logo

Boekenbeurs zondag 22 september 2019 

Op 2ondag 22 september vindt de jaarlijkse boekenbeurs plaats van 12.00 tot 17.00 uur in de tuin van het heemhuis.  

Onze heemkundekring verkoopt er de overtollige boeken en dubbele exemplaren. Onder de te verkopen boeken bevinden zich interessante uitgaven. De opbrengst is bestemd voor de kas van de heemkundekring. 

Wilt u boeken schenken aan onze heemkundekring om te verkopen of wilt u die zondagmiddag zelf in een kraampje boeken verkopen? Neem dan contact op met Thom van der Straaten via email iuzu47bw@hetnet.nl