theo van Daele namens heemkundekring meewerken.
 • 20 oktober: opening tentoonstelling met foto's uit Zwerftochten door de Peel van Peter Vink in het gemeentehuis. Samenwerking tussen heemkundekring, fotoclub Optika, fotograaf Ton Hartjens en Erik Vink.
 • 25 oktober: lezing Lex van de Haterd: Deurne als cultureel centrum in de jaren 1923-1940.
 • 28 oktober: KDO presenteert boek Om den welstand des lichaams te bevorderen; een eeuw KDO in Deurne . Schrijvers: Josée van der Loo en Ed van de Kerkhof, vormgever Marcel van der Voort; allen heemkundeleden.
 • oktober: werkgroep PR gaat een inventarisatie houden onder leden die D'n Uytbeyndel per post ontvangen. Gepeild wordt: a. digitaal ontvangen; b. bezorgadres in Deurne; c. extra bijdrage ter compensatie van de portokosten. Besluit volgt na bekend worden resultaat.
 • 11 november: Catrien Elfrink ontving de door haarzelf ontworpen oorkonde behorende bij de verkiezing Vrijwilliger van het Jaar.
 • 12 november: opening tentoonstelling Honderd jaar Peter Vink in heemhuis door wethouder Marinus Biemans en Erik Vink.
 • november: via Pieter Koolen heeft de heemkundekring drie historische prenten verworven. Een van het klein kasteel en een van de Crayenhut van de Helmondse tekenaar Piet Panhuizen en een tekening uit 1889 van de Liesselse kerk van Hendrik Ouwerling.
 • 22 november: tweejaarlijkse filmavond
 • 27 november: werkgroepenvergadering met als belangrijkste punt de behoefte aan versterking c.q. uitbreiding van de werkgroepen
 • 20 december: bestuur besluit a. procedure in te stellen voor bescherming privacygegevens ivm veranderende regelgeving; b. jubileumreceptie te houden op een zaterdagmiddag in november; c. overleg bestuur met contactpersonen werkgroepen over versterking werkgroepen.

2018

 • 1 januari: start jubileumjaar 40-jarig bestaan met overhandiging eerste exemplaar jubileummagazine 'Het cultuurhistorisch verhaal van Deurne' door voorzitter a.i. Jan Adriaans aan burgemeester Hilko Mak tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente. Vervolgens bezorging bij de leden. Eindredactie: Pieter Koolen en Nelly van Rijt
 • 4 januari: bezorging jubileummagazine huis-aan-huis in Deurne. Veel positieve reacties waren het gevolg.
 • 17 januari: lezing Anneke Boonstra: Twee manen lang leven als in de IJzertijd
 • januari bestuursbesluiten: procedure opstellen voor de ledenadministratie i.v.m. een wetswijziging. De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018. Datum van 24 november 2018 vastgesteld voor jubileumreceptie. Per 1 januari 2018 is de bijdrage voor portokosten voor D'n Uytbeyndel voor leden van buiten Deurne vastgesteld op 10 euro per jaar. Zij kunnen kosteloos D'n Uytbeyndel digitaal ontvangen.
 • 26 januari: aansprekende presentatie educatieproject voor basis- en voortgezet onderwijs door Pieter Koolen tijdens Cultuurchallenge van het project Cultuuroptimisten van Leef Deurne. Winnaar Concertcyclus St.-Willibrorduskerk.
 • 30 januari: extra overleg over cultuurhistorische aandachtspunten tbv inventarisatieproject Peelvenen mbt herinrichtingsplannen omgeving Leegveld.
 • 30 januari: bezoek college van B&W, gemeentesecretaris en cultuurambtenaar Rob Jacobs. Subsidieaanvraag jubileumjaar toegekend.
 • 26 februari: ALV: bestuursleden Catrien van Heugten en Dick van Hooff treden af; bestuurslid Nico Vosmeer wordt bij acclamatie herkozen; bestuurslid Henk Verbakel gaat binnenkort het penningmeesterschap overnemen van Jan Adriaans. Jan Adriaans blijft voorzitter. Pieter Koolen, Anton Vissers en Hans van Hoek worden benoemd tot erelid. Nelly van Rijt en Pieter Koolen worden bedankt voor de eindredactie van het jubileummagazine.
 • 11 maart: opening expositie Eten wat de pot Schaft.
 • 14 maart: lezing Ton Spamer Het begon in Vreekwijk
 • 17 maart: jubileummanifestatie Het begon op Vreekwijk met presentatie informatiebord over de historische betekenis van Vreekwijk
 • 19 maart: het bestuur heeft Jan Adriaans aangewezen als voorzitter (was a.i.); medio april neemt Henk Verbakel het penningmeesterschap van hem over.
 • 19 maart: Karin Akkers neemt de technische verwerking van de ledenadministratie over van Selma Forotti
 • 21 maart: lezing Hans van den Broek over de omgang met een psychische stoornis in vroeger tijd
 • 8 april: tijdens de openingstijden op zondag wordt aan de hand van foto's door José van Nunen speciale aandacht gegeven aan de Fratersschool
 • 9 april: Leny Hendriks volgt Nelly van Rijt op als contactpersoon voor alle persberichten naar de media
 • 9 april: Annemarie Evers-Reuver volgt Nelly van Rijt op als webmaster en gaat tevens de nieuwsbrieven verzorgen. Zij beheert ook de Facebookpagina en het Twitteraccount
 • 18 april: Luuk Keunen geeft een lezing over het historisch cultureel landschap in Brabant
 • 27 april: de Heemkundekring is tijdens de slingermarkt op Koningsdag aanwezig met een eigen stand
 • 28 april: we nemen afscheid van ons erelid Tiny Hohmann-van Doorne. Ze werd 88 jaar oud.
 • 10 mei: op Hemelvaartsdag vindt de opening plaats van de fotowandelexpositie Tijdlijn Deurne IV in de Stationsstraat. Een samenwerkingsproject in het centrum met De Wieger, VVV, De Nacht van het Witte Doek, de St.-Willibrorduskerk en het Centrummanagement Deurne met 150 foto's uit het archief van de heemkundekring.
 • 23 mei: lezing Mathieu Fransen over het hertogdom in Brabant
 • 26 mei: onthulling bord Vreekwijk
 • 27 mei: de Rabobank Clubkascampagne brengt dit jaar € 1.831,41 op
 • 10 juni: in het heemhuis wordt aandacht besteed aan Deurnese popgroepen
 • 30 juni: de excursie gaat dit jaar naar Luik met onder andere een lezing over de Spaanse architect Santiago Calatrava door Nelly van Rijt en een bustour door de stad
 • 8 juli: opening tentoonstelling H et einde van de Pelikaan en het begin van de heemkundekring, over het ontstaan van onze heemkundekring in het heemhuis.
 • 18 augustus: Op zaterdagmiddag 18 augustus mocht het heemhuis twee uur lang bezoek ontvangen van een 23-tal CDA-leden
 • 1 september: ontvangt Anton Vissers uit de handen van burgemeester Mak de koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau
 • 8 september: excursie naar de Halte en Griendtsveen onder begeleiding van Pieter Koolen en Frans van den Elzen
 • 16 september: Louis Litjens wordt benoemd tot vrijwilliger van het jaar
 • 20 september: Theo Meulendijks is gestart met het overbrengen van de hoofdgeldlijsten in DocuData
 • 30 september: culturele wandelroute met bezoek aan heemhuis
 • 8 oktober: aandacht voor de lezingreeks 'Dodenvallei in de Peel' die gegeven wordt bij het museum Klok en Peel in Asten
 • oktober: Theo Martens wint de historische kennisquiz 2018 en daarmee ook de kannenbuiswisseltrofee
 • 13 oktober: Nationale Archeologiedag bij Henk Kerkers van Bijzonder Brabants met als thema 'Kannenbuizen en de Peelrandbreuk'
 • 28 oktober: oproep over gebrandschilderde ramen in privébezit
 • 11 november: opening tentoonstelling 'Hoe leit dit kindeke' in het heemhuis door pastoor Paul Janssen
 • 12 november: uitreiking oorkonde aan Louis Litjens als vrijwilliger van het jaar
 • 24 november: receptie bij Zalen van Bussel ter afsluiting van het jubileumjaar
 • 29 november: acte de précence bij het Sinterklaasfeest van het buurthuis Sint Jozef in het Hofke van Marijke
 • december: de Heemkundekring heeft vier vitrines ingericht in het Dinghuis met als thema 'De geschiedenis van het Dinghuis en de kasteelbrand van 1944'

2019

 • 01 januari: Terugtreden Nico Vosmeer als bestuurslid van onze heemkundekring
 • 22 januari: Overlijden van ons erelid Antoon Vissers. Hij werd 77 jaar
 • 23 januari: Lezing 'Ontstaan van de mens en zijn verspreiding op aarde' door Koos Keijzer
 • 27 januari: Opening tentoonstelling 'Vaarwel' door Jan Casper van Beek, kleinzoon van oud-burgemeester van Beek
 • Februari: D'n Uytbendel over gebrandschilderde ramen is een collectorsitem
 • Februari: Bezoeken van de werkgroep Educatie aan meerdere scholen zijn enthousiast ontvangen
 • Februari 25: Algemene Ledenvergadering: afscheid van Nico Vosmeer en Karin Akkers. Nieuwe bestuursleden zijn Jos Thijssen (secretaris) en Annemarie Evers (2e secretaris en webmaster)
 • 20 Maart: Lezing 'Zichtbare voorouders' door drs Johan Hendriks
 • 30 Maart: De werkgroep Liessels Historisch Erfgoed draagt het project Historische Informatieborden over aan de Dorpsraad. In Liessel zijn in totaal 43 informatieborden met QR-code geplaatst
 • April: Rabobank Clubkasactie: opbrengst wordt besteed aan het digitaliseren van documentatie
 • 17 April: Lezing 'De Middeleeuwen vanuit historische bronnen' door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
 • 27 April: Onze leden Catrien Elfrink en Harry Biemans hebben een koninklijke omderscheiding ontvangen
 • 27 April: Deelname aan de Slingermarkt in Deurne
 • 15 Mei: Lezing 'Tekens van (bij-)geloof door ir. Marc Robben
 • 26 mei: Opening tentoonstelling 'Het gereedschap van de kunstenaar' door Nelly van Rijt
 • 29 Juni: De geplande dagexcursie naar Dordrecht is vanwege te weinig deelnemers niet doorgegaan
 • 11 Juli: Beugelavond met dameszangkoor Aventurino
 • 15 September: Op de jaarlijkse vrijwilligersmiddag is Jan Bekkers gekozen tot 'vrijwilliger van het jaar'
 • 22 September: De 2e Cultuurparade in Deurne viel samen met de jaarlijkse boekenbeurs
 • 5 Oktober: De erg geslaagde middagexcursie ging dit jaar naar het Emaillemuseum 'Het kleine Aadal' in Erp
 • 13 Oktober: Opening tentoonstelling Ora et Labora over het kloosterleven in Deurne
 • 16 Oktober: Lezing 'Oorlog en bevrijding in Deurne' door Gerard van Houdt
 • 20 Oktober: De presentatie van het door Ed van de Kerkhof geschreven boek 'Rondom de Mussenkeet' werd door een kleine 300 gasten bijgewoond
 • Oktober: Heemkundekring H.N. Ouwerling heeft alle (auteurs)rechten op het boek 'Rondom de Mussenkeet' verworven
 • November 20: foto- en filmavond, gepresenteerd door Hans van Hoek met als onderwerp 'Vrije tijd in vroeger dagen'
 • November: dank zij een door twee leden gevolgde training is onze heemkundekring formeel 'dementie-vriendelijk'
 • December: ons lid Joep Coppens heeft officcieel afscheid genomen van de Monumentencommissie
 • December: leden van onze heemkundekring gaan actief meewerken aan het project 'Herijken Deurnes Erfgoed' 

2020

 • Januari: met de VVV zijn afspraken gemaakt over rondleidingen door Deurne, bezoek aan het heemhuis en gebruik van de beugelbaan.
 • Januari 15: lezing 'De adel in Noord-Brabant' door mevrouw Klaasje Douma.
 • Januari: de verkoop van het boek 'Rondom de Mussenkeet' verloopt zo voorspoedig, dat we haast uitverkocht zijn. 
 • Februari 1: deelname aan het Vrijwilligersevent, dat door de LEV-groep is georganiseerd.
 • Februari 19: Algemene Ledenvergadering: nieuw bestuurslid is Michel van den Berkmortel.
 • Februari 19: presentatie door Peter van den Berk over Historische Geografie Peelland.
 • Februari 26: de 100e D'n Uytbeyndel, bestaande uit 2 delen, wordt aangeboden aan wethouder Biemans.
 • Maart 4: het certificaat 'dementie-vriendelijk' wordt uitgereikt en wordt middels een sticker op het raam van het heemhuis kenbaar gemaakt.
 • Maart: vanwege drukke werkzaamheden en privé-omstandigheden heeft Annemarie Evers haar bestuursfuncties neergelegd. Ze blijft wel webmaster en lid van de werkgroep PR.
 • Maart: vanwege de uitbraak van het Corona-virus wordt het heemhuis gesloten en worden alle activiteiten tot nader order opgeschort.
 • April 11: DeurneWiki bestaat 10 jaar. Vanwege het Corona-virus zijn er geen feestelijkheden georganiseerd
 • April 27: Emmie Berkers en Cor Slaats zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden zijn al vele jaren lid van onze heemkundekring.
 • Mei: vanwege het voortdurende Corona-virus hebben we besloten om alle activiteiten tot en met september geen doorgang te laten vinden.
 • Juni 2: in het kader van de serie 'Vaarwel Nederland' heeft omroep Max een uitzending gewijd aan de achterblijvers. Hiervoor zijn in Deurne filmpopnamen gemaakt en is er in het heemhuis met enkele leden gesproken.
 • Juni: mede op basis van de cultuurhistorische informatie op DeurneWiki heeft onze werkgroep 'Deurnes Erfgoed' een grote bijdrage geleverd aan het gemeentelijk project 'Herijken Erfgoed'.
 • Juli: door onze heemkundekring is er in de hal van het gemeentehuis een expositie van historische kaarten georganiseerd. Het kaartmateriaal is door enkele van onze leden aangeleverd.
 • Oktober: er is een computerprogramma aangeschaft, waarmee de leden- en financiŽle administratie gecombineerd kunnen worden.
 • December: het heemhuis is voorzien van een installatie tegen brand en inbraak.

Voor uitgebreide informatie zie ook de Nieuwsbrieven of kijk in het Archief  

Kijk elders op deze website voor een foto-impressie van de verschillende gebeurtenissen sinds 2012.