logo

Beeld en geluid

De werkgroep Beeld en geluid  welke binnen de Heemkundekring H.N. Ouwerling actief is, heeft als doel het archief van foto's, dia's, film- / videobeelden en ander beelddragend materiaal (bijv. glasnegatieven) te conserveren, te ontsluiten en gemakkelijker toegankelijk te maken.

Via een database programma wordt het materiaal een groot computerbestand ingebracht om het later op een effectievere manier te kunnen raadplegen. De originele foto's worden zo veel mogelijk beschermd en systematisch opgeborgen in zuurvrije plastic tassen zoals het hoort.

De computer is eveneens handig omdat er op verschillende manieren door de bestanden heen gezocht kan worden. Het raadplegen wordt op deze manier aanzienlijk verbeterd. Leden van de werkgroep verzorgen het scannen en inbrengen van de fotogegevens, en tevens het opbergen van het beeldmateriaal. Een ander neemt het printen van het gescande materiaal en het invoeren van de gebouwen voor zijn rekening.

Ontbrekende gegevens worden aangevuld en relevante jaartallen en namen van personen worden, voor zover bekend, vermeld en voegen alle losse bestanden die gemaakt zijn weer samen tot een groot bestand. Het aldus verkregen totaaloverzicht kan in de computer van de heemkundekring worden geraadpleegd.

De foto’s worden met een hoge als met lage resolutie gescand. Hierbij is het de bedoeling dat de foto's die met lage resolutie gescand zijn, in de computer ter inzage aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit alleen na schriftelijke toestemming van de eigenaar (Heemkundekring, particulier, archief en / of bedrijf), de desbetreffende foto digitaal ter beschikking wordt gesteld.

Het gebruik van dit digitaal beeldarchief is nuttig voor bijvoorbeeld de werkgroep Tentoonstellingen, de werkgroep Monumenten, de website van de heemkundekring, DeurneWiki en voor foto's ter opsiering van het heemblad D'n Uytbeyndel. Verder voor alle andere werkgroepen en leden van de Heemkundekring, maar ook eenieder ander die er gebruik van wil maken voor onderzoek, publicatie en / of tentoonstellingen. Het Weekblad voor Deurne plaatst regelmatig een foto met daarbij een oproep voor nadere gegevens, omdat deze nog ontbreken.Bijna iedere donderdagmorgen zit het heemhuis vol om oude foto’s te bekijken en te zien of er bekenden op staan.

Heeft u wellicht nog oude foto’s en/of filmbeelden over Deurne en haar kerkdorpen bewaard? Het beeldarchief van Heemkundekring H.N. Ouwerling is altijd op zoek naar historische beelden. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om deze te scannen en het bestand te mailen naar: info@deurnewiki.nl.
Wij zijn ook graag bereid het voor u te scannen. Als tegenprestatie willen wij u in dat geval de gedigitaliseerde bestanden ter beschikking stellen.

Teneinde historische film- en videobeelden over Deurne via het internet te kunnen ontsluiten heeft heemkundekring H.N. Ouwerling een eigen  YouTube kanaal geopend
Het fotomateriaal dat wordt aangeboden wordt gedigitaliseerd en in het Digitaal Archief opgeslagen.Via DeurneWiki zijn de fotobestanden sinds april 2013 voor iedereen toegankelijk.De rubriek Wie wat waar is hier te vinden.

Tussenpersoon namens het bestuur:

  •  Karin Akkers 


Werkgroepleden

  • contactpersoon Hans van Hoek 
  • Thijs Flipsen
  • Anneke van Hoek
  • Pieter Koolen