logo

Activiteiten die in 2014 geweest zijn

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expositie Deurne 70 jaar Bevrijd verlengd  tot 25 januari 2015

In het heemhuis aan de Stationsstraat 73 is de herdenkingsexpositie Deurne 70 jaar Bevrijd te zien. Gezien de vele positieve reacties is deze expositie verlengd tot en met 25 januari 2015. Zie voor meer informatie ondermeer onze Nieuwsbrief van oktober hier. Openingstijden: elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. 

Donderdag 20 november om 20.00 uur:   Film/fotoavond over Deurne tijdens WO II

Op donderdag 20 november 2014 houdt de werkgroep Beeld en Geluid van onze heemkundekring van 20.00 tot 22.30 uur haar jaarlijkse foto- en filmavond in het Gerardushuis in Walsberg. Toegang voor leden vrij, voor niet-leden is de entree € 2,50.
Omdat het nu 70 jaar geleden is dat Deurne bevrijd werd, wordt ruim aandacht besteed aan de periode voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Voor de pauze worden er filmbeelden gepresenteerd: Nederlandse militairen schaatsend op het Buntven, de vordering van paarden tijdens de mobilisatie in  1939, een stukje Polygoonjournaal over de Elfstedentocht van 1941 en inwoners van Deurne en Liessel die vertellen over de gebeurtenissen tijdens de bevrijding, afgewisseld met oorlogsbeelden.
Na de pauze worden foto’s gepresenteerd over onze bevrijders, van de oorlogsschade en van de bevrijdingsoptocht in 1945. Een lid van de werkgroep zal hier een toelichting op geven.


Beugeltoernooi om de Swinkels-wisseltrofee verplaatst naar zondag 12 oktober van 14.00 tot 17.00 uur

Op de beugelbaan in de tuin van het heemhuis wordt zondag 12 oktober voor leden van de heemkundekring het jaarlijkse beugeltoernooi om de Swinkels-wisseltrofee gehouden. Deelnemers kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier in het heemhuis of bij Thijs Flipsen via tel. 0493-315634 of flipsenprijs@hotmail.com .Donderdag 9 oktober  om 20.00 uur: lezing Het muzikale leven in Deurne

Toen in 1874 in Deurne een fanfare werd opgericht, kon niemand vermoeden dat dit muzikale gezelschap 140 jaar later zou zijn uitgegroeid tot een harmonie, een bigband, een drumband, gelegenheidsorkesten en een jeugdorkest dat nu ook weer vijftig jaar bestaat. Een deel van deze muzikale geschiedenis is door Martien Dankers wel summier beschreven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Deurne in 1974, maar bijvoorbeeld de enorme invloed die dirigent Dirk Koster heeft uitgeoefend is nog nooit belicht. Een invloed die er ook toe heeft geleid dat veel van zijn pupillen professionele musici zijn geworden. Dit bonte en klankrijke portret van het muzikale leven wordt in woord en met beeld en geluid geschetst door Bert Beulens. Deze lezing vindt plaats om  20.00 uur  in het Groot Atelier van Museum De Wieger aan de Oude Liesselseweg in Deurne; toegang via de zijkant van het gebouw. De lezing is voor de leden van de heemkundekring H.N.Ouwerling gratis. Niet leden betalen € 2,50.


Zaterdag 5 juli  dagexcursie   naar  Breda  aanvang: 8.15 uur Organisatie: werkgroep lezingen en excursies.

Breda is in Nederland de belangrijkste Nassaustad. De voorvaderen van ons koningshuis hebben van 1403 tot en met 1568 van Breda een residentie met grandeur en een grote uitstraling gemaakt. Veel van wat toen gebouwd is (o.a. het kasteel van Breda, de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk, het begijnhof, tientallen hofhuizen en de huidige Waalse Kerk) is nu nog in Breda te zien.

Het werd een tocht met de bus, waar we in de omgeving van Breda de gebruikelijke koffie met gebak gebruikten. Daarna met de bus naar het centrum van Breda. Hier begon onze excursie. Enkele stadsgidsen van de stichting Gilde De Baronie leidden ons rond en we bezochten belangrijke historische gebouwen o.a. de Onze Lieve Vrouwekerk. Tussen de middag gebruikten we een uitgebreide koffietafel in het centrum. We bezochten ook de Koninklijke Militaire Academie. Donderdag 22 mei lezing door Pieter Koolen

Geschiedenis van de bid/gedachtenisprentjes.

Het samenstellen en verspreiden van een bidprentje of gedachtenisprentje hoort tegenwoordig bij het afscheidsritueel nadat iemand is overleden. Vroeger sprak men ook wel van een dood(s)prentje. In de voordracht zal de ontwikkeling van zowel het tekstgedeelte als de afbeelding van het prentje in de loop van de tijd worden geschetst. Dat gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de prentjesverzameling van onze heemkundekring, die inmiddels uit ruim 18.300 stuks bestaat.
klik op de afbeelding voor een vergroting

Er werd ingegaan op de rol die het prentje kan spelen bij genealogisch onderzoek en de valkuilen die men daarbij kan tegenkomen. Deze lezing vond plaats om 20.00 uur in museum de Wieger  zijingang Oude Liesselseweg in Deurne. De lezing is voor de leden van de heemkundekring H.N.Ouwerling gratis. Niet leden betalen €2.50.


"Het dorp" - Deurne in woord en beeld.

Op vrijdagavond 16 mei 2014 om 20.00 uur vond er in de St. Willibrorduskerk aan de  Markt in Deurne een zeer special evenement plaats rondom het boek ‘het Dorp’ van Erik Vink. Tijdens het gehele concert werd op een groot scherm historisch beeldmateriaal van Deurne vertoond zoals onder andere van de Kindheidsoptocht, Circus ’t Hoefke en van grote gezinnen.

Het materiaal was beschikbaar gesteld door Heemkundekring H.N.Ouwerling en geordend door Hans van Hoek. Sjaak Obers verzorgde een bijdrage over het grote gezin Obers aan de hand van gedichten van zijn broers Frans Babylon en Leon van Kelpenaer.

Tussen de gesproken teksten door musiceerden Bert Augustus, Gonnie Feddema, Jan van Geffen, Harry van Lunenburg, Toon Manders en René Ziedses des Plantes. Josien Obers zingt met begeleiding van Hanz Martens het lied ‘ Het Dorp’. Ook het koor CANDIDO bracht enkele liederen ten gehore.

Voor meer informatie klik hier--> om het programma alsnog te bekijken

Zondag 27 april van 14.00 uur-17.00 uur was er tijdens de zondagmiddagopenstelling beugelen om

de Johan Engels bokaal.

De Johan Engels-bokaal is een wisselbeker waarom jaarlijks gestreden wordt.

Anton Vissers won dit jaar deze bokaal, meer informatie vindt u bij de werkgroep beugelen


Donderdag 24 april lezing door Dr.Theo Hoogbergen (oud rector Peellandcollege) Opkomst en neergang van kloosters.

Benedictus van Nursia legt in de zesde eeuw de grondslag voor het kloosterleven in het westen. Binnen de katholieken kerk is hij de oervader en de grondlegger van contemplatieve orde. Mannen en vrouwen, (monniken en monialen) – priesters en leken – tonen zich bereid levenslang te verblijven in een nieuwe gemeenschap ‘een slot/clausuur’ op basis van Regel: ‘regulieren’ contractueel verbonden door geloften binnen die gemeenschap om in soberheid, biddend en werken, voor zichzelf en anderen het eeuwig heil nastreven.

Zij onderscheiden zich van ‘seculieren’ wereldheren, uitsluitend priesters en mannen, die meestal in parochies zielzorg verrichten onder de jurisdictie van een bisschop. Tussen beide groepen bestaat vreedzame en conflictueuze contacten.
Over de interpretatie van Benedictus ’regel raken kloosterlingen met elkaar in discussie. De eersten zijn de cisterciënzers. Ze scheiden zich af. Dan ontstaan in de twaalfde eeuw nieuwe inzichten door de komst van steden. Vroeger vooral agrarische, introverte gemeenschappen veranderen van karakter. Jonge inspirerende, moderne ordestichters zoals Franciscus, Dominicus, Norbertus, en Ignatius doen hun intrede in de samenleving en brengen maatschappelijke noden onder de aandacht. Nieuwe elementen krijgen een extra accent: ook een vorm van zielzorg, een vernieuwd sober bestaan en een frisse wetenschappelijke bedrijvigheid en een vruchtbare reeks onderwijscolleges.Tien duizend religieuze gemeenschappen hebben naast explosieve groei ook te kampen met tegenslag en vervolging. Dat geldt vooral tijdens de Reformatie (1517) met het Concilie Trente (1545-1563) als keerpunt en de Franse Revolutie (1789) als dieptepunt. In Nederland en elders is er gedurende tweehonderd jaar sprake van stilstand van het kloosterleven, opheffing en confiscatie van kloosters.


De heer Hoogbergen aan het woord

 pastor Paul Janssen in gesprek met Theo Hoogbergen


Sinds 1820 bloeit het kloosterleven miraculeus op, vooral in Brabant: actieve congregaties, die naar het binnen het kloosterleven op een andere manier voortzetten: leningen van maatschappelijke noden: zielzorg, onderwijs en missie. Voor het eerst (1820) in ’s Hertogenbosch: de zusters van de Choorstraat, gevolgd, binnen 30 jaar, door negentien vrouwencongregatie, vooral in Brabant en Limburg. De grootste congregatie: de zusters van de Oude Dijk in Tilburg door pastoor Zwijsen gesticht en jaren later ook de onderwijscongregatie van fraters. Bovendien zijn tientallen asielzoekende kloosters o.a. de benedictijnen en benedictinessen te Oosterhout, in de heilige driehoek. Ook nieuwe stichtingen van mannen, maar veel minder dan voor zusters: vier broeder-en fratercongregaties in Brabant en één in Utrecht.Verrassend en vooral revolutionair volgt sinds 1965 het definitieve einde van het kloosterleven door grote aantallen ambtsverlatingen én uittredingen en volledige stagnatie van nieuwe kandidaten.In de lezing is aandacht voor kloostercultuur, het Gregoriaans, de architectuur, de Calvinistische visie, de democratisering, gezagscrisis, de charismatische bisschoppen in Breda.

De sluiting van alle 51 klein seminaries in het Bossche bisdom en de 31 grootseminaries in heel Nederland met actuele kijvers van het KASKI. Nooit in de geschiedenis en nooit zo wijdverspreid in Europa blijkt de secularisatie een niet te stuiten en alles verlammend proces. Oorzaak en gevolgen? Deze lezing vindt plaats om 20.00 uur in museum de Wieger zijingang Oude Liesselseweg in Deurne. De lezing is voor de leden van de heemkundekring H.N.Ouwerling gratis. Niet leden betalen €2.50

Op 23 april was deze lezing volgeboekt en er moesten enkele personen teleurgesteld worden.


Pieter Koolen verzorgde namens de heemkundekring H.N. Ouwerling op donderdag 10 april een  lezing over DeurneWiki bij De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Land van Cuijk en Ravenstein. DeurneWiki is opgezet volgens het principe van Wikipedia. Iedereen kan dus bijdragen aan de inhoud van de site, die inmiddels bijna 6.500 artikelen bevat en er rond de 350 geregistreerde gebruikers.


klik op de afbeelding voor een vergroting

Pieter Koolen is een van de drijvende krachten achter DeurneWiki. Hij legde het publiek uit over het ontstaan van DeurneWiki en toonde de verrassende en verslavende zwerftocht door de rijke inhoud van deze website, die door de migratie van vroeger tijden ook van genealogisch belang kan zijn voor families buiten Deurne.  


Woensdag 9 april waren Pieter Koolen en Louis Litjens namens de heemkundekring aanwezig tijdens de live uitzending van de Deurne Media Groep (DMG) in het programma Thuis in Deurne van 18.00 uur tot 19.00 uur om te vertellen over de geschiedenis van de Zeilberg dat in 2014 haar honderdjarig bestaan (als parochie) viert.
klik op de afbeelding voor een vergroting


Donderdag 20 maart was er een lezing door Jan Broertjes (Heeze) met als onderwerp  Het Brabantse landschap, de vorming daarvan en zijn vroege bewoners.

Rond 2,5 miljoen jaar geleden begint het Kwartair, de vierde geologische periode. Het Kwartair is bekend vanwege de afkoeling van de aarde waarbij een aantal ijstijden optreden. Nederland ligt aan de rand van de Noordzee, waarin diverse rivieren in uitmonden.

De rivieren voor Zuid-Nederland waren vooral Rijn en Maas; zij brachten veel afbraakmaterialen uit het hoger gelegen achterland met zich mee. Zo ontstond een delta, het huidige Nederland. Tijdens des was het zo koud dat veel neerslag als sneeuw op het land bleef liggen waardoor de zeespiegel daalde. Ook was tijdens zo’n ijstijd de bodem vrijwel permanent bevroren.

Deze ijstijden werden afgewisseld door warmere tussenijstijden, vergelijkbaar met het klimaat waarin wij nu leven. Daarnaast was de bodem ook in beweging door opheffing en daling waarbij breuken in de aardkorst ontstonden, die zijn uitwerkingen had op het geologisch product.

Vooral smeltwaterdalen tijdens de ijstijden en de aanvoer van materiaal door de wind hebben hun stempel gezet op ons huidige landschap. In dit landschap vond de mens al vroeg zijn weg; zij reageerden hierop met hun verblijfplaatsen, hun doden ter aarde bestelden en de wegen waarover zij zich verplaatsten. Vooral deze landschapsvormen, het reliëf en de beken en de mens krijgen aandacht in de lezing. Deze lezing vindt plaats om 20.00 uur in museum de Wieger zijingang Oude Liesselseweg in Deurne.

De lezing was voor de leden van de heemkundekring H.N.Ouwerling gratis. Niet leden betaalden €2.50.


Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadring was op maandag 24 februari 2014 aanvang 20.00 uur. Locatie: 't Trefpunt  Heuvelstraat 8 Deurne.


Donderdag 23 januari 2014  hield Ed van de Kerkhof een lezing met het thema: De ontginning van Deurne. Het jaar 1911 vormt een keerpunt in de geschiedenis van de Deurnese ontginningen. Dat jaar kreeg de gemeente van het provinciebestuur de opdracht om de duizenden hectares woeste grond in de Peel nu eindelijk is radicaal op de schop te nemen. Aan de rand van een ‘groot stuk’ werd de eerste gemeentelijke ontginning boerderij gebouwd, de Nachtengaal, die met zijn 60 hectare de grootste boerderij was die er in Deurne ooit gezien werd.

Het had een modelboerderij moeten worden, maar het werd een ramp. Met het nieuwe elan van direct na de Eerste Wereldoorlog werd in Deurne in 1918 desondanks de vereniging Peelbelang opgericht die met voortvarendheid grootste plannen ontwikkelde om de Peel te herscheppen in een Nederlands Ruhrbebied. In plaats daarvan kwam de economische crisis en de werkverschaffing en bleef het tobben.De verhalen over de 20e eeuwse ontginning in Deurne vormen al enkele jaren onderwerp van studie van de voormalige journalist Ed van de Kerkhof.

Hij is bezig met een boek, waarin de opkomst en ondergang van de boerderij Wiel Geboers aan de Wilgenroosweg in Liessel centraal staan, ooit een van de mooiste ontginningsboerderijen aan de rand van het veen en nu staat het leeg, wachtend op de ontwikkelingen in het verhaal van vernatting en toeristische Peeltroeven. Deze lezing vond plaats om 20.00 uur in museum de Wieger zijingang Oude Liesselseweg in Deurne. De lezing voor de leden van de heemkundekring  H.N.Ouwerling gratis. Niet leden betalen €2.50