logo

Werkgroep Beugelen

Beugelen is een volkssport waarbij een zware bal met een houten schop of sleger in beweging gebracht wordt. Het is de bedoeling om de bal door de ring in het midden van de baan te laten rollen. Deze sport wordt beoefend in Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant (Nederland). Het is één van de oudste balsporten van Nederland en is erkend door Unesco als immaterieel werelderfgoed.

Onze beugelbaan ligt in de tuin van ons Heemhuis. In de winter wordt er niet gespeeld, maar vanaf maart zorgt de avondverlichting ervoor dat de bal weer kan rollen. Leden van de werkgroep zijn zelf enthousiaste beoefenaars van het beugelen, maar willen graag aan andere heemkundekringleden en niet-leden, kleine of grote groepen, het spel uitleggen en hen begeleiden. Na ongeveer 5 minuten tekst en uitleg en een demonstratie begrijpt u het spel.

Tijdens het spelen leert u, samen met uw medespeler, uw tactiek te bepalen en uw tegenstanders dwars te zitten (figuurlijk) en letterlijk dwars te liggen als uw bal de ring blokkeert voor uw tegenstander.

Het spel

Het beugelen wordt gespeeld op een baan met lemen ondergrond en een afmeting van circa 10 x 5 meter. Een ijzeren ring, de beugel, staat op circa 7 meter van de startlijn van de baan. De bedoeling van het spel is om de bal van ruim 4 kg met een houten sleger door de beugel te slaan. Er zijn twee teams van twee spelers. Elke speler speelt met een eigen bal en samen met zijn teamgenoot om de beurt tegen de tegenpartij. Twee punten worden gescoord door de bal door de ring te spelen of de bal van de tegenstander aan de korte kant, het verst van de beugel, uit de baan te spelen. Wie het eerste een totaalscore van 30 punten heeft behaald, is de winnaar.  

Het spel vereist geen specifieke kracht of lichamelijke geoefendheid.Spelinzicht en spelvaardigheid zijn de belangrijkste criteria. Het spel kan gespeeld worden door jong en oud en door mannen en vrouwen.

De leden van werkgroep zorgen er ook voor dat de beugelbaan wordt onderhouden en schoongemaakt. Een afdekzeil de baan schoon en droog. 

Kennismaken met beugelen

De werkgroep heeft goede contacten met de VVV-Deurne, die arrangementen voor niet-leden regelt in het zomerseizoen. Op deze manier probeert de werkgroep het beugelen te promoten en mensen tevens te interesseren voor heemkunde. Men kan ook met onze heemkundekring zelf een afspraak maken voor een middagje beugelen. Gebruik daarvoor en voor het opvragen van tarieven het contactformulier.

Jong geleerd is oud gedaan... Toekomstige winnaars van de trofee of bokaal??

Contactpersoon namens bestuur

Thom van der Straaten

Werkgroepleden

  • Leny Hendriks - co÷rdinatie groepsbezoek
  • Thijs Flipsen
  • Klaas Hendriks
  • Pieter Koolen
  • Louis Litjens
  • Thom van der Straaten

Toernooien

Concentratie is vereist

De tactiek wordt besproken door de toekijkende teams.

Sinds 2004 wordt er in april jaarlijks door leden van de heemkundekring op de beugelbaan gespeeld om de Johan Engels Bokaal, ter nagedachtenis aan de oprichter van de beugelbaan en grote inspirator van het beugelen in Deurne, Johan Engels (1922-2003). Op 14 mei 2004 werd deze bokaal voor de eerste maal uitgereikt door Mia Engels-Zeuren,de weduwe van Johan.

In september spelen de leden om de Pieter Swinkels Tropee. Op het plaatje van de trofee staat: Pieter Swinkels Beugel Tropee, vandaar dat deze wisseltrofee in feite een foutief gespelde naam draagt. De trofee is genoemd naar Pieter Swinkels, de stichter van de Deurnese bierbrouwerij De Zon. De trofee werd in 2005 door Peter van Kinderen, de huidige bewoner van de voormalige bierbrouwerij De Zon en gehuwd met een van de nazaten van Pieter Swinkels, geschonken aan de heemkundekring. In 2009 werd het toernooi gefilmd door een Duitse filmploeg. In 2011 werden in opdracht van de heemkundekring filmbeelden van het toernooiverloop gemaakt.

De toernooien worden gehouden op de open zondagen van het heemhuis; de tweede en vierde zondag van de maand. Bij slecht weer wordt de geplande datum twee weken verschoven. Toeschouwers zijn van harte welkom bij de toernooien.

De winnaars van de Johan Engels Bokaal:

2004 Anton Vissers

2005 Wiro van Heugten

2006 Wiro van Heugten

2007 Cis Althuizen

2008 Pieter Koolen

2009 Theo van Daele

2010 Anton Vissers

2011 Pieter Koolen

2012 Pieter Koolen

2013 Ludo Boeije

2014 Anton Vissers

2015 Louis Litjens

Ludo Boeije krijgt de Johan Engels Bokaal uitgereikt op 28 april 2013
door een kleindochter van Johan Engels.


De winnaars van de Pieter Swinkels Trofee

2005 Anton Vissers

2006 Wiro van Heugten

2007 Niet gespeeld

2008 Peter van Kinderen

2009 Pieter Koolen

2010 Niet gespeeld

2011 Louis Litjens

2012 Klaas Hendriks

2013 Klaas Hendriks

2014 Klaas Hendriks

2015 Anton Vissers

2016 Thom van der StraatenKlaas Hendriks neemt in 2013 de Pieter Swinkels Trofee in ontvangst van Thijs Flipsen