logo

Werkgroep Bibliotheek/Documentatie

De werkgroep Bibliotheek en Documentatie heeft door de jaren heen een flinke collectie kunnen opbouwen met behulp van schenkingen en enige aankopen. De verzameling is bijna 4000 (!) exemplaren groot en omvat boeken, tijdschriften, brochures, kranten, uittreksels en niet uitgegeven indexen.

De collectie heeft betrekking op Deurne en/of omstreken. De relatie met Deurne is meestal inhoudelijk, maar kan ook de auteur betreffen.

Een klein overzicht van de collectie

Zo bezit de bibliotheek werk van onder andere W.A.M. van Heugten, A. Coolen, G. Engels, H. Wiegersma, F. Martens, W. van Heugten, T. Kortooms, P. Wiegersma, P. Vink en J. Martinet over uiteenlopende onderwerpen zoals geschiedenis, de Peel, gedichten, archeologie, genealogie, museum, natuurkunde, kerkdorpen rondom Deurne en nog veel meer. 

Deze werkgroep verzorgt de documentatie van boeken, gidsen, tijdschriften, prenten, kaartmateriaal enz. en de registratie van de uitleen. En zorgt daarnaast voor de aankoop van nieuwe en oude uitgaven. Tevens wordt via ruilabonnementen aandacht besteed aan uitgaven van andere heemkundekringen die voor Deurne en het nageslacht interessant zijn. Een bezoek aan de bibliotheek is alleszins de moeite waard. Leden van de Heemkundekring H.N. Ouwerling kunnen de boeken ook lenen, op voorwaarde dat de boeken niet ouder dan 100 jaar zijn en niet in kwetsbare staat verkeren. Een aantal titels is beschreven op Deurnewiki klik hier

De bibliotheek is geopend op:

  • elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
  • iedere eerste woensdagavond van de maand van 19.30 tot 21.00 uur
  • elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur 

Er is nog een groot aantal boeken te koop, zie deze link... of tijdens onze jaarlijkse boekenmarkt in september.

Tussenpersoon namens het bestuur:  

  • Jan Adriaans

Werkgroepleden

  • Contactpersoon Jan Bekkers
  • Bep van de Crommenacker
  • Pieter Koolen