logo

Dagexcursie naar Dordrecht 29 juni

** in verband met te weinig aanmeldingen gaat deze dagexcursie niet door **

Dit jaar gaat onze jaarlijkse dagexcursie naar Dordrecht en wel op zaterdag 29 juni 2019.

De excursie bestaat uit een kleine wandeltocht door de binnenstad met gerenommeerde gidsen van Het Gilde, een bootrondvaart en een bezoek aan Museum Hof van Nederland. Bovendien valt er ís morgens te genieten van koffie met gebak en is er ís middags een lunch. De stad leent zich uitstekend voor een rondleiding om dat de afstanden er relatief kort zijn en daarom ook voor grijsaards goed te belopen.

Dordrecht (in de volksmond Dordt) is een prachtig bewaard gebleven monument uit de vroeg moderne tijd, met talrijke mooie straatjes en gebouwen. De stad licht op de splitsing van de Merwede, de Noord en de Oude Maas, wat van de wal en vanaf het water mooie uitzichten biedt. Men kan zich dan enigszins een voorstelling maken hoe het er hier met de drukke handelsscheepvaart in de 17e eeuw aan toe ging.

Dordrecht is ook de oudste stad van Holland. Het behoorde in de welvarende 17e eeuw tot de 6 belangrijkste steden van deze hoofdprovincie van de Republiek der Zeven ProvinciŽn en was het bolwerk van de reformatie.

In 1572 vonden hier de Eerste Vrije Statenvergadering plaats, de allereerste aanzet tot de stichting van een onafhankelijke staat, de Republiek der Zeven ProvinciŽn. Op die locatie is tegenwoordig Museum Hof van Nederland gevestigd. Het museum wat wij ook gaan bezoeken.

De Synode van Dordrecht, een belangrijke kerkvergadering van de Nederduits Hervormde Kerk, werd hier in 1618/1619 gehouden en leidde in 1637 tot een belangrijke fase in relatie met de Nederlandse taal. In dat jaar verscheen de direct vanuit het Grieks, Latijn en Aramees in het Nederlands vertaalde Statenbijbel, die een bijzondere status had en breed in het Nederlandse taalgebied verspreid en gelezen werd. Daardoor zorgde de Statenbijbel voor de eerste standaardisering van het Nederlands.

Het bracht noemenswaardige historische figuren voort zoals Johan en Cornelis de Wit, waarvan een prachtig standbeeld in de stad aanwezig is.

PROGRAMMA - De dag gaat er globaal zo uitzien:
8:00 uur: vertrek vanaf achterzijde NS-station Deurne - Fabriekstraat. Touringcar van Hebben Liessel.
9:45: Aankomst op het Vrieseplein Dordrecht. En wandeling naar Den Witten Haen (500 m).
10:00: Koffie/thee met gebak in Den Witten Haen.
10:45: De groep wordt in tweeŽn gedeeld. Voor een groep volgt de rondvaart. De andere groep wordt door 2 gidsen van het Gilde opgehaald voor een rondleiding door de binnenstad; deze groep wordt om 12:00 afgezet bij de aanlegsteiger van de boot om te wisselen van groep.
11:00 en 12:00: 2 x boottocht met FLUISTERBOOT DE DORDTEVAAR
13:00: Lunch in Den Witten Haen. Soep, broodjes, sandwiches, warme snack, melk, karnemelk, jus dĎorange, fruit, koffie en thee.
15:00: Bezoek aan Museum Hof van Nederland. Inleiding door een rondleidster daarna vrij museumbezoek. www.hethofvannederland.nl
17:15: Vertrek per touringcar vanaf Vrieseplein. (tot die tijd vrije besteding)
19:00: Aankomst in Deurne aan de achterzijde NS-station Deurne -Fabriekstraat.

Wij willen de kosten in de hand houden, maar door prijsverhogingen (btw) kunnen we de gebruikelijke € 50, - niet meer vasthouden.

De kosten voor deze excursie bedragen dan ook € 52,50 per persoon, niet-leden betalen € 57,50.
Aanmelden kan alléén door het overmaken van dit bedrag op onze rekening NL86 RABO 0129 0039 48 onder vermelding van: Excursie Dordrecht.
De reis gaat door bij minimaal 45 deelnemers.

Mocht de reis onverhoopt niet doorgaan, dan worden de reeds betaalde deelnamekosten teruggestort. Er kunnen ongeveer 50 deelnemers mee. Voor deelname geldt de volgorde van aanmelding. Dus, wie het eerste komt, het eerst maalt. Deadline van opgave is 12 mei 2019. Bij overboeking van het maximale aantal worden, als u daarom niet mee kunt, uw overgemaakte deelnamekosten eveneens teruggestort. In een latere nieuwsbrief (mei/juni) leest u over de stand van zaken.

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar adres: klaashendriks@planet.nl . Behoort dit niet tot uw mogelijkheden? Belt u dan met coŲrdinator Klaas Hendriks, telefoonnummer 06- 15 17 04 30, na 18.00 uur 's avonds.
 

Het belooft als vanouds een mooie en leerzame dag te worden!

Werkgroep Lezingen en Excursies

 

foto: Toenmalig Augustijnerklooster te Dordrecht, locatie van de eerste Vrije Staten Vergadering in 1572. Tegenwoordig Museum Hof van Nederland.