logo

Agenda lezingen en activiteiten

Maak uit het linkermenu uw keuze voor activiteiten die eerder op de agenda stonden.

Meer over de lopende tentoonstelling  Voor het laatste nieuws

De lezingen van onze heemkundekring vinden, tenzij anders vermeld, plaats in Cultuurcentrum Martien van Doorne aan het Martinetplein in Deurne. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.

Tentoonstelling over volksmuziekgroep Moek


Van 25 juni tot en met 22 oktober is in het heemhuis een expositie te zien over de volksmuziekgroep Moek te zien die in de jaren '70/'80 van de vorige eeuw veel successen boekte. Nadere informatie volgt. Caroline van der Hulst zal naar aanleiding van de tentoonstelling op 28 september in Den Draai in Zeilberg een muzikale lezing verzorgen. Muziek is het jaarthema van Palet van de Peel. Met deze tentoonstelling en lezing sluit de heemkundekring hierbij aan.Lezing over monumenten in Deurne op 6 september

Joep Coppens verzorgt op woensdag 6 september in het Cultuurcentrum een lezing over de 122 panden in Deurne die ofwel zijn aangewezen als Rijksmonument of als gemeentelijk monument. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie


3e Anna Ceelenlezing

Op 8 september vindt de derde Anna Ceelenlezing van het Astense Anna Ceelenhuis plaats in het Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat in Asten. Aanvang 20.00 uur. Dan komt prof. dr. Jan-Bart Gewald vertellen over het Afrikaans volksgeloof, ofwel over het onderwerp 'Mystiek Afrika, de metafysische wereld van de voorouders'.  Voor deze lezing geldt (inclusief koffie) een entreebedrag van € 7,50. Aanmelden kan via e-mail sbka@outlook.com.  


Middagexcursie naar 'vorstendom' Gemert op zaterdag 9 september

Tijdens de excursie wordt een rondleiding door het kasteel en de oude kern van Gemert verzorgd. Lees meer op deze pagina


Boekenbeurs

Op zondag 24 september is van 14.00 tot 17.00 uur de boekenbeurs in onze heemtuin gepland. De contactpersoon is Thom van de Straaten. De heemkundekring verkoopt dan haar overtollige boeken en dubbele exemplaren. Heel interessant. Wilt u boeken schenken aan onze heemkundekring om te verkopen of wilt u zelf in een kraampje boeken verkopen, dan kunt u met hem contact opnemen via tel. 0493-311615 of iuzu47@hetnet.nl. Kopers zijn natuurlijk van harte welkom.


Muzikale lezing over Moek op 28 september

Op 28 september verzorgt Caroline van der Hulst een muzikale lezing in Den Draai in Zeilberg n.a.v. de expositie over Moek in het heemhuis. Hieraan werken naast de heemkundekring ook Willard en Joris van Ooij (zonen van oprichter Jan van Ooij van Moek), het ZHE en Martien van Rijt mee. Aanvang 20.00 uur. Ook deze muzikale lezing past in het thema muziek van Palet van de Peel. Meer informatie volgt.
Peellezing De Reformatie in de Peel maandag 9 oktober

Maandag 9 oktober in Zalen van Bussel: ‘De Reformatie in de Peel’ door dr. Henk Roos enboom. De  Peellezingen hebben als thema: Geloof & Ongeloof in het kader van 500 jaar Reformatie.  Meer informatie


Fototentoonstelling over de Peel en Peter Vink opent 20 oktober

In samenwerking met fotoclub Optika verzorgt onze heemkundekring van 20 oktober tot en met 24 november in de hal van het gemeentehuis een fototentoonstelling over de plaatsen die journalist Peter Vink beschreef in zijn Zwerftochten door de Peel. Foto's van toen en nu. Nadere informatie volgt.


Lezing over Deurne als cultureel centrum in de periode 1923-1940 op 25 oktober

Lex van de Haterd verzorgt op 25 oktober in het Cultuurcentrum een met veel afbeeldingen ondersteunde lezing over culturele ontwikkelingen in Deurne tijdens het Interbellum. Over de invloed van de komst van schilder Otto van Rees naar Deurne en diens contacten met internationale kunstenaars op Hendrik Wiegersma. Over Antoon Coolen die in Huize De Romeijn woonde en bekende kunstenaars die daar en in De Wieger op bezoek kwamen. Lex van de Haterd is neerlandicus en publicist. Hij promoveerde op het culturele tijdschrift De Gemeenschap waaraan o.a. ook Wiegersma, Van Rees en Coolen hun medewerking verleenden. Sinds 1 januari 2016 is Lex van de Haterd, naast zijn baan als bestuursvoorzitter van Meridiaan College Amersfoort, conservator van Museum De Wieger. Aanvang 20.00 uur.


Peellezing Opkomst en neergang van de C ongregaties op maandag 6 november

Maandag 6 november in Museum Klok & Peel in Asten: Opkomst en neergang van de Congregaties door dr. Piet Schellens.

Meer informatie


Tentoonstelling over de rol van Peter Vink in Deurne opent op 12 november

In het heemhuis is van 12 november tot en met 28 februari een tentoonstelling te zien over de rol die Peter Vink (1917-1994), acteur, directeur/eigenaar Bio-Vink, journalist etc., gespeeld heeft in Deurne. Nadere informatie volgt.


Foto- en Filmavond op 22 november

De werkgroep Beeld en Geluid verzorgt op 22 november in het Cultuurcentrum een Foto- en Filmavond met o.a. filmpjes uit de oude doos. Aanvang 20.00 uur. Nadere informatie volgt.


Busexcursie in kader van Peellezingen op zaterdag 9 december

Zaterdag 9 december busexcursie naar Abdij van Postel met gids. Meer informatie


Peellezing Klok en Geloof  op maandag 15 januari 2018

Maandag 15 januari in Museum Klok & Peel in Asten lezing Klok en Geloof door dr. Luc Rombouts. Meer informatie


Peellezing De toekomst van de Oecumene op maandag 5 februari 2018

Maandag 5 februari in Museum Klok & Peel Peellezing De toekomst van de Oecumene door mgr. dr. Gerard de Korte. Meer informatieOudheidkundige voorwerpen in gemeentehuis Deurne

In een vitrine in de hal van het gemeentehuis in Deurne interessante voorwerpen te zien uit de Oudheidkamer van onze heemkundekring. Hans van Hoek heeft de vitrine ingericht.


Activiteiten Heemkundekring Gemert

Onze collega heemkundekring organiseert eveneens regelmatig interessante lezingen en cursussen. Raadpleeg daarvoor www.heemkundekringgemert.nl