logo

Stationsstraat 73
5751 HC Deurne
T: 0493 320709
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl

Bezoek ook:

deurnewiki.nl    docudeurne

Heemkundekring verwelkomt graag Vrienden

Vanaf haar ontstaan in 1977 heeft Heemkundekring H.N. Ouwerling met betrekking tot de Deurnese geschiedenis een enorme hoeveelheid kennis opgedaan en oude gebruiksvoorwerpen, kranten, boeken, bidprentjes etc. verzameld. Zo is de bibliotheek bijvoorbeeld boordevol en is de oudheidkamer sinds jaar en dag niet meer dan een opslagplaats op zolder die niet voor het publiek toegankelijk is. Kortom, het heemhuis is voor een actieve vereniging als de onze eigenlijk te klein.

Bestuur en leden hebben naar oplossingen gezocht en gevonden. Door de inzet van nieuwe media en duurzame digitale opslag hopen wij de beschikbare historische informatie voor het publiek steeds verder te ontsluiten en voor de komende generaties te bewaren. Sinds 1996 beschikt de vereniging daarvoor over, naast de conventionele archivering en opslag, een intern Digitaal Historisch Archief (DHA = DocuDataDeurne).

Voor het ontsluiten van kennis via het internet beschikken wij sinds 2010, als eerste heemkundekring in Nederland, over een digitale historische encyclopedie over Deurne in de vorm van DeurneWiki. Inmiddels trekt die voor iedereen toegankelijke kennisbank zo’n 1.500 unieke bezoekers per dag. Voor het delen van kennis maakt de heemkundekring tevens gebruik van sociale media als Twitter en YouTube. Informatie over onze vereniging zelf is beschikbaar via onze website.

Door het in het leven roepen van een Vriendenkring, bestaande uit particulieren, organisaties en bedrijven die de activiteiten van Heemkundekring H.N. Ouwerling belangrijk vinden en dat willen laten blijken met een jaarlijkse financiële bijdrage, wil het bestuur extra middelen genereren. Geld, waarmee het bestuur in staat is om de steeds stijgende exploitatiekosten te blijven dragen en die investeringen te doen die noodzakelijk zijn om gestelde doelen te bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe vormen van voorlichting en presentatie, een audiotheek, het vastleggen van Deurnese kunst en interactieve educatieve programma’s. Allemaal ten behoeve van het bewaren en toegankelijk maken van uw cultuurhistorisch erfgoed en dat van volgende generaties!

Onze Vrienden steunen dus niet alleen de heemkundekring, maar tevens de hele Deurnese gemeenschap, inclusief die van de kerkdorpen, van nu en van de toekomst. Onze penningmeester Jan Adriaans coördineert de groei van onze Vriendenkring. U kunt hem bereiken via e-mail penningmeester@heemkundekringdeurne.nl

Meer informatie vindt u op onze site www.heemkundekringdeurne.nl onder de button Vrienden HKK en op DeurneWiki

Ik hoop u binnenkort als Vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te mogen begroeten.
Graag tot dan,

Rob Berkvens, voorzitter